Tematikus cédulák

Levéltárunkban az 1960-as évek óta készültek úgynevezett feltáró tematikai cédulák. Az iratanyagot gondozó levéltáros – a rendelkezésére álló időhöz mérten – rendezés közben a forrásérték szempontjából fontosnak ítélt iratokról készített egy-egy cédulát. Az A/4-es lap negyedére gépelt tételek tartalmazták az irat jelzetét, egy-két mondatban az ügy tartalmát, kiemelve az iratban szereplő ismert természetes vagy jogi személy nevét. Olykor a levéltáros egy-két szavas tájékoztató megjegyzést is fűzött a leírtakhoz.

Évtizedek alatt a cédulakötegek gyarapodtak. Bekerültek közéjük a kutatók által gyakran keresett iratokról készített újabb feljegyzések; s egy-egy nagyobb országos, illetve helyi kutatás alkalmával a kijelölt témakörökben az adott témára vonatkozó cédulaegyüttesek is készültek. A gyakorlati szempontból igen hasznos tájékoztató segédletet több ezerszer forgatták át a kutatók és a levéltárosok, gyors információ után kutatva.

A több mint negyven év alatt készült cédulaanyag nem egységes. A feltárás mélysége függött a levéltáros felkészültségétől, a rendelkezésére álló időtől és természetesen ilyen hosszú idő alatt a kutatói szempontok is változtak. Mindennek dacára a tematikai cédulák kutatótermünkben nap mint nap forogtak, éppen ezért úgy döntöttünk, az anyag zömét adatbázisba rendezzük s honlapunkon elérhetővé tesszük az érdeklődők számára. A honlapunkon elérhető adatbázisban 55 086 cédula – azaz ugyanennyi irat alapszám – adatai szerepelnek. A program több szempontú, összetett keresésre is lehetőséget ad. Úgy gondoljuk, kutatóink – főként a „Cím/Tárgy” és a „Személynév” adatmezőt – jól tudják használni mind a tájékozódásban, mind pedig a konkrét levéltári kutatás előkészítésében.

Tovább az adatbázishoz

Az adatbázis létrehozását a Nemzeti Kulturális Alap tette lehetővé.