V. B. 176. A Gyulai járási és városi állatorvos iratai 1937–1942

A Gyula városában tartott állatállomány egészségi állapotának felügyeletére, a vágóhidak ellenőrzésére az 1851-ben közigazgatásilag különálló Magyar- és Németgyula közösen fogadott fel állatorvost. Az 1857-ben egyesült város 1875. évi szabályrendelete értelmében a tanács tagjai közé egy állatorvost is választottak.

Az 1900. évi 17. tc. államosította az állategészségügyi közszolgálatot, amelyet 1901. január 1-jétől a magyar királyi állatorvosok láttak el. A törvény 8. §-a szerint a járási és városi m. kir. állatorvosok az I. fokú állategészségügyi hatósághoz beosztott szakközegek voltak, akik a törvényhatósági állatorvosok felügyelete és ellenőrzése alá tartoztak.

Gyulán a községi alkalmazásban álló közvágóhídi állatorvos mellett az egyéb helyhatósági állategészségügyi teendőket – amelyeket „Az állategészségügy rendezése” címet viselő, 1888. évi VII. tc. szabályozott – 1901-től az 56.227 sz. F. M. rendelet alapján a városi m. kir. állatorvos látta el tiszteletdíj fejében. Hatáskörébe tartozott még a Gyulai járás községeinek állategészségügyi szakszolgálata.

A fondképző iratanyagából csekély mennyiség maradt meg. Jogelődje és jogutódja nincs.

1 doboz – 0,12 fm

1. d.  Iktatott iratok       1937, 1942
  Iktató       1941–1942