Fényképek, térképek és Ferenc József

Cikkek, amelyek olvasóinkban és programok, amelyek látogatóinkban nyomot hagytak
2017.01.09.
Eltelt egy újabb mozgalmas év, tele konferenciákkal, könyvbemutatókkal, kiállításokkal és izgalmas cikkekkel. Az új év első hetében összegyűjtöttük 2016 legnépszerűbb írásait és rendezvényeit.

Köszönjük a tavalyi évi segítségét minden támogatónknak, önkéntesünknek, kutatónknak, olvasónknak, Facebook-követőnknek, látogatónknak és érdeklődőnknek, határon innen és túl.

Fontos számunkra, hogy mindennapi munkánkon túl, a nagyközönség számára is elérhetővé és átélhetővé tegyük az általunk őrzött, páratlan kulturális örökséget. 2016-ban összesen 34 rendezvényünkre több mint 7000 látogató volt kíváncsi és csaknem ugyanennyi követője van Facebook-oldalunknak is.

Bízunk benne, hogy munkánk szikrái egyre többekben lobbantják fel a történelem és segédtudományai iránti érdeklődés lángját.

2017-ben hasonló színvonalon szeretnénk folytatni munkánkat. Reméljük, hogy az idei évben is sokan ellátogatnak majd kiállításainkra, rendezvényeinkre, levéltárpedagógiai programjainkra és továbbra is nyomon követik legfrissebb kutatási eredményeinket, híreinket.

Most pedig következzenek a 2016-os év legolvasottabb cikkei és rendezvényei.

 

2016 legolvasottabb cikkei a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának oldalán:

 

 

1. Völgyesi Zoltán: Doberdó, Isonzó és az olasz front száz éves csatái (Megjelenés dátuma: 2015.07.28.)

„»Doberdó!... Fogalommá vált név s mégis azt hiszem, legtöbben távolról sem sejtik, miért és milyen körülmények között vált azzá« – írta József főherceg, hadtestparancsnok visszaemlékezései előszavában. Doberdó, akárcsak Isonzó, a magyarság számára különös jelentéssel bír: a száz éve zajlott véres csaták emlékét idézi, s egyben a magyar katonák hősies helytállását.

Völgyesi Zoltán cikke az I. világháború „fogalommá vált” isonzói és doberdói ütközeteiről.

 

2. Schmidt Anikó: A Szulejmán-türbe alaprajza (Megjelenés dátuma: 2016.02.08.)

2015. december 9-én szenzációként járta be a világsajtót a hír, miszerint magyar és török kutatók valószínűsíthetően I. Szulejmán szultán (1494–1566) sírhelyére, az egykori mauzóleumra (türbére), valamint egy ehhez kapcsolódó oszmán kori településre bukkantak a szigetvár-turbéki szőlőhegyen.

A cikk bemutatja a türbe egyetlen fennmaradt alaprajzát, amelyet gróf Esterházy Pál nádor készített 1664-ben.

 

3. Szabó Csaba: Teleki Pál búcsúlevelei (Megjelenés dátuma: 2014.11.03.)

Az ágy párnája tele van véralvadékkal, mely kétoldalt lecsurgott. Jobboldalt a halánték tájékon a hajas fejbőr szélén találtuk a behatolási nyílást, amelyet megpörkölt és összecsapzódott haj körít... Az öngyilkosság ténye minden kétséget kizárólag megállapítást nyert.

Szabó Csaba cikke Teleki Pál öngyilkossághoz vezető útjáról.

 

4. H. Németh István: Báthory Erzsébet és bűnpere (Megjelenés dátuma: 2016.02.18.)

Thuróczi László nagyszombati jezsuita atya, a Pázmány Péter által alapított egyetem oktatója 1729-ben rettenetes történettel borzolta olvasóinak képzeletét: a Magyar Királyság tájait és ismert helyeit számba vevő kötetében beszámolt Báthory Erzsébet (özv. Nádasdy Ferencné, 1560–1614) szörnyűséges tetteiről.

A cikk a bűnper lefolyásáról, annak hátteréről és politikai indokairól szól.

 

5.  Török Enikő: Ausztrál őslakosok fényképei a 19. századból (Megjelenés dátuma: 2016.10.15.)

A 19. századi, ausztrál őslakosokat megörökítő fényképek Árpássy Imre (1857–1920) fényképalbumában maradtak fenn, aki ausztráliai útján vásárolta a portrékat és a csoportképeket.

Török Enikő cikke a nyitrai jogász, Árpássy Imre egzotikus fényképalbumának történetéről és a benne szereplő portrékról.

 

6. Kulcsár Krisztina: Kíváncsi rá, milyen volt? – A Városliget az 1810-es évek közepén (Megjelenés dátuma: 2016.07.07.)

A cikk abban az állapotban mutatja be az egykor még homokos, mocsaras, elvadult Városerdőt (a Városligetet), amely jellemezte az 1816. évi tájrendezést megelőzően, amely után Jókai Mór Útleírások című esszésorozatában úgy festi le a Városligetet, mint „Budapest népéletének a gyűjtőmedencéje az év minden szakában”, amelyet úgy alakítottak át, „hogy alkalmas legyen egy valóban nagy város üdülést kereső közönségének befogadására.

 

7. Tuza Csilla, Klettner Csilla: Ferenc József koronázása (Megjelenés dátuma: 2012.06.05.)

Az 1848/49-es szabadságharc leverése után Magyarország furcsa közjogi helyzetben találta magát. A Függetlenségi Nyilatkozat óta nincs királyunk, de a trónfosztott uralkodó helyett nem választottunk újat sem.

A cikk Ferenc József egészen 1867-ig elhúzódó megkoronázásának előzményeiről és a szertartás menetéről.

 

8. Horváth Gyula Csaba: Mary Hamilton fényképalbumai (Megjelenés dátuma: 2016.05.30.)

A portréalbumok nagy részében szépen rendezve sorakoznak a különböző uralkodóházak tagjairól udvari fényképészek által készített stúdióportrék, amelyeket véletlenszerűen szakítanak meg Mary Hamiltonnak, közvetlen családtagjainak és más hozzá közel álló embereknek, illetve a kor hírességeinek (politikusok, zeneszerzők, katonák) képei.

A cikk Mary Hamiltont, a Festetics családba beházasodó skót arisztokra hölgyet mutatja be, akinek igazi kincseket rejtő fényképalbumainak digitalizálására 2016-ban került sor.

 

9. Reisz T. Csaba: A térképkészítő huszártiszt (Megjelenés dátuma: 2016.03.31.)

1766. április 10-én született Lipszky János huszártiszt, aki mégsem katonai hőstetteivel, hanem Magyarország-térképével írta be magát a magyar tudomány- és kultúrtörténet lapjaira.

Reisz T. Csaba cikke Lipszky János Magyarország- és Erdély-térképeiről és elkészítésük hátteréről.

 

10. L. Balogh Béni: „Szegény Magyarország…” - Krenner Miklós naplóbejegyzései Horthy István haláláról és temetéséről (Megjelenés dátuma: 2016.08.15.)

1942. augusztus 20-án hajnalban a keleti fronton repülőgép-szerencsétlenségben elhunyt Horthy István kormányzó-helyettes, Horthy Miklós idősebb fia. …Még azok közül is sokan mély gyásszal fogadták a hírt, akik különösebben nem szimpatizáltak vele, illetve a Horthy-rendszer baloldali, liberális vagy éppen szélsőjobboldali ellenzékéhez tartoztak.

A cikk Krenner Miklósnak, a két világháború közötti erdélyi magyar közélet és újságírás kiemelkedő alakjának naplóbejegyzésein keresztül mutatja be az eseményeket.

 

11. Fiziker Róbert: Éljen a király! (Meghalt a király.) – Ferenc József halála és temetése (Megjelenés dátuma: 2016.11.29.)

A cikk Ferenc József halálának és temetésének körülményeit mutatja be: „1916. november 11-én a halál átlépte a schönbrunni kastély küszöbét és megritkult őszi fák között elindult az egyszerű katonaágy felé. … 1916. november 30-án, a Monarchia temetési menetén minden bizonnyal több ezer magyar vett részt, de a magyar politikai elit nem csupán temetni akart.

 

12. Apáti Anna Zita, Schmidt Anikó: Tanuljon törökül Kossuthtal! (Megjelenés dátuma: 2016.09.09.)

A XIX. századi magyar politikusok közül sokan származásukból és/vagy tanulmányaikból adódóan több nyelven is beszéltek. Kossuth Lajos életrajzából kiderül, hogy az iskolában németül, a börtönben angolul, az emigrációban törökül és olaszul tanult.

A cikk Kossuth hagyatékának török vonatkozású emlékeit mutatja be, amelyekkel részint saját, részint emigránstársai nyelvtanulását kívánták elősegíteni.

 

Legnépszerűbb rendezvényeink 2016-ban:

 

1. A "Nyomot Hagytak – Évszázadok, Személyiségek, Aláírások" című kiállítás megnyitója, 2016. március 11.

Nagyszabású, hét évszázad személyiségeinek aláírásait és eredeti iratait bemutató kiállítás nyílt 2016. március 15-én, amelyet az érdeklődők 2017 decemberéig tekinthetnek meg.

 

2. "Hősök, felfedezők, újítók" - Múzeumok Éjszakája, 2016. június 25.

A „Magyar utazók a 17–19. században” című időszaki kiállítás a Benyovszky-emlékévhez kapcsolódóan Benyovszky Móric irataiból kiindulva az utazás sokféle típusát mutatta be a látogatóknak.

 

3. Luther végrendelet és a Grimm földgömb bemutatása- Reformáció projekt, 2016. április 25.

2016. április 25-én Luther Márton vagyonára, családjára vonatkozó "magánvégrendeletét" és Julius Ludwig Grimm felfújható földgömbjét mutatta be a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára. 1832-ben készült felfújható, Grimm-féle földgömböt 2016-ban restauráltak kollégáink és a Múzeumok Éjszakáján is bemutattuk.

 

4. Kulturális Örökség Napok - Sebestyén Márta koncerttel, 2016. szeptember 17.

A Kulturális Örökség Napok egész napos eseménysorozatának zárásaként Sebestyén Márta, Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas magyar népdalénekes, előadóművész és zenésztársai koncertjét hallgathatták meg az érdeklődők „Magyarországnak fényes világa...” – zenés utazás a magyar múlt századaiban címmel.

 

5. Bővülő történelem – Az elmúlt tizenöt év iratajándékozásai - 2016. október 20., november 4.

A „Bővülő történelem – Az elmúlt tizenöt év iratajándékozásai” című kamarakiállításra a Nemzeti Levéltár Országos Levéltára és hat megyei levéltár ajándékozási eseteiből válogattunk, bemutatva az adományozott iratok időn és téren átívelő sokszínűségét.

 

6. 1956 - hármas könyvbemutató, 2016. október 20.

A Libri Könyvkiadó és a Magyar Nemzeti Levéltár az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó három kötetet mutatott be közös rendezvényén. A könyvek megrázó, korábban ismeretlen egyéni sorsokat tárnak elénk, amelyek révén megismerhetjük ’56 valódi színeit, a megélt történelmet. Soraikból megelevenednek előttünk a forradalom eseményei, valamint az ezt követő megtorlás hétköznapjai.

 

7. Függetlenség, Szabadság! 1956. - online kisfilmes vetélkedő és díjátadó ünnepség, 2016. október 26.

A Magyar Nemzeti Levéltár "Függetlenség, Szabadság! 1956" címmel meghirdetett országos, online filmes vetélkedőjére harmincöt versenyfilm érkezett, amelyet szakértő zsűri bírált el. A zsűri tagjai Mészáros Márta, Kossuth-díjas filmrendező, valamint Ring Orsolya és Fiziker Róbert levéltáros kolléga volt.

 

8. Pillanatképek a 20. század magyar közigazgatásának történetéből, 1918 és 1946, 2016. november 22–23.

A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára immáron a negyedik tudományos tanácskozást rendezte ebben a témakörben. Ebben az évben a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel közösen szervezte meg a konferenciát, amely az 1918 és 1946 közötti időszakra fókuszált.

 

9. Borhistóriák - 2016. február 19., május 6., november 25.

Új, tematikus levéltárlátogatási programunk a Borhistóriák címet viseli. Az iratbemutatásra és borkóstolásra épülő rendezvényre 2016-ban három alkalommal, novemberben immár hatodszorra került sor. Az este során munkatársunk bemutatta Villánytól Egerig, Soprontól Tokajig a leghíresebb magyar borvidékeket. Ez a teltházas programunk az idén is folytatódik.

 

10. Raktárséták - 2016. augusztus 18., október 19., november 27.

Az Országos Levéltár épületében található raktárakban vezetett túrán levéltáros kollégáink  uralkodói utazásokról, követjárásról, postáról, céhlegények vándorlásáról, útlevelekről beszéltek, az iratokhoz csatolt különleges tárgyi emlékeket, valamint eredeti dokumentumokat mutattak be az adott korszakok kapcsán. A látogatók megtapasztalhatták, milyen „hűvös” lehet a raktárhelyiségünk a nyári melegben, de azt is, milyen sötétben bejárni egy raktárt.

Utolsó frissítés:

2017.01.26.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges