V. B. 179. Gyula Város Házipénztári Hivatalának iratai 1925–1950

Az 1871. évi XVIII. tc. kimondta, hogy a községek pénzgazdálkodását a megyei törvényhatóság által jóváhagyott helyi szabályrendelet alapján kell végezni. Az 1886. évi XXII. tc. úgy intézkedett, hogy a pénztári kezelés és számvitel módját a belügyminiszter által megállapított irányelvek és a községek sajátos viszonyainak tekintetbe vételével a törvényhatósági szabályrendelet szögezi le.

Gyula város 1873. évi szabályrendelete értelmében a pénztári tisztség két önálló hivatalra oszlott: az egyik a város összes pénztárát kezelte, a másik az állami adót és a honvéd laktanya pénztárát. A pénztárnokoknak biztosíték gyanánt bizonyos nagyságú pénzösszeget kellett letétbe helyezniük.

Az 1910-ben jóváhagyott szabályrendelet szerint a pénztárnok az ellenőrrel együtt beszedte az összes állami adót, a vármegyei és községi pótadókat, a vízszabályozási költségeket, a város közjövedelmeit képező bevételeket, illetékeket és egyéb közadók módjára behajtandó adósságokat, kezelte a városi hatóság felügyelete és rendelkezése alatt álló pénztárak, alapok, alapítványok vagyonához tartozó pénzeket, értékeket, valamint teljesítette a minden egyéb pénztárra vonatkozó bevételeket és kiadásokat. A pénztárnok vezette a főnaplót, amelybe valamennyi bevételt és kiadást bejegyzett. A szaknaplókat és a napi jegyzéseket az ellenőr és a pénztári tiszt vezette. A pénztári ellenőr a bevételek és kiadások feletti ellenőrzést is gyakorolta. A pénztári tiszt vezette az ügykörébe utalt naplókat, minden pénztárhoz érkező utalvány jegyzékét, a postán érkező pénzek nyilvántartását, a város adósságterheinek törlesztését, a községi pótadó, a közmunka és a megyei útadó beszedési naplót. Havonta kiosztotta a város szegényei részére folyósított segélyeket.

A fond anyaga kötetekből áll. Jogutódja: XXIII. 4. Gyula Városi Tanács V. B. Pénzügyi Osztálya iratai.

84 kötet – 1,80 fm

 1–16. k. Házipénztári bevételi főkönyvek       1925–1940
 17–32. k. Házipénztári kiadási főkönyvek       1927–1945
 33–40. k. Főnaplók       1944–1948
 41–46. k. Háztartási alap naplók       1946–1950
 47–48. k. Házipénztári naplók       1945–1946
 49–51. k. Gazdasági pénztárnaplók       1926, 1944–1945
 52–53. k. Városi átírási illetéknaplók       1925–1939
 54. k. Leventepénztári napló       1945
 55. k. Vegyesletét összesítő napló       1948–1950
 56–58. k. Beruházási naplók       1945–1950
 59–63. k. Közigazgatási letétnaplók       1945–1950
 64–65. k. Kisebb bevételek gyűjtőnaplója       1950
 66. k. Háztartási számla, bevételi napló       1950
 67. k. Haszonbér napló       1947–1948
 68. k. Országos Fejlesztési Alap napló       1947
 69–70. k. Hadisegély naplók       1948–1949
 71–73. k. Közmunka naplók       1948–1949
 74–80. k. Útburkolási pénztárnaplók       1936–1942
 81–82. k. Ínségsegély naplók       1936–1940
 83. k. OTI – járulék beszedési napló       1934–1936
 84. k. Boletta beváltási segédnapló       1934