Nyomtatott köteteink

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Levéltári Évkönyvei

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei levéltári füzetek

Miskolc írásban és képekben

Miskolc története

Acta Archivistica

Tanulmányok Diósgyőr történetéhez

Sorozaton kívüli könyvek, kiadványok

 

A kiadványok egy része megvásárolható az MNL Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Levéltárában:
3525 Miskolc, Fazekas u. 2.
tel.: 46/344-885
e-mail: toth.gabor@mnl.gov.hu
Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Levéltári Évkönyvei
 

Borsodi Levéltári Évkönyv I. Szerk.: Román János Miskolc, 1977. 295 p.

Borsodi Levéltári Évkönyv II. Szerk.: Román János Miskolc, 1979. 273 p.

Borsodi Levéltári Évkönyv III. Szerk.: Román János Miskolc, 1980. 296 p.

Borsodi Levéltári Évkönyv IV. Szerk.: Román János Miskolc, 1981. 323 p.

Borsodi Levéltári Évkönyv V. Szerk.: Csorba Csaba Miskolc, 1985. 794 o.

Borsod-Abaúj-Zemplén Levéltári Évkönyve VI. Szerk.: Csorba Csaba Miskolc, 1990. 405 p.

Levéltári Évkönyv VII. Szerk.: Dobrossy István Miskolc, 1994.- 294 p.

Levéltári Évkönyv VIII. Szerk.: Dobrossy István Miskolc, 1997. - 314 p.

Levéltári Évkönyv IX. Szerk.: Dobrossy István Miskolc, 1997. - 327 p.

Levéltári Évkönyv X. Szerk.: Dobrossy István Miskolc, 2000. - 328 p.

Levéltári Évkönyv XI. Szerk: Dobrossy István Miskolc 2002. - 319 p.

Levéltári évköny XII-XIII. Szerk.: Dobrossy István Miskolc, 2005. 352 p.

Levéltári Évkönyv XIV Szerk. G. Jakó Mariann-Veres László-Viga Gyula Miskolc, 2006. 327 p.

 

vissza


Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei levéltári füzetek
 

Román János: Feudális kori összeírások a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Levéltárban. Miskolc, 1971. (Borsodi Levéltári Füzetek 1.)

Kéziratos térképek a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltárban. Összeáll.: Dienes István, Győri Lászlóné, Hőgye István, Judt Istvánné, Kássa Marianna, Stefán Istvánné. Miskolc,  1971. 97 p. (Borsodi Levéltári Füzetek 2.)

Feudális kori pecsétnyomók a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Levéltárban. Összeáll.: Homola Jenőné, Judt Istvánné, Kovács I. Gábor. Miskolc, 1971. 46 p. (Borsodi Levéltári Füzetek 3.)

Hőgye István: Regeszták a munkásmozgalom zempléni történetéhez, 1875-1944. Miskolc, 1977. 99 p. (Borsodi Levéltári Füzetek 4.)

Román János-Tóth Endre: Mária Terézia-kori urbáriumok a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Levéltárban. Miskolc, 1977. 62 p. (Borsodi Levéltári Füzetek 5.)

Seres Péterné-Kováts Dániel: Földrajzi nevek a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Levéltár kéziratos térképein A-B. Miskolc, 1977. (Borsodi Levéltári Füzetek 6.)

Seres Péterné: Földrajzi nevek a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Levéltár kéziratos térképein C-J. Miskolc, 1978. (Borsodi Levéltári Füzetek 7.)

Seres Péterné: Földrajzi nevek a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Levéltár kéziratos térképein K-R. Miskolc, 1979. (Borsodi Levéltári Füzetek 8.)

Seres Péterné: Földrajzi nevek a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Levéltár kéziratos térképein S-Zs. Miskolc, 1979. (Borsodi Levéltári Füzetek 9.)

Hőgye István: Zemplén vármegye levéltára feudális kori iratainak összevont helymutatója. Miskolc, 1978. (Borsodi Levéltári Füzetek 10.)

Tihanyi Endre: Kapitalizmus kori pecsétnyomók a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Levéltárban. Miskolc, 1978. (Borsodi Levéltári Füzetek 11.)

Hőgye István - Seres Péterné: Árszabások a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Levéltárban. Miskolc, 1980. (Borsodi Levéltári Füzetek 12.)

Tóth Péter (összeáll.): Miskolci statutumok, 1573-1755. Miskolc, 1981. (Borsod-Abaúj-Zemplén megyei levéltári füzetek 13.)

Seresné Szegőfi Anna: Borsod-Abaúj-Zemplén megyére vonatkozó törvényhelyek mutatója 1000-1949. Miskolc, 1981. (Borsod-Abaúj-Zemplén megyei levéltári füzetek 14.)

Stefán Istvánné: Borsod vármegye levéltára feudális kori iratainak összevont helymutatója. Miskolc, 1982. (Borsod-Abaúj-Zemplén megyei levéltári füzetek 15.)

Seresné Szegőfi Anna: Borsod-Abaúj-Zemplén megye történeti helységnévtára 1870-1983. Miskolc, 1983. (Borsod-Abaúj-Zemplén megyei levéltári füzetek 16-18.)

Hőgye István: Zemplén vármegyei esküszövegek. Miskolc, 1983. (Borsod-Abaúj-Zemplén megyei levéltári füzetek 19.)

Hőgye István: Kossuth Lajosra és családjára vonatkozó iratok Zemplén vármegye levéltárában. Miskolc, 1983. (Borsod-Abaúj-Zemplén megyei levéltári füzetek 20.

Seresné Szegőfi Anna: Borsod vármegye képviselete a reformországgyűléseken. Követutasítások és követi végjelentések. Miskolc, 1987. (Borsod-Abaúj-Zemplén megyei levéltári füzetek 21.)

Tóth Péter: A miskolci kötelkönyv. Szerk.: Seresné Szegőfi Anna. Miskolc, 1986. 158 p. (Borsod-Abaúj-Zemplén megyei levéltári füzetek 22.)

Tóth Péter - Barsi János: Borsod vármegye statutumai 1578-1785. Miskolc, 1989. (Borsod-Abaúj-Zemplén megyei levéltári füzetek 23.)

Kapitalizmuskori pecsétnyomók a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltárban. Összeáll.: Tihanyi Endre. Miskolc, 1986. 133 p.(Borsod-Abaúj-Zemplén megyei levéltári füzetek 24.)

Dongó Gyárfás Géza: Adalékok ZemplénZemplén-vármegye történetéhez. Miskolc, 1988. (Borsod-Abaúj-Zemplén megyei levéltári füzetek 25.)

Hőgye István: Irodalomtörténeti dokumentumok Zemplén levéltárában. Miskolc, 1986. 191 p. (Borsod-Abaúj-Zemplén megyei levéltári füzetek 26.)

Kováts Dénesné: Zemplén megyei országgyűlési követválasztások (1861-1910). Miskolc, 1989. (Borsod-Abaúj-Zemplén megyei levéltári füzetek 27.)

Tóth Péter: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolcon őrzött középkori oklevelei. Miskolc, 1990. (Borsod-Abaúj-Zemplén megyei levéltári füzete 28.)

Csorba Csaba: Miskolc középiskoláinak levéltári dokumentumai a kezdetektől 1950-ig. Miskolc, 1989. (Borsod-Abaúj-Zemplén megyei levéltári füzete  29.)

Kazinczy Ferenc és családjára vonatkozó iratok, dokumentumok Zemplén Vármegye Levéltárában Közreadja: Hőgye István. Sátoraljaújhely, 1990. 194 p. (Borsod-Abaúj-Zemplén megyei levéltári füzete 30.)

Csorba Csaba: Borsod vármegye katonai leírása, 1780-as évek (Borsod-Abaúj-Zemplén megyei levéltári füzetek 31.)

Csorba Csaba: Zemplén vármegye katonai leírása (1780-as évek). Miskolc, 1990. (Borsod-Abaúj-Zemplén megyei levéltári füzetek 32.)

Abaúj - Torna vármegye katonai leírása: 1780-as évek Szerk.: Csorba Csaba. Miskolc, 1993. 195 p.; (Borsod-Abaúj-Zemplén megyei levéltári füzetek 33.)

Gömör vármegye katonai leírása: 1780-as évek Szerk.: Csorba Csaba. Miskolc, 1993.- 195 p.; (Borsod-Abaúj-Zemplén megyei levéltári füzetek 34.)

Tóth Péter: Gömör vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1., 1751-1579. Miskolc, 1996. 339 p. (Borsod-Abaúj-Zemplén megyei levéltári füzetek 35.)

Nagy Magdolna: I. Rákóczi György és Borsod vármegye 1644-1648 Szerk.: Dobrossy István. Miskolc, 1998. 211 p.; (Borsod-Abaúj-Zemplén megyei levéltári füzetek 36.)

Miskolc 18-19. századi történetének ajánlott irodalma Összeáll.: Faragó Tamás. Miskolc, 1999. 143 p. (Borsod-Abaúj-Zemplén megyei levéltári füzetek 37.)

Borsodi földrajzi évkönyv – Repertórium Összeáll.: Hideg Ágnes. Szerk.: Dobrossy István. Miskolc, 2001. 127 p.; (Borsod-Abaúj-Zemplén megyei levéltári füzetek 38.)

Kárpáti Béla: Miskolc kalendáriuma Szerk.: Dobrossy István. Miskolc, 2001. 160 p.; (Borsod-Abaúj-Zemplén megyei levéltári füzetek 39.)

Tóth Péter : Zemplén vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái II. 1561-1563 Szerk.: Dobrossy István. Miskolc 2001. 339 p.; (levéltári füzetek 40.)

Barsi János: Borsod vármegye közgyűléseinek regesztái I. 1577-1578 Szerk.: Barsi János. Miskolc, 2001. 160 p.; (Borsod-Abaúj-Zemplén megyei levéltári füzetek 41.)

Holopcev Péter – Irha Melinda: Eltanácsoltak: Miskolc-Hortobágy 1952-1953. Miskolc 2003. 179 p. (Borsod-Abaúj-Zemplén megyei levéltári füzetek 42.)

Tóth Péter: Két tanulmány és válogatott források Szirma történetéhez / (A kötetet összeáll. Tóth Péter) B.-A.-Z. M. Lvt. Miskolc, 2004. 223 p. (Borsod-Abaúj-Zemplén megyei levéltári füzetek 43.)

Borsod vármegye adózása a török korban / (Bevezetés… Bodnár Tamás) ; (Ford.: Tóth Péter) B.-A.-Z. M. Lvt. Miskolc, 2005. – 251 p. (Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Levéltári Füzetek 44.)

Kis József: Miskolc 1956. B.-A.-Z. M. Lvt. ; Pfliegler J. Ferenc … Alapítvány. Miskolc, 2006. – 251 p. – (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltári Füzetek 45.)

Kis József: Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 1956 : Sátoraljaújhely és a Szerencsi Járás / Kis József. – (Miskolc): B.-A.-Z.-M. Lvt. ; Pfliegler J. Ferenc … Alapítvány, 2006. – 216 p. – (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltári Füzetek 46.)

Kis József: Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 1956 : Abaújszántói, Edelényi és Encsi Járás. Miskolc, 2006. 216 p. – (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltári Füzetek 47.)

Tóth Péter: A Mária Terézia-kori úrbérrendezés kilenc kérdőpontos vizsgálatai. Gömör vármegye - 1771. (magyar nyelvű vallások) (Borsod-Abaúj-Zemplén megyei levéltári füzetek 48.)

Szegőfi Anna - G. Jakó Mariann: Borsod megyei egyesületek adattára. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár. Miskolc, 2007. 277 p. (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei levéltári füzetek 50.)

Tóth Péter: Borsod vármegye közgyűlési és törvényszéki jegyzőkönyvei. 1569-1578. Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Levéltár. Miskolc, 2008. 405 p. – (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei levéltári füzetek 51.)

Tóth Péter: Gömör vármegye közgyűlési és törvényszéki jegyzőkönyvei II. 1580-1587. Miskolc, 2011. (Borsod-Abaúj-Zemplén megyei levéltári füzetek 52.)

vissza


Miskolc írásban és képekben
 

Dobrossy István: Miskolc írásban és képekben 2. Miskolc, 1995. 304 p.

Dobrossy István: Miskolc írásban és képekben 3. Miskolc, 1996. 300 p.

Dobrossy István: Miskolc írásban és képekben 4. Miskolc, 1997. 304 p.

Dobrossy István: Miskolc írásban és képekben 5. Miskolc, 1998. 321 p.

Dobrossy István: Miskolc írásban és képekben 6. Miskolc, 1999. 322 p.

Dobrossy István: Miskolc írásban és képekben 7. Miskolc, 2000.

Dobrossy István: Miskolc írásban és képekben 8. Miskolc, 2001.

Dobrossy István: Miskolc írásban és képekben 9. Miskolc, 2002.

Dobrossy István: Miskolc írásban és képekben 10. Miskolc, 2003.

Dobrossy István: Miskolc írásban és képekben. 1/1. Átdolgozott, bővített kiadás (Miskolc : Pfliegler J. Ferenc Alapítvány, 2006) 623 p.

Dobrossy István: Miskolc írásban és képekben. 1/2. Átdolgozott, bővített kiadás (Miskolc : Pfliegler J. Ferenc Alapítvány, 2006) 623 p.

vissza


Miskolc története
 

Miskolc története I. A kezdetektől 1526-ig Főszerk.: Dobrossy István; kötetszerkesztő Kubinyi András, Tóth Péter . Miskolc, 1996. 495 p.

Miskolc története II. 1526-1702-ig Főszerk.: Dobrossy István; kötetszerkesztő Szakály Ferenc , Tóth Péter. Miskolc, 1998. 600 p.

Miskolc története III/1. 1702-1847-ig Főszerk.: Dobrossy István; szerkesztő Faragó Tamás. Miskolc, 2000.

Miskolc története III/2. 1702-1847-ig Főszerk.: Dobrossy István; szerkesztő Faragó Tamás. Miskolc, 2000.

Miskolc története IV/1. 1848-1918-ig. Főszerk.: Dobrossy István; szerkesztő: Veres László. Miskolc 2003.

Miskolc története IV/2. 1848-1918-ig. Főszerk.: Dobrossy István; szerkesztő: Veres László. Miskolc 2003.

Miskolc története V/1. 1918-tól 1949-ig. Szerk.: Dobrossy István, Stipta István. Miskolc, 2007. 551 p.

Miskolc története V/2. 1918-tól 1949-ig. Szerk.: Dobrossy István, Stipta István. Miskolc, 2007. 592 p.

vissza


Acta Archivistica
 

Hőgye István: Tudósok, művészek levelei Zemplén Levéltárában. Miskolc, 1996. 170 p. (Acta Archivistica 1.)

G. Jakó Mariann - Hőgye István: A magyar-szlovák lakosságcsere és előzményei 1945-1947. (Acta Archivistica 2.)

Dobrossy István - G. Jakó Mariann- Hőgye István: A millenium megünneplésének dokumentumai Abaúj, Borsod és Zemplén vármegyékben. (Acta Archivistica 3.)

Árva Ferenc - Rózsa György: Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc dokumentumai a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltárban. Miskolc, 1998. 183 p. (Acta Archivistica 4.)

Rásó József: 1956 dokumentumai a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltárban. Miskolc, 1998. 196 p. (Acta Archivistica 5.)

G. Jakó Mariann: Hőgye István: Választási dokumentumok a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltárban 1848-1948. Miskolc, 1999. 177 p. (Acta Archivistica 6.)

Dobrossy István - G. Jakó Mariann: A gazdasági élet dokumentumai a Miskolci Kereskedelmi és Iparkamara irataiban. Miskolc, 2000. 196 p. (Acta Archivistica 7.)

vissza


Tanulmányok Diósgyőr történetéhez
 

Kiszely Gyula: A Diósgyőri Magyar Állami Vas- és Acélgyár (MÁVAG) története, 1867-1945 (Tanulmányok Diósgyőr történetéhez 1.)

Bessenyei József: Diósgyőr vára és uradalma a XVI. században. (források) Szerk.: Dobrossy István. Miskolc, 1997. 261 p. (Tanulmányok Diósgyőr Történetéhez 2.)

Balázs József: Egyházak és iskolák Diósgyőrben. Szerk.: Gyulai Éva. Miskolc, 1998. 233 p. (Tanulmányok Diósgyőr Történetéhez 3.)

Olajos Csaba: A Diósgyőr- vasgyári kolónia Szerk.: Dobrossy István. Miskolc, 1998. 186 p. (Tanulmányok Diósgyőr Történetéhez 4.)

Marosváry László: A Diósgyőri Hengerművek története. Szerk.: Dobrossy István. Miskolc: 1999. 303 p. (Tanulmányok Diósgyőr történetéhez 5.)

Csiffáry Gergely: Fazolák : Würzburgtól-Diósgyőrig (Tanulmányok Diósgyőr történetéhez 6.)

Czeglédy Ilona – Lovász Emese: Élet a diósgyőri várban. Szerk.: Dobrossy István.- Miskolc, 2000. 191 p. (Tanulmányok Diósgyőr történetéhez 7.)

A pálosok építészeti és művelődéstörténeti emlékei Borsodban. Szerk.: Dobrossy István, Viga Gyula. Miskolc, 2000. 240 p. (Tanulmányok Diósgyőr történetéhez 8.)

Pereces-bányatelep története a XIX – XX. században Szerk.: Dobrossy István. Miskolc: 2001. 209 p. (Tanulmányok Diósgyőr történetéhez 9.)

Baán István emlékkönyv; A Diósgyőri Vas – és Acélgyár (LKM) története 1944-1988. Szerk.: Dobrossy István. Miskolc, 2001. 232 p. (Tanulmányok Diósgyőr történetéhez 10.)

Kováts György: A diósgyőr-vasgyári művelődés története (1885-1965) Szerk: Dobrossy István, Miskolc, 2002. 320 p. (Tanulmányok Diósgyőr történetéhez 11.)

Porkoláb László: Források Diósgyőr-Vasgyár történetéhez 1770-1919. Szerk: Dobrossy István. Miskolc 2003. (Tanulmányok Diósgyőr történetéhez 12.)

Porkoláb László: Források Diósgyőr-Vasgyár történetéhez, 1920-2005. Miskolc, 2006. (Tanulmányok Diósgyőr történetéhez 13.)

Boros Árpád: Események és tények a diósgyőri kohászat életéből, 1770-2003. – Miskolc, 2004. – 287 p. (Tanulmányok Diósgyőr történetéhez 14.)

Sziklavári János - Kiss László - Jung János - Sélei István: A diósgyőri acélgyártás története a folytacélgyártás bevezetésétől napjainkig. Szerk.: Dobrossy István. Miskolc, 2004. (Tanulmányok Diósgyőr történetéhez 15.)

Sziklavári János: A forrasztott vasgyártás korszaka Diósgyőrben (1770-1880). Miskolc, 2005. 224 p. (Tanulmányok Diósgyőr történetéhez 16.)

vissza


Sorozaton kívüli könyvek, kiadványok
 

Nagy Károly - Tóth Péter - Seresné dr. Szegőfi Anna: Régi históriák. Ózd és környéke múltjának írott forrásai. Helytörténeti olvasókönyv - Ózdi honismereti közlemények 4. Ózd, 1984

Hőgye István: Zempléni históriák I. A honfoglalástól 1849-ig. Szemelvények a történelembarátok körei részére - Történelmi füzetek 1. Budapest - Miskolc, 1986

Sátoraljaújhely város kiváltságlevele 1261 - Oklevéltár. Miskolc, 1986

A százdi alapítólevél 1067 – Oklevéltár. Miskolc, 1986

Kazinczy Ferenc: Tövisek és virágok. Széphalom, 1811. - Kazinczy Könyvtár, Hasonmás kiadás, Miskolc, 1986

II. Rákóczi Ferenc hajdúvárosi kiváltságlevele Gönc számára 1706 – Oklevéltár. Miskolc, 1987

Seresné Szegőfi Anna: Adalékok Miskolc város közlekedésének történetéhez. Miskolc, 1988. 162 p.

Pesty Frigyes: Borsod vármegye leírása 1864-ben - Documentatio Borsodiensis 5. Miskolc, 1988

Bánkuti Imre: A Rákóczi- szabadságharc történetének dokumentumai 1703-1704. Miskolc, 1989

Fehér Erzsébet: Sárospataki tanárok magyar nyelvű tankönyvei a Kollégium alsó és középső szintje számára 1793-1848. Miskolc, 1989

Erdmann Gyula: Zemplén vármegye reformellenzéke 1830-1836. Miskolc, 1989

Hőgye István: Zempléni históriák II. 1849-1950. Szemelvények a történelembarátok körei részére - Történelmi füzetek 2. Budapest - Miskolc, 1989

Bánkuti Imre: A Rákóczi- szabadságharc történetének dokumentumai 1705. Miskolc, 1990

Tóth Péter: Zemplén vármegye közgyűlési jegyzőkönyvei. Tartalmi kivonatok. Miskolc, 1990. 262 p.

Mária Terézia-kori úrbérrendezés kilenc kérdőpontos vizsgálatai. Borsod vármegye, 1770. Közreadja: Tóth Péter. Miskolc, 1991. 279 p.

Barsi János (szerk.): Magyarország történeti helységnévtára. Borsod megye 1773-1808. Budapest - Miskolc, 1991

Csorba Csaba (szerk.): Magyar decretum, kit Weres Balás a deákból, tudni illik a Werbőczy István Decretomából, melyet tripartitomnak neveznek, Magyarra fordított. Miskolc, 1991

Dankó Imre: A Sajó - Hernád-melléki hajdútelepek. Sátoraljaújhely, 1991

Marosi Endre: XVI. századi váraink 1521-1606. Budapest - Miskolc, 1991

Trefort Ágoston önéletleírása. Sátoraljaújhely, 1991

Nováki Gyula - Sándorfi György: A történeti Borsod megye várai az őskortól a kuruc korig. Die Burgen des historischen Komitats Borsod von der Urzeit bis zur Kurutzeit. Budapest - Miskolc, 1992

Hőgye István: "Édes szülötte földem, Zemplén": Zemplén vármegye levéltárának Kossuth dokumentumaiból. Sátoraljaújhely – Miskolc, 1992. 92 p.

Bencsik János: Tokaj társadalma a tárgyak tükrében, 1774-1849. Sátoraljaújhely – Miskolc, 1993. 201 p.

Balassa Iván: Sárospatak történeti helyrajza a XVI-XX. században Szerk.: Balassa Iván. Miskolc – Sárospatak, 1994. 290 p.

Hörcsik Richárd: A Sárospataki Református Kollégium gazdaságtörténete, 1800-1919. Sárospatak– Miskolc, 1996. 173 p.

Pfliegler J. Ferenc: Életem: egy miskolci polgár visszaemlékezései 1840-1918. Szerk.: Dobrossy István. Miskolc, 1996. 200 p.

Bruckner Győző: A Miskolci Jogakadémia múltja és kultúrmunkássága, 1919-1949. Szerk.: Dobrossy István, Stipta István. Miskolc, 1996. 288 p.

Hőgye István: Zemplén Levéltára Sátoraljaújhely. Miskolc, 1996.

Miskolc a millecentenárium évében. 1. köt. Szerk.: Dobrossy István, 2 kötet. Miskolc, 1997. 390 p.

Miskolc a millecentenárium évében. 2. köt. Szerk.: Dobrossy István, 2 kötet. Miskolc, 1997. 434 p.

Tanulmányok A Magyar Tudományos Akadémia megalapításáról . Szerk.: Dobrossy István. Miskolc, 1997. 209 p.

A Kereskedelmi és Iparkamara Miskolcon 1880-1997. Szerk.: Dobrossy István. Miskolc, 1997. 209 p.

Dobrossy István: Borsod és Miskolc 1848-1849-ben; naplók, töredékek, visszaemlékezések Szerk.: Dobrossy István. Miskolc, 1998. 299 p.

Fazekas Csaba: Palóczy László beszédei és írásai 1848-1849. Szerk.: Dobrossy István. Miskolc, 1998. 286 p.

Hideg Ágnes: A történelmi és régészeti közlemények repertóriuma 1926-1928 Szerk.: Dobrossy István. Miskolc, 1998. 45 p.

Rácz Imre: Adács: A római katolikus templom, a plébánia és a népoktatás története. Szerk.: Dobrossy István. Miskolc, 1998. 144 p.

Tanulmányok és források az 1848-49-es forradalom és szabadságharc történetéhez Szerk.: Dobrossy István. Miskolc, 1998. 273 p.

Barsi János (szerk.): Magyarország történeti helységnévtára. Zemplén megye 1773-1808, 1. Budapest - Miskolc, 1998

Barsi János (szerk.): Magyarország történeti helységnévtára. Zemplén megye 1773-1808, 2. Budapest - Miskolc, 1998

Rácz Imre: Glossarium. Latin - magyar szójegyzék a canonica visitatio és a régi latin nyelvű okmányok fordításához. Miskolc, 1998

Emlékkönyv dr. Deák Gábor 80. Születésnapjára. Szerk.: Dobrossy István. Miskolc. 1999. 240 p.

Fából és deszkából. A miskolci Deszkatemplom. Szerk.: Dobrossy István.- Miskolc, 1999. 352 p.

Kassa – Miskolc: Közös évszázadok egy régióban Szerk.: Dobrossy István, Somorjai Lehel. Miskolc, 1999. 158 p. (A kötet nem került kereskedelmi forgalomba)

Pestovics János: A földtulajdonlás története Borsod megyében 1860-1948. (forráskiadvány) Szerk.: Dobrossy István. Miskolc, 2000. 353 p.

Petrán Lajos: Matyó élet – matyó sors. Szerk.: Dobrossy István. Miskolc, 2000. 296 p.

Szentpéteri üres fészek. Lévay József naplója I. Kötet (1892-1907) Szerk: Porkoláb Tibor Sorozatszerk.:Dobrossy István Miskolc 2001. 415 p.

Szentpéteri üres fészek. Lévay József naplója II. Kötet (1892-1907) Szerk: Porkoláb Tibor Sorozatszerk.:Dobrossy István Miskolc 2001. 449 p.

Emberelődök nyomában. Az őskor emlékei Északkelet-Magyarországon. Szerk.: Ringer Árpád Főszerk.: Dobrossy István Miskolc 2001. 172 p.

A miskolci ortodox templom és sírkertje. Szerk.: Dobrossy István. Miskolc 2001. 276 p. + 16 tábla

Dobrossy István: Piac, vásár, sokadalom Miskolcon. A Búza téri Vásárcsarnok története. Miskolc, 2002. - (a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár és a Közterület-felügyelet közös kiadványa). - 234 p.

Miskolc – segédkönyv a város megismeréséhez általános és középiskolák részére. Szerk.: Dobrossy István – Fazekas Csaba. Miskolc 2002. 216 p.

Hőgye István: Zempléni históriák; Szerk.: Dobrossy István. Miskolc 2002. 400 p.

Miskolc az ezredfordulón. Szerk.: Dobrossy István. Miskolc 2002. 402 p.

Oláh Tamás: Kossuth Lajos és Zemplén vármegye. Forráskiadvány Miskolc 2002. 160 p.

Pestovics János: A földtulajdonlás története Borsod megyében 1949-1953. (forráskiadvány) Szerk.: Dobrossy István. Miskolc, 2002.

Mikrotörténelem: Vívmányok és korlátok; A Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület 1999. Évi miskolci konferenciájának előadásai. Szerk.: Dobrossy István.Miskolc 2003. 456 p.

Dobrossy István-Kapusi Krisztián: Szentpáli István (1861-1924) élete és munkássága. Szerk.: Dobrossy István. Miskolc 2003. 207 p.

A Rákóczi szabadságharc dokumentumai: Abaúj-Torna, Borsod, Gömör-Kishont, és Zemplén megyékből. I. kötet 1705-1707. Összeállította: Bánkúti Imre Szerk.: Dobrossy István. Miskolc 2003. 317 p.

A Rákóczi szabadságharc dokumentumai: Abaúj-Torna, Borsod, Gömör-Kishont, és Zemplén megyékből. II. kötet 1708-1709. Összeállította: Bánkúti Imre Szerk.: Dobrossy István. Miskolc 2003. 304 p.

Szűcs Sámuel naplói: I. Kötet: 1835-1864. Szerk.: Dobrossy István. Miskolc 2003. 336 p.

Szűcs Sámuel naplói: II. Kötet: 1865-1889. Szerk.: Dobrossy István. Miskolc 2003. 352 p.

A lengyel királyi kancellária Libri Legationum sorozatának magyar vonatkozású iratai: 1526-1541./Tóth Péter. 2 kötet. Miskolc 2003. 470 p.

Református templom és temető a miskolci Avason. Szerk.: Dobrossy István. Miskolc 2003. 395 p.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye hon- és népismerete. Tanári segédkönyv. Szerk.: Somorjai Lehel. 2004. 320 p.

A Rákóczi-szabadságharc dokumentumai : Abaúj-Torna, Borsod, Gömös-Kishont és Zemplén vármegyékből, 1703-1704 : emlékülés a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Akadémiai Bizottságának székházában 2004. május 26-án / (szerk.: Dobrossy István). – Miskolc : B.-A.-Z. M. Lvt.; B.-A.-Z. M. Fejlesztési Ügyn., 2004. 263 p.

Rémiás Tibor: Miskolc 18. századi társadalma feudális kori összeírásai alapján. – Miskolc : HOM ; B.-A.-Z. M. Lvt. ; Bíbor K., 2004. 175 p.

Borsod-Abaúj-Zemplén hon- és népismerete : tanári segédkönyv / (írta Bodnárné Moldován Éva et al.) ; (szerk.: Somorjai Lehel). – Miskolc : B.-A.-Z. M. Lvt., 2004. 317 p.

Magyarország történeti helységnévtára : Abaúj és Torna megyék, 1773-1808 / (összeáll. és szerk.: Barsi János). – Budapest : KSH Könyvt. És Dok. Szolg. ; Miskolc : B.-A.-Z. M. Lvt., 2004. 305 p.

A Miskolci Kereskedelmi és Iparkamara 125 éve / Szerk.: Dobrossy István. – (Miskolc : B.-A.-Z. M. Lvt. ; Ker. és Iparkamara, 2004). 239 p.

Keresztezett életutak : Halmay Béla és Honti Béla miskolci polgármesterek / Kapusi Krisztián. – (Miskolc : B.-A.-Z. M. Lvt : Pfliegler J. Ferenc Emlékére Alapítv., 2005). – 153 p. : ill. ;24 cm

A Rákóczi-szabadságharc dokumentumai : Abaúj-Torna, Borsod, Gömör-Kishont és Zemplén megyékből, 1710-1711 / összeáll.: Bánkúti Imre. – Miskolc . B.-A.-Z. M. Lvt. : Pfliegler J. Ferenc Emlékére Alapítv., 2005. 251 p.

Tények és képek a diósgyőri kohászat életéből, 1770-2005 / Boros Árpád ;(szerk.: Dobrossy István). – (Miskolc) : B.-A.-Z. M. Lvt. : Pfliegler J. Ferenc Emlékére Alapítv., 2005. – 392 p. : ill. főként színes ; 25 cm

Az igazi Miskolc / Dobrossy István, Somorjai Lehel. (Miskolc) : B.-A.-Z. M. Lvt. : Pfliegler J. Ferenc Emlékére Alapítv., 2005. 93 p. ill. főként színes 21 cm

Dobrossy István tudományos munkássága : bibliográfia 1966-2006 / (szerk. és összeáll.: Csák Leventéné). – Miskolc, HOM ;B.-A:-Z. M Lvt., 2006.

„Esztergályos” Bogár Károly a történelem országútján / Litvay Ottó ; (szerk.: Dobrossy István). – Miskolc : (B.-A.-Z. Megyei Lvt. ; Pfliegler J. Ferenc emlékére … Alapítvány, 2007

Oláh Tamás: Zemplén levéltára. Sátoraljaújhely Sátoraljaújhely, 2008. 84 p.

Kende Tamás: Az intézményes forradalom. Adatok a kommunista párt kulturális és társadalmi történetéhez Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, 1945-1956. Miskolc - Budapest. 2014. 219 p.

Bodnár Tamás: Szádeczky Károly első világháborús naplója. Egy miskolci honvéd visszaemlékezései. Miskolc, 2017.

Kis József: Áldozatok itthon és távol. Rezes Józsefné naplója. Miskolc, 2018.

Tóth Péter: Borsod vármegye közgyűlési és törvényszéki jegyzőkönyvei 1579-1581. Miskolc, 2019

Lehotay Veronika: A jogszűkítés útján. A Horthy-korszak szabadságjog-megvonó intézkedéseinek jogtörténeti aspektusai. Miskolc, 2020.

Nemesi címereslevelek Borsod vármegye levéltárából.  (Szerk.: Kovács Zsolt, Összeáll.: Bodnár Tamás - Kis József - Tóth Péter. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Önkormányzat - MNL Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Levéltára. Miskolc, 2022.

Nemesi címereslevelek Abaúj, Torna ás Zemplén vármegyék levéltáraiból. (Szerk.: Kovács Zsolt, Összeáll.: Bodnár Tamás, Tóth Péter. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Önkormányzat - Statny archív v Kosiciach - MNL Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Levéltára. Miskolc, 2023.

vissza