Jön a digitális állampolgárság!

2024.05.29.
2024. május 7-én zajlott le a Business Events szervezésében az a digitális szolgáltatás biztosítására kötelezett szervezeteknek szóló DÁP törvény Felkészülés című konferencia, amelyben a közigazgatás és a piaci szféra szakemberei tartottak előadást a hamarosan bevezetésre kerülő Digitális Állampolgárság Programról.

Az idén július 1-től hatályba lépő digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényt (a továbbiakban: Eüsztv.) váltja fel. Az új jogszabály célja, hogy az elektronikus ügyintézést az állampolgárok számára egyszerű, gyors és hatékony informatikai megoldások és szolgáltatások révén biztosítsa. A DÁP mobil applikáció használatával már nem csak időpontot lehet majd foglalni, hanem a teljes ügyintézés menetét távolról is el lehet végezni. Az alkalmazással a felhasználók az azonosítást követően többek között képesek lesznek elektronikusan aláírni, az ügyintézéshez szükséges dokumentumaikat felcsatolni, online fizetést eszközölni, valamint az ePosta keretszolgáltatást igénybe venni. A DÁP online portfólió kiterjed az életeseményen alapuló hatósági ügyintézéstől kezdve a kéményseprő ipari, hulladékgazdálkodási és közüzemi szolgáltatókkal történő kommunikáción, számlabefizetéseken, szerződéskötéseken kívül a hitelintézetek, biztosítók és pénzügyi vállalkozások tevékenységére is.

A szakmai fórumon a Magyar Nemzeti Levéltárat dr. Németh László Sándor szakmai koordinációs igazgató és Závoczki Adrienn osztályvezető (SZKI Köziratvédelmi hatósági és Iratkezelés-felügyeleti Osztály) képviselte, aki A Levéltár és a közigazgatás kapcsolata címmel előadást is tartott. Ismertette azokat a hazai levéltárügyben kiemelkedő állomásokat - mint amilyen napjainkban például az MNL elektronikus ügyintézés biztosítására kötelezett szervvé válása, vagy éppen az MNL hatósági jogkörrel járó feladat ellátásai – melyek intézményünket a közigazgatással szoros szálakkal kötik össze. Hangsúlyozta, hogy a Dáptv. -nyel a jogalkotói szándék egyértelműen a papíralapú és személyes kontakton alapuló ügyintézés csökkentése, valamint az elektronizáció kiterjesztése, amely levéltári szempontból a maradandó értékű iratok elektronikus átvételének növekedését eredményezheti. A Levéltár és a Dáptv. hatálya alá tartozó közfeladatot ellátó szervek kapcsolatát az új jogszabály elsősorban a papíralapú iratok digitalizációjával összefüggő iratkezelés szakmai kérdések és az elektronikus kapcsolattartás révén érinthetik. Az előadás során osztályvezető asszony arról is tájékoztatta a hallgatóságot, hogy az iratkezelés szempontjából meghatározó jogszabályok már lehetővé teszik a maradandó értékű iratok hiteles elektronikus másolattal rendelkező papíralapú példányainak levéltári nyilatkozat birtokában történő, valamint a selejtezhető irattári tételbe soroltak esetében a szerv saját hatáskörben történő megsemmisítését szabályos selejtezési eljárás mellőzésével (a lejárt őrzési idő után a hiteles elektronikus másolat kerül átvételre és/vagy selejtezésre), amely eljárásokra példákat is hozott. Prezentációját azzal zárta, hogy az iratkezeléssel összhangban akár a Dáptv. -re való szervezeti felkészülés, akár más típusú kérdések és problémafelvetések témakörében a Levéltár a közfeladatot ellátó szervek számára szakmai konzultációs lehetőséget biztosít online vagy személyes jelenléti formában.

 

 

Utolsó frissítés:

2024.05.29.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges