V. B. 189. Gyula Város Néphivatalának iratai 1949

A néphivatalok szervezését az UFOSZ (Újbirtokosok és Földhözjutottak Országos Szövetsége) javasolta 1948-ban. A lényegében panaszirodaként működő intézmények bevezetését az MDP elutasította azzal az indokkal, hogy a korrupció, protekció és egyéb visszaélések ellen más módon kell küzdeni. Bár felsőbb rendelkezés ez ügyben nem történt, 1949. februárjában a Békés Vármegyei Néphivatal és a Gyula Városi Néphivatal egyaránt megkezdte működését. A gyulai néphivatalban az első beadványt február 1-jén iktatták. A polgármester által szervezett intézmény élén hivatalvezető állt, aki munkáját egy kisegítő munkaerővel végezte. Hatáskörébe a közigazgatással kapcsolatos (munkaügyi, közmunkaügyi, lakásügyi, nyugdíjügyi, végrehajtással, büntetésekkel összefüggő) panaszok felvétele, felvilágosítások adása tartozott.

A néphivatalok működését a belügyminiszter 1949 júniusában felülvizsgálta, majd az 5200/13/1949. III. 12. sz. leiratával, július 31-diki hatállyal megszüntette.

A gyulai néphivatal féléves működésének eredményeképpen 82 iktatott ügyirat maradt fenn. Jogelődje és jogutódja nem volt.

1 doboz – 0,12 fm

 
1. d.   Iktatott iratok            1949