Újabb egyedülálló adatbázisokat tett közzé a Levéltár

Szerző: Borsodi Attila
2024.05.31.
Két, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc időszakával kapcsolatos adatbázist publikált a Magyar Nemzeti Levéltár a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténelmi Levéltárával közösen. Az egyik a honvédsereg veszteségeit tartalmazza, a másik hadműveleti iratokat gyűjt csokorba.

Újabb két adatbázist tett közzé a magyar honvédelem napja alkalmából a Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) az Adatbázisokonline.hu oldalán. A két új fejlesztés a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum (HM HIM) Hadtörténelmi Levéltárral együttműködésben készült, jellemzően az intézmény anyagait tartalmazza. A fejlesztéseknek nagy hasznát vehetik a család-, hely- és hadtörténészek, hiszen mostantól több tízezer adat válik hozzáférhetővé egy jól használható adatbázisban.
 

Súlyos veszteségek

Az egyik, a Ne feledd a tért, hol ők elestek című anyag az 1848-49. évi szabadságharc honvédseregének veszteségi adatbázisa. Ez a honvéd hadsereg, illetve az azt támogató nemzetőrség, valamint a magyar oldalon harcoló különböző külföldi légiók veszteségeit tartalmazza nemzetiségre való tekintet nélkül, elsősorban a fegyveres küzdelem (1848. június 1.- 1849. október 4.) időszakából. Ezen időkereten túlnyúló, de feltehetőleg a szabadságharccal szorosan összefüggő veszteségek is szerepelnek az adatbázisban, de ezek száma nem jelentős. Fontos tudni, hogy a jelenlegi adatbázis kiindulási alapnak megfelelő, de korántsem teljes, mivel a fenti adatsorban egy személy ugyanazzal a veszteségi esettel többször is előfordul. Emellett a meglevő információk szerint a honvéd hadsereg vesztesége elérhette akár a 40 ezer főt is. Az adatbázis ezért a jövőben javításra, fejlesztésre, illetve bővítésre szorul.

A Ne feledd a tért, hol ők elestek című adatbázisban 21217 dokumentum szerepel, és az iratok között számtalan módon lehet keresni. Be lehet állítani, hogy az adott katona melyik csapattestben, milyen rendfokozatban szolgált, honnan származott.

Műveleti iratok

Szintén a HM HIM Hadtörténelmi Levéltárral együttműködésben készült Az 1848-49. évi szabadságharc hadműveleti iratai című adatbázis. Ennek alapjául a HM HIM Hadtörténelmi Levéltárban őrzött, 1848. január 1. és 1849. december 31. közötti iratanyagok szolgálnak, amelyek a honvédsereg működésével kapcsolatos hadműveleti iratokat tartalmaznak. Az anyag zömmel a főhadszíntéren történtekkel kapcsolatban tartalmaz információkat, az erdélyi és délvidéki események anyagai csak érintőlegesen jelennek meg benne. Az anyaghoz az 1950-es években cédulakatalógus készült, amely az alapját képezte a jelenlegi digitális jegyzéknek, amely a kutathatóságot biztosítja. Az 1848-49. évi szabadságharc hadműveleti iratai című adatbázisban való kutatást is kereső segíti. Lehet szűrni az összesen 24735 dokumentumot dátumra és az iratanyag típusára vonatkozóan is. A kutatók munkáját térképes vizualizáció is támogatja.
 


 

Érdekes aprónyomtatványok

Készített korábban a Magyar Nemzeti Levéltár a témában egy 1848-49-es forradalom és szabadságharc nyomtatványai című adatbázist is, amelybe az intézmény saját anyagai kerültek be. Az adatbázis az 1848-49-es forradalom és szabadságharc katonai és politikai eseményeivel kapcsolatos aprónyomtatványokat tartalmazza, kiáltványokat, falragaszokat, röpiratokat, hadijelentéseket, újságokat és újságkivágatokat. Az iratokat a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményéből emelték ki, de az anyag az Országos Levéltárba kerülése óta állandóan gyarapszik, elsősorban vásárlás útján. Az 1526 utáni gyűjteményben végbement tárgyi átrendezés következtében is sok nyomtatvány került ide más fondokból. A jövőben a tervek szerint az adatbázist az 1849-49-es kormányzat iratai (H szekció) válogatott irataival, illetve más, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában őrzött irategyüttesek 1848-as vonatkozású válogatott dokumentumaival bővítik majd.

 

Utolsó frissítés:

2024.06.06.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges