Ügyfélszolgálat

Ügyfélszolgálat

KÉR cím esetén
    KRID azonosító: 113809158
    KÉR azonosító: MNL BAZML
 

    Hivatali kapu cím:

    KRID azonosító: 160343931

 

Ügyfélszolgálati ügyekben személyesen, postai úton, Ügyfélkapun keresztül nyújthatja be hozzánk megkeresését. E-mailes megkeresést elfogadni nem áll módunkban. Az ügyintézés meggyorsítása érdekében javasolt az üggyel kapcsolatos minden körülmény megadása, valamint a kutatást segíthető dokumentumok másolatban való eljuttatása. Telefonos megkeresés esetén a levéltár munkatársai csupán általános tájékoztatást adhatnak, ügyfélszolgálati kutatás ilyen módon nem kezdeményezhető.

A kérelmező (mint természetes személy) csak a rá vonatkozó ügyekben kérhet levéltári kutatást a vonatkozó egyéb jogszabályok (adatvédelmi törvény, családjogi törvény, közigazgatási eljárásról szóló törvény stb.) figyelembe vételével. A megkeresés meghatalmazás útján is történhet, ez esetben a meghatalmazottnak be kell mutatni az írásos meghatalmazási megbízást. A levéltár a megkeresés napjától számított 30 naptári napon belül eljár az ügyben, annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja, illetve a kért irato(ka)t hiteles másolat formájában megküldi.

 

Adatkezelési tájékoztató

 

Állambiztonsági, megfigyelési iratok

Anyakönyvi iratok

Bírósági iratok

Építési engedélyek, tervrajzok

Földhivatali, telekkönyvi iratok

Hadigondozási és katonai iratok

Hagyatéki ügyek, közjegyzői iratok

Iskolai bizonyítványok

Iskolai osztálynévsorok

Munkaviszony igazolása

Egyéb levéltári adatigénylés

 

 

Állambiztonsági, megfigyelési iratok

Tagintézményünk megfigyeléssel, állambiztonsági munkával kapcsolatos iratokat nem őriz. Ezen iratok az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára megőrzésében találhatóak.

 

 

Anyakönyvi iratok

Az 1895 októberétől keletkezett állami anyakönyvekből levéltárunk nem adhat ki adatokat, csupán lehetőséget biztosít – bizonyos feltételek mellett – kutatásukra. Anyakönyvi kivonatot, vagy az anyakönyvi bejegyzésről hiteles másolatot tehát magánszemélyek részére nem áll módunkban kiadni, arra csak az anyakönyvvezető jogosult. Az anyakönyvi alapiratok – amelyek alapján történt az adott bejegyzés elkészítése, vagy módosítása – szintén az anyakönyvvezetőknél találhatóak.

Az 1895 októbere előtti egyházi anyakönyvekről azonban már kérhető hiteles másolat.

 

Bírósági iratok (válóperek, egyéb iratok)

Jogszolgáltatási iratokról a levéltár csak az érintetteknek, vagy azok meghatalmazottjainak adhat ki másolatot. Az adatszolgáltatáshoz a következő információkat szükséges megadni: az ügyben/perben résztvevők személyes adatai, a tárgyalás időpontja, helye, az ügy/per típusa. Megbízás esetén meghatalmazás csatolandó.

 

 

Építési engedélyek, tervrajzok

Építési engedélyek, tervrajzok esetén javasolt minden, az adott ingatlannal kapcsolatos ismert adat megadása, így az építés ideje, építtető (korabeli tulajdonos) neve, az ingatlan korabeli pontos címének megadása (közterületi elnevezések, házszámozások változhattak). (A helyrajzi szám nem jelent azonosítási lehetőséget, mivel az elsőfokú építési hatóságok az engedélyeket a település és az építtető neve alapján adták ki, iktatták.)

 

Földhivatali, telekkönyvi iratok

Levéltárunk csupán az 1945-1950 (1953) közötti évekből őriz földhivatali iratokat, a később keletkezett iratok jelenleg is a területileg illetékes földhivatal megőrzésében találhatóak. A telekkönyvi iratok és a tulajdoni lapok sem kerültek levéltári megőrzésbe, ez esetben is az érintett földhivatal felkeresése javasolt.

Űrlap

 

Hadigondozási és katonai iratok

Levéltárunkban az egyes személyek hadigondozásával kapcsolatban elsősorban közigazgatási jellegű iratok (hadigondozási, rokkantsági ellátással kapcsolatos iratok) találhatóak meg. A katonai szolgálatra vonatkozó iratokat egy illetékes szaklevéltár, a Hadtörténelmi Levéltár (Budapest) őrzi, ilyen irányú megkereséssel javasolt hozzájuk fordulni. http://m.militaria.hu/adatb/leveltariuj/content/katonaosok_kutatasahoz_szukseges_adatok/

Űrlap

 

Hagyatéki ügyek, közjegyzői iratok

Hagyatéki ügyben a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény 16. § (1) és a 103. § (2) bekezdése alapján adatigényléssel kizárólag a jegyző vagy közjegyző keresheti meg a levéltárat, természetes személytől ilyen tárgyú megkeresést nem fogadhatunk el.

Hagyatéki iratok többnyire az egyes települések iratanyagaiban fordulnak elő. Közjegyzői iratokat általában véve az 1960-as évekig vett át eddig levéltárunk, a később keletkezett iratok a területileg illetékes járásbíróság megőrzésében találhatóak. Ugyancsak az adott járásbíróságnál érdemes keresni az 1992-2009 között keletkezett közjegyzői iratokat is. A 2010 után keletkezett közjegyzői iratok - Borsod-Abaúj-Zemplén megyére vonatkozóan is – a debreceni közjegyzői levéltár megőrzésében találhatók. https://www.mokk.hu/ugyfeleknek/a-kozjegyzoi-leveltar-feladatai-es-hataskore-illetekesseg.php

Űrlap

 

Iskolai bizonyítványok (tanulóidő)

Iskolai végzettséget a megőrzésünkben lévő iskolai törzskönyvekből, illetve anyakönyvekből tudunk igazolni hiteles másolat kiadása révén. Iskolai bizonyítvány újbóli kiállítására, pótlására nincs lehetőségünk. Tudni kell azonban, hogy az iskolai iratok túlnyomó többségben jelenleg is az egyes intézményeknél, vagy azok jogutódainál találhatóak. Javasolt tehát elsőként fondjegyzékünkben megtekinteni, hogy az adott iskolára vonatkozóan rendelkezünk-e a kérdéses időszakból irattal. Amennyiben a keresett iratok levéltárunkban találhatóak, azokból hiteles másolatokat adhatunk ki. A sikeres adatszolgáltatáshoz a következő információk megadása szükséges: az iskola neve, címe, a keresett személy neve (leánykori neve), születési ideje és helye, anyja neve, a keresett évfolyam/osztály megjelölése.

 

Iskolai osztálynévsorok

Az adatvédelmi szabályozás értelmében levéltárunk nem adhat ki iskolai törzskönyvekből és anyakönyvekből osztálynévsorokat.

 

 

Munkaviszony igazolása

Tagintézményünk megőrzésében találhatóak különböző vállalatok, cégek személyi és munkaügyi iratai, amelyekből munkaviszony igazolása céljából hiteles másolat kérhető. Javasolt a kérelem beadása előtt érdeklődni, hogy a kérdéses cég, vállalat munkaügyi iratanyaga megtalálható-e levéltárunkban, s csak annak megbizonyosodása után beadni a kérelmet.

Elérhetőségek: 46/ 407-259; alsozsolca.bazml@mnl.gov.hu

A sikeres adatszolgáltatás érdekében a következő adatokat szükséges megadni: a volt munkahely neve, a keresett személy neve (korabeli hivatalos név, leánykori név is), születési éve, helye, anyja neve, a munkaviszony kezdete és vége megjelölése.

Űrlap

 

Egyéb levéltári adatigénylés

Kérjük, adatigénylését a letölthető nyomtatvány kitöltésével adja be!