II. Rákóczi Ferenc és Pest megye levéltára

2019.03.25.

II. Rákóczi Ferenc születésnapja (március 27.) 2015 óta hivatalos Rákóczi-emléknap. Ennek, valamint a 2019-re meghirdetett Rákóczi-emlékévnek (erdélyi fejedelemmé választásának 315. évfordulója) alkalmából az alábbiakban szeretnénk röviden bemutatni, hogy intézményünkben milyen iratanyagok és korábbi kutatások segítik a vonatkozó korszak megismerését.

A fejedelemhez és a szabadságharchoz köthető iratokat több irategyüttesben őrzünk. Közöttük a II. Rákóczi Ferenc korából való levelek (MNL PML IV. 73. jelzet alatt, részletesen lásd alább) elnevezésű fondunk az egyik legfontosabb . A közgyűlési jegyzőkönyvek (MNL PML IV. 1-a.; feldolgozását lásd alább) és az adószedői iratok (MNL PML IV. 23.; részletes raktárjegyzéke elérhető segédleteink között) tartalmaznak még a kuruckorra vonatkozó adatokat. Ezek az állagok jól dokumentálják azt a speciális helyzetet, amikor a megye területén párhuzamosan működött két közigazgatási apparátus: egy királyi, és egy fejedelmi.

A II. Rákóczi Ferenc korából való levelek őrzési egységeiben megtalálhatóak a Rákóczi-féle szabadságharccal kapcsolatos levelek, megyei felterjesztések a fejedelmi udvarhoz, megyéhez küldött rendeletek, parancsok, utasítások Rákóczi Ferenctől, Bercsényi Miklóstól, Károlyi Sándortól, Eszterházy Antaltól, Laczkovich (királyi) főjegyzőhöz és Darvas (kuruc) alispánhoz küldött levelek, kérelmek, továbbá különféle elismervények és számadások. Az iratanyag regesztákkal kiegészített, részletes jegyzéke elérhető segédleteink között.

Levéltárunk hathatósan közreműködött a II. Rákóczi Ferenc születésének 300. évfordulóján Pest megyében tartott megemlékezésekben. Rákóczi emléknapot tartott a levéltár és a TIT Nagykőrösön, majd Szentendrén, ahol a fejedelem életét és a szabadságharcot bemutató dokumentumokat is megismerhették a résztvevők. (Az esemény leírása a Magyar Nemzet 1976. február 11. számában jelent meg.)

Forráskiadványok, monográfiák és tanulmányok foglalkoznak a korszakkal, a fejedelem és a megye kapcsolatával. A szerzők közül többen a megyei levéltár munkatársaiként is ismertek, a művek kiadásának egy része is a levéltárhoz köthető:

Kosáry Domokos: Pest megye a kuruckorban. In: Pest megye múltjából. Tanulmányok. Szerk. Keleti Ferenc, Lakatos Ernő Makkai László. Budapest, 1965. 9–89. (Elérhető a HUNGARICANA Portálon)

Borosy András: Pest-Pilis-Solt vármegye nemesi közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái. V. k. 1703–1710. Budapest, 1987 (Kereshető formában, az eredeti dokumentumok digitalizált változatával együtt kutatható a HUNGARICANA Portálon)

Bánkúti Imre: Pest-Pilis-Solt vármegye a Rákóczi-korban I–II. k. Budapest, 1996. (Elérhető a HUNGARICANA Portálon)

Bánkúti Imre: Pest megye a felszabadító háborúk megindulásától a szatmári békéig. In: Horváth M. Ferenc (szerk.): Tanulmányok Pest megye monográfiájához I. Pest Megye Monográfia Közalapítvány, Budapest, 2005.

Schramek László: Háborús közigazgatás a Rákóczi-szabadságharc fontvonalán. Pest-Pilis-Solt megye esettanulmánya, Hadtörténelmi Közlemények 2016/1 57–91.

A megyei levéltár fennállásának 225. évfordulójára népszerűsítő szándékkal készített virtuális galéria sorozatban természetesen helyet kapott a kuruc kor és a 18. század emlékezete is. Pest megye és a Rákóczi-szabadságharc ismertetése külön képes összefoglalóban jelent meg.  (http://mnl.gov.hu/virtualis_kiallitas/kuruc_kor_es_18_szazad

 

 
 
A kép jelzete: MNL PML IV. 73. Mr II. R. 8. f.

 

Utolsó frissítés:

2019.05.15.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges