Cégbírósági adatbázis

Az adatbázisban a Gyulai Törvényszék Cégbírósági Okmánytárában elhelyezett dokumentumok kerültek feldolgozásra. A cégbíróságokat az 1875. évi XXXVII. tc. alapján állították fel és 1876-ban kezdték meg működésüket. A Gyulai Törvényszék Cégbírósági Okmánytára a megye területén működött részvénytársaságok és szövetkezetek cégbírósághoz beküldött iratait tartalmazza. Ilyenek például, az éves beszámolók, mérlegek, igazgatósági ülések, közgyűlések jegyzőkönyvei, alapszabályok, tagnévsorok stb. A cégbírósági okmánytár nemcsak fontos ipartörténeti forrás, hanem jelentős társadalomtörténeti forrás is, hiszen a cégalapítók, igazgatósági tagok feltérképezésével a tőkés fejlődést mozgató vállalkozó polgári rétegre vonatkozó számos következtetés vonható le, valamint a névanyag segítségével „tulajdonosi magok” összeállítása is lehetséges. Kirajzolhatók bizonyos érdekcsoportok is. Ugyanakkor a szövetkezetek anyagában a kisiparos, paraszti rétegre találunk adatokat. Az okmánytárban feldolgozott névanyag a családkutatás iránt érdeklődő kutatók számára is jelentős.

Az adatbázis segítségével cégnevekre, székhelyre, tevékenységre, alapító tagok neveire stb. lehet keresni, amely jelentősen meggyorsítja és megkönnyíti ehhez az 1876 és 1950 közötti a gazdaság és társadalom kutatása szempontjából megkerülhetetlen forrásegyütteshez való hozzáférést. Összefoglalva, az adatbázis önmagában is egy fontos kutatási segédlet, de a feldolgozott névanyag segítségével az iparszervezésben részt vevő tőkés rétegek vonatkozásában is lényeges összefüggéseket tárhatunk fel.

Tovább az adatbázishoz


Az adatbázis létrehozását a Nemzeti Kulturális Alap tette lehetővé.