Publikáció - Dominkovitsné Szakács Anita

ÖNÁLLÓ KÖTETEK

Sopron város tanácsa bírósági jegyzőkönyveinek regesztái II. 1555–1569.
Sopron, 1997.

Medizingeschichtliche Testamente des 16–18. Jahrhunderts. Gesellschaftsgeschichtliche Quellen des Sanitätswesens der Stadt Ödenburg aus der Frühen Neuzeit ./ 16–18. századi orvostörténeti vonatkozású végrendeletek. A kora újkori Sopron város egészségügyének társadalomtörténeti forrásai.
  Ödenburg/Sopron, 2008. 265 p.

Sopron város tanácsa bírósági jegyzőkönyveinek regesztái III. 1570–1579.
Sopron, 2011.


 

TÁRSSZERZŐS KÖTETEK

Sopron város tanácsa bírósági jegyzőkönyveinek regesztái I. 1533–1554.
Sopron, 1996. (Tirnitz Józseffel közös kötet)

Esztergom szabad királyi város jegyzőkönyveinek regesztái 1701–1702., 1706–1710. In: Várospolitika és közigazgatás. A 2010. október27-én tartott konferencia előaddádsai és Esztergom szabad királyi város jegyzőkönyveinek regesztái 1701–1710
  Esztergom, 2011., 95–193.

 

TANULMÁNYOK

Kereskedők, iparosok, értelmiségiek. Képek Sopron város társadalmáról a 19. század második feléből
In:  Soproni Szemle,  58. 2004. 2. 123–139.

Süttör és Eszterháza települések története a Bach korszakban
  In: Fertőd, Süttör-Eszetrháza évszázadaiból. Tanulmányok. Szserk.: Bertha János. Fertőd, 2006. 95–126.

Étkezések, ételek Sopron város úriszékén (1775. február – júlis)
In: Acta Tanulmányok II/1. Szerk.: Csurgai Horváth József - Kovács Eleonóra. Székesfehérvár, 2006. (Alba Civitas Történeti Alapítvány) 47-78.

Das Gesundheitswesen des frühneuzeitlichen Sopron/Ödenburg 16–18. Jahrhundert. Zum Quellenerschlissungsprogramm.
In: Virus. Beiträge zur Sozialgeschichte der Medizin. 6. 2007. 111–119.

Feljegyzések Sopron város XVIII. század eleji tisztújításairól (1724–1737)
In: Arrabona. Múzeumi Közlemények 45/2. Szerk.: Székely Zoltán. Győr, 2007. 97–106.

A soproni ispotály 16. század végi heti étrendje.
In: Soproni Szemle, 62. 2008. 2. 192–193.

Munczy Béla cigányprímás első világháborús frontnaplói (1916–1917).
In: Cigánysors. A cigányság történeti múltja és jelene II. Szerk.: Márfi Attila. Pécs, 2009. 91–95.

A doberdói csaták ifjú Munczy Béla soproni cigányprímás első világháborús frontnaplóiban (1916–1917.) 
In: Az I. világháború emlékeztetői Pozsony vármegyétől a Muravidékig. Győr, 2010.60–68. p.

Das Vermögen eines Apothekers in der Frühen Neuzeit ( Verlassanschaftsinventar des Jeremias Österreichers, Apotheker zum Goldenen Löwen aus dem Jahr 1657.
In: Historia Urbana Journal, 2010. 18.sz.

A polgárosodás leképződése családi szinten, avagy az urbanizáció egy speciális foglalkozás tükrében (Sopron és a kéményseprő Hartnerek a 19. század derekán) 
In: http://nemettortenelem.tti.btk.pte.hu/menu/64/63

 

KÉZIRATOK

 Wohlmuth János szenátor (város bíró, polgármester) feljegyzési könyve 1717–1737.
Sopron, 2009.

Magyaróvár tanácsülési jegyzőkönyveinek regesztái 1581–1582.

 

ELŐADÁSOK

2006. április 19. Bécs, Institut für Geschichte der Medizin der Medizinischen Universität
  Geschichte(n) von Gesundcheit und Krankheit című konferencián:
  "Gesundheitswesen des frühneuzeitlichcen Sopron (16–18. Jahrhundert)"

2006. november 9. Sopron,
  Soproni közgyűjteményi nap:
  "A soproni orvostörténeti emlékek feltárásáról" 

2007. április 27. Komárom, XIV. Komáromi levéltáros szakmai napon
  Női szerepek a változó időben című konferencián:
  "Fuchs Rozina, avagy János különös esete"

2008. szeptember 11. Pécs,
  A cigányság történeti múltja és jelene című konferencián:
  "Az I. világháború eseményei egy cigányprímás szemszögéből, ifj. Munczy Béla I. világháborús naplói alapján."

2008. november 6. Sopron, Közgyűjteményi nap:
  "Munczy Béla I. világháborús naplói"

2009. szeptember 18. Pécs,
  A magyarországi németség története a 19. században című konferencián:
  "Kereskedők, iparosok, értelmiségiek (Képek Sopron város társadalmáról a 19. század második feléből)"

2009. november 11. Sopron, Közgyűjteményi nap:
  "Kutatási beszámoló Wohlmuth János feljegyzési könyvéről 1717–1737."

2010. június 10. Bécs Orvostörténeti Intézet:
  "Das Gesundheitswesen des frühneuzeitlichen Sopron/Ödenburg"

2010. október 28. Esztergom:
  "Esztergom a kuruc korban, a szabad királyi város jegyzőkönyvei alapján"

2010. november 9. Sopron, Közgyűjteményi nap:
  "A soproni pellengér 19. századi története"

2011. április 8. Kolozsvár–Pécs, néprajzi–kulturális antropológiai doktori konferencia:
  "A nemi szerepek és a hatalmi viszonyok kereszttüzében. Egy hermafrodita a 17. századi Sopronban."

2011. május 1. Kőszeg,
  Kultúrkörsétánk közös múltunkban, Ginsiensia konferencián:
  "16. századi orvostörténeti vonatkozású végrendeletek. A kora újkori Sopron város egészségügyének társadalomtörténeti forrásai."

2011. május 27. Pápa,
  Személyes történelem (A magániratok szerepe a történeti kutatásban) című konferencián:
  "Magániratok a kora újkori városi regisztratúrában, Sopron példáján."

 

FORDÍTÁSOK

Herceg Esterházy hitbizomány gazdaságtörténete 1848.1920.
(Kézirat, szerző, hely és év nélkül) 128. oldal - munkáról német fordítás