Kuruc kor és 18. század

 
A 18. századi magyar történelem nem csupán az átlagember, de mélyebb folyamatait tekintve a történészek előtt is kevéssé ismert. E korszakra gondolva a Rákóczi-szabadságharc (1703-1711), Mária Terézia (1740 - 1780) úrbéri és oktatási rendeletei: az Urbárium (1767) és a Ratio Educationis (1777), valamint II. József (1780-1790) kudarcba fulladt reformjai és a Martinovics Ignác vezette magyar jakobinus mozgalom (1794-1795) jut eszünkbe.
 
A török hódoltságot követő évtizedek törénete azonban ennél színesebb, összetettebb. Ekkor alakították ki a mai Magyarország működésének kereteit. Véglegesült a megyeszékhelyek jelentős hányada, kialakultak a történelmi városainkat jellemző barokk városközpontok, megkezdődtek - igaz egyelőre csekély ütemben - a folyószabályozások, benépesültek a ma is lakott települések.
 
A jelen virtuális kiállítás ennek az elfelejtett századnak az életébe enged bepillantást, néhány különösen érdekes és értékes dokumetum bemutatásán keresztül.
 
A galériát összeállította: Schramek László Péter