Október hónap dokumentuma: A komáromi 2. számú bölcsőde megépítése és működése

(ma Aprótalpak bölcsőde)
2019.10.04.

Az 1960. október 18.-i v.b. gyűlésen a Komárom, Szőny, Almásfüzitő általános rendezési terv részeként egy 40 fős bölcsőde építését határozták el Komáromban, a Görgey Artúr utcában (ma Kállay Tivadar utca).[1] 1962-ben a Komárommegyei Dolgozók lapja jóvoltából a városlakók is tudomást szerezhettek a második ötéves terv ezen részéről.[2] Az új bölcsőde megépítését komplex beruházásból kívánták megvalósítani.[3] A terület (korábban a Zichy-birtok ispáni lakja állt rajta[4]) és a rajta lévő házingatlan két komáromi tulajdonosának a tatabányai Komárom Megyei Beruházási Iroda 75.325-75,325 Ft-ot ajánlott fel, mint kártalanítást, amit elfogadtak, bár az összeget kevesellték és fenntartották azon jogukat, hogy többletkövetelésükkel a járásbírósághoz fordulnak.[5] Az építési engedély megküldése után végre megkezdődhetett az építkezés is.[6] A Komárommegyei Tanácsi Tervező Iroda tervei és költségvetése alapján több, mint 2.200.000 Ft-ból épült meg a város új bölcsődéje.[7] A munkálatok az 1965. február 10-i szerződés megkötése után még ugyanazon év április 26-án megkezdődtek és 1966. február 28-ig tartottak.

A kivitelező ÉM. Komárommegyei Állami Építőipari Vállalat és az építtető Komárommegyei Beruházási Iroda a rendelkezésére bocsájtott terveknek megfelelően készítette el a létesítményt, az építkezés költsége azonban 5%-kal meghaladta a szerződésben rögzített összeget. A műszaki átadásra a jelen lévő hatóságok kifogást nem emeltek, ezért arra 1966. március 8-án sor kerülhetett. A hiánypótlások elvégzése után már csak a használatbavételi engedélyt kellett megkérni. Az üzembe helyezést három nappal később, 1966. március 11-én a Komárom Megyei Tanács V.B. Egészségügyi Osztály megyei főorvosa engedélyezte.

Az üzemeltető a Komárom Városi Tanács Egészségügyi Osztálya lett.[8] A bölcsőde ténylegesen 1966. június 6-án kezdhette meg a működését négy csoporttal.[9] 1968-ra a megyei és járási tanácsok egészségügyi osztályaival történt megbeszélés értelmében az 40 fős kezdeti létszámot 50-re növelték és a megnövekedett feladatok ellátására technikai dolgozókat is átcsoportosítottak.[10] Az intézményben a vezetővel együtt 15 főfoglalkozású dolgozó volt 2 fő négy órás és a napi két órában jelen lévő bölcsődeorvos mellett. A bölcsőde udvara ekkoriban még teljesen üres volt, ezért a járási főorvos a szükséges dolgok, felszerelések beszerzéséhez a v.b. segítségét kérte.[11] Az 1970. május 28-i v.b. ülésen elhangzott járási főorvosi jelentés szerint a bölcsődei épület kivitelezése rendkívül silány volt, és a vonatkozó rendelkezések ellenére állandóan felújításra szorult. Az udvarrész parkosítása, játszótérré alakítása négy év alatt sem került megoldásra, egyedüli eredménynek az 1969. őszén ültetett 12 fát lehetett megemlíteni.

A gyermekek játékkal való ellátottsága jó volt. A gyermekek ellátása szakszerűen történt, a szülőkkel, vállalatokkal való kapcsolat szintén jónak volt mondható, a komáromi vasöntöde például gyakorta végzett fuvart, javításokat a bölcsőde számára. A gondozónők szakmai továbbképzése a megyei ütemterv szerint történt. A dolgozók munkához való hozzáállásához nem volt panasz, a részükre biztosított magasabb jutalom összege serkentőleg hatott a munkamoráljuk növekedésére.[12] 1977-ben az épület egy új szárnnyal bővült, mely további 25 gyermek befogadására volt alkalmas.[13] 1982 óta a gyermekgondozónők a gyerekeket fokozatosan, úgynevezett „anyás szoktatással” vették fel a bölcsődébe.[14] 1990-ben az újonnan megalakuló önkormányzat költségtakarékossági okokból bezáratta a komáromi 1. sz. bölcsődét, melyből 33 gyermeket irányítottak át a 2. sz. bölcsődébe.[15]

 [1] MNL KEML KF XXIII. 552.a  Komárom Városi Tanács V.B. jegyzőkönyv  11. kötet 1962. október 18. 365.

[2] Komárommegyei Dolgozók Lapja, 1960. február. 3.

[3] MNL KEML KF XXIII. 552.a  Komárom Városi Tanács V.B. jegyzőkönyv  13. kötet 1962. május 15. 178.

[4] Komárommegyei Dolgozók Lapja, 1972. április 6.

[5] MNL KEML KF XXIII. 554. a1. Komárom Városi Tanács V.B. Igazgatás 2570/1964

[6] MNL KEML KF XXIII. 560. b. Komárom Városi Tanács V.B. Építési és Közlekedési Osztály 1530/1964

[7] MNL KEML KF XXIII. 554. a1. Komárom Városi Tanács V.B. Igazgatás 1533/1964

[8] MNL KEML KF XXIII. 554. a1. Komárom Városi Tanács V.B. Igazgatás 166/1966

[9] http://www.komarom.hu/hir.php?hirid=3786 Utolsó elérés: 2019.09.24.

[10] MNL KEML KF XXIII. 552.a  Komárom Városi Tanács V.B. jegyzőkönyv  22. kötet 1968. február 22. 61.

[11] MNL KEML KF XXIII. 552.a  Komárom Városi Tanács V.B. jegyzőkönyv  22. kötet 1968. május 30. 279-283.

[12] MNL KEML KF XXIII. 552.a  Komárom Városi Tanács V.B. jegyzőkönyv  26. kötet 1970. május 28. 391-393.

[13] Komárommegyei Dolgozók Lapja, 1977. február 27.

[14] Komárommegyei Dolgozók Lapja, 1987. augusztus 20.

[15] 24 óra – Komárom-Esztergom Megyei napilap 1990. november 13.

Tervrajzok és képgaléria
 

 

 

 

 

 

 

 

Ispáni lak: Legát István fotógyűjteménye
 
 
Fényképek forrása:
 
Legát István fotógyűjteménye
 
Komáromi Aprótalpak Bölcsőde fotógyűjteménye
 
 

 

 

Tervrajzok forrás:
MNL KEML KF XXIII. 554. a1. Komárom Városi Tanács V.B. Igazgatás 1533/1964

 

Írta: Kovács Péter, levéltáros (MNL Komárom-Esztergom Megyei Levéltárának Komáromi Fióklevéltára)

Utolsó frissítés:

2019.10.07.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges