120 éve született a modern, nagy felbontású televíziórendszer feltalálója, Tihanyi Kálmán

2017.04.25.
Tihanyi Kálmán 1897. április 28-án született Üzbégen (ma Zbehy, Szlovákia), egy tízgyerekes családban. Tehetsége igen korán, már 16 évesen megmutatkozott. Ekkor, a Pozsonyi Elektrotechnikai Szakiskola diákjaként nyújtotta be első szabadalmi kérelmét (Zsebkészülék a fényképészeti lemezek fénynél való kezelhetőségére, szabadalmi lajstromszáma: 67931, bejelentés dátuma: 1913. ápr. 2., más adat szerint 1913. dec. 13.). Egy évvel később egy bécsi céggel szerződött az utcai lámpák központi, drótnélküli kapcsolására vonatkozó újabb találmányának megvásárlásáról. Fiatalkori, 1912 és 1916 közötti találmányait rögzíti az a füzet, amelyet ma a Magyar Tudományos Akadémia kézirattára őriz sok száz lapnyi hagyatékában.

Tihanyi részt vett az első világháborúban, először a keleti fronton szolgált, majd a Monarchia hadikikötőjében rádiómérnökként már hadi találmányain gondolkodott. Itt kezdte el foglalkoztatni a televízió problémája, amelynek fizikai megoldására 1924-ben jött rá több éves budapesti műszaki egyetemi tanulás és kutatás mellett. 1926. március 20-án nyújtotta be a televízióra vonatkozó első bejelentését (MNL OL, Polgári kori kormányhatósági levéltárak, Iparügyi minisztériumi levéltár, Szabadalmi bíróság – K 603, T-3768). A Radioskop című iratban részletezte a töltésfelhalmozás és -tárolás elméletét, valamint az arra felépített katódsugárcsöves televízió-rendszert, amelyet több típusban írt le, így vezetékes, drótnélküli és színes képátvitelre vonatkozó változatban is. A találmányban megjelent a televíziók tároló technológiájának minden alapvető jellemzője. A szabadalom benyújtása után hozzákezdett a megvalósítás szervezéséhez.

Több támogatójának köszönhetően 1928 júniusában eljutott Berlinbe, ahol több céggel is felvette a kapcsolatot. Elképzeléseit Németországban, Franciaországban, Angliában és az Egyesült Államokban is szabadalmaztatta. A Radio Corporation of America 1930-ban kereste meg Tihanyit, és a tárgyalásokat követően 1934-ben megvásárolta szabadalmait. Az amerikai cég az ő találmányai alapján szerkesztett új televízió rendszerét hozta nyilvánosságra. A televízió katonai célokra való alkalmazásáról (légi torpedók vezérlése, tankok, reflektorok és teleszkópok irányítása) az angol Légügyi Minisztériummal kötött szerződést 1929-ben.

Tihanyi a második világháború alatt a magyar kormánynak, egy bizonyos akusztikai sugárvetítő megépítésén dolgozott. 1943 második felétől azonban egyre nehezebb körülmények között dolgozhatott. Munkatársaival együtt állandó megfigyelés alatt álltak, ugyanis tudták róla, hogy Bajcsy-Zsilinszky Endrével és más ellenállókkal tart kapcsolatot. Ekkor óvatosan – a látszat fenntartása mellett – késleltetni kezdték a készülő találmány befejezését, hiszen azt is sejtették, hogy annak elkészülte után, előbb-utóbb német kézbe kerülhet. 1944. április 5-én őt és főbb munkatársait letartóztatták, és hűtlenség vádjával perbe fogták. Öt hónapi fogság után szabadult, de Szálasi Ferenc hatalomra jutását követően ellenálló bajtársaihoz hasonlóan ő is bujkálni kényszerült. A háború alatt és után erősen foglalkoztatták az ultrahang-technológia lehetőségei és ennek alkalmazására számos találmányt dolgozott ki és hagyott hátra. Már 1945-ben lépéseket tett egy televízió-társaság alapítására, adóállomás felépítésére. Megfeszített munkatempóját szervezete végül nem bírta el. 1946 telén bekövetkezett első szívrohamát még túlélte, a másodikat azonban már nem: 1947. február 26-án, két hónappal 50. születésnapja előtt hunyt el Budapesten.

Tihanyi Kálmán több találmányának bejelentése megtalálható a Magyar Nemzeti Levéltárban, a Szabadalmi Bíróság (K 603) iratai között, amelyek közül négyet emeltünk ki. Ezek is jól mutatják a fizikus széleskörű érdeklődését és fáradhatatlan szabadalmi tevékenységét.

1926. július 13-án bejelentett találmánya (alapszáma: T-3804) a „Hőhatásra elmozduló szerkezeti elem és ezen alapuló egyszerű túláram-, illetve túlhő-automata”. E találmány szakszerű leírásához rajzokat is mellékelt.

Hőhatásra elmozduló szerkezeti elem és ezen alapuló egyszerű túláram-, illetve túlhő-automata szabadalmi kérvényének beadványa és rajzai
Jelzet: MNL OL, Polgári kori kormányhatósági levéltárak, Iparügyi minisztériumi levéltár, Szabadalmi bíróság (K 603), T-3804

 

1926. október 23-án bejelentett találmánya (alapszáma: T-3837) egy hő- és tűzálló szigetelő lemez volt, amelyet különösen az elektrotechnikai ipar céljaira lehetett felhasználni. A találmány lényege, hogy nedvszívó lemezeket (például posztó, nemez, papír) nátrium szilikáttal (vízüveg) áztatnak át, majd száradás mellett hagyják a nátrium szilikátot kristályosodni. Az így nyert lemez tökéletesen tűzálló, valamint „szilárd, kemény és mindenféle szerszámmal jól megmunkálható.”

A hő- és tűzálló szigetelő anyag szabadalmának leírása, 1. oldal
Jelzet: MNL OL, Polgári kori kormányhatósági levéltárak, Iparügyi minisztériumi levéltár, Szabadalmi bíróság (K 603), T-3837
 

1928. május 24-én egy olyan „reklámkészülék” szabadalmát vallotta sajátjának (alapszáma: T-4094), amely például a „járműveken vagy emberekkel való hordozás közben előálló mozgatás” (légáramlások, a víz folyása vagy hullámzása, ajtónyitás) hatására működik, így külön üzemköltsége nincsen.

Tihanyi leírása szerint a villamoson vagy autóbuszon elhelyezett mozgó figurákkal ellátott reklámplakát labilis szervei a jármű rezgéseitől, illetve a sebesség változásától mozgásba jönnek. „Az ajtókra, főleg a sokszor nyitogatott üzletajtókra is felerősíthető ily mozgó figurákkal bíró reklám (plakát), még pedig célszerűen úgy, hogy a figurák lengéssíkja beleessen az ajtó mozgatási irányába.”

Tihanyi Kálmány „reklámkészülék” szabadalmi kérvényéhez csatolt leírás
Jelzet: MNL OL, Polgári kori kormányhatósági levéltárak, Iparügyi minisztériumi levéltár, Szabadalmi bíróság (K 603), T-4094


Tihanyi Kálmán – Bíró László Józsefhez hasonlóan – szintén érdeklődött a szépségipari termékek fejlesztése iránt. 1927. november 29-én „Elektrolytikus kozmetikai eljárás” címen (alapszáma: T-3999) küldött be leírást a Szabadalmi Bírósághoz. Szerinte a „kozmetikai iparban rendkívüli fontossággal bír egy oly eljárás, mellyel színezőszerek, mint arcfestékek, ajakrúzsok a bőrfelszín alá vihetők.” A találmány szerint elektrokémiai úton történik a kozmetikai színező szereknek a bőrfelszín alá juttatása. Ugyanezen eljárással – megfordított áramiránnyal – később ezek a szerek ki is vonhatók a bőrfelszín alól.


„Elektrolytikus kozmetikai eljárás” leírása és szabadalmi kérvénye

Jelzet: MNL OL, Polgári kori kormányhatósági levéltárak, Iparügyi minisztériumi levéltár, Szabadalmi bíróság (K 603), T-3999

 

Ez csak néhány Tihanyi Kálmán találmányai közül. További részletes kutatást igényel, hogyan alakult Tihanyi ezen szabadalmi beadványainak sorsa. A túláram automatát a Lipcsei Műszaki Kiállításon például sikeresen mutatta be és értékesítette. „Reklámkészülékét” Németországban szintén értékesítette, és ennek következtében Berlinben olyan autók közlekedtek, amelyeken mozgóképszerű szaladó reklámszöveg volt látható. A Tihányi által kifejlesztett kozmetikai eljárás iránt pedig Dr. László Ernő bőrgógyász és kozmetológus, a híres New York-i Erno Laszlo kozmetikai cég alapítója érdeklődött.Felvételek: Czikkelyné Nagy Erika (MNL OL)
 

Felhasznál irodalom:
Tihanyi Katalin: A televízió nagy magyar úttörője. Magyar Tudomány, 2000/6.


 

Utolsó frissítés:

2018.02.19.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges