Dobolás általi hírközlés Szőnyben az 1930-as és az 1960–70-es években

A hónap dokumentuma: 2018. június
2018.06.04.
A dobolás a hírközlés egyfajta intézményesített módja, amellyel elsősorban közérdekű közleményeket hirdettek ki. A helyi (falusi, mezővárosi) közigazgatás testülete dobolás útján tájékoztatta a lakosságot a hatósági rendeletekről, határozatokról, de az egyéni hirdetmények közlése is dobolással történt. Kovács Péter levéltáros írása.

Ezt a feladatot a kisbíró látta el, aki a települések meghatározott pontjait kereste fel és pergő dobját verve hívta fel magára, illetve a közvéleményre az emberek figyelmét. Az utcára sereglő és hallótávolságban elhelyezkedő lakosságnak felolvasta a rábízott közlemény szövegét.[1]

A dobolást az 1950-es években a hangos híradó váltotta fel, ugyanis a megszaporodott hirdetni valók és a növekvő településméretek miatt egyre hatalmasabb feladatot róttak a kisbírókra, azaz 1945 utáni elnevezéssel „hivatalsegédekre.”[2]

Az 1977-ben Komáromhoz csatolt Szőnyben legalább az 1970-es évekig megmaradt a hírközlés ezen korszerűtlenebb formája. Ennek oka az lehetett, hogy a hangos híradó kiépítése óriási összegeket emésztett fel, mely rendkívüli módon megterhelte a helyi (községi, városi) tanácsok költségvetését, ráadásul üzemeltetésük sem volt teljesen zökkenőmentes.

Dobolási hirdetmények az 1930-as években

Ebből az időszakból az esetek többségében főképp a mezőgazdasággal és állattartással kapcsolatos híreket közöltek a lakossággal. Ilyenek voltak például a különféle kártevők és kártékony vadak irtására, vásárokra, adóhátralék fejében lefoglalt jószágok árverésére, az állatok – libák, baromfik – helyes legeltetésére, ebadó kivetésre, stb. vonatkozó felhívások. Igyekeztek felhívni az adóhátralékosok figyelmét az adók pontos megfizetésére. A kormány ugyan bizonyos csoportoknak adómérséklést engedélyezett (hadigondozottak és vitézségi éremtulajdonosok, a hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák) akiknek jogosultságát a községi elöljáróság igazolta. Amennyiben az adósok nem tudták időben megfizetni hátralékukat, lefoglalták az adósok állatait, és egyéb ingóságait, melyeket nyilvános árverésen árvereztek el.

Az 1960/70-es évek szőnyi hirdetményei

A mezőgazdasági és adózási hirdetmények mellett egészségügyi és kulturális híreket, egyéni hirdetéseket, is „kidoboltak”. Ha valaki panaszt kívánt tenni, vagy kérelmet akart benyújtani, azt a tanácsháza 4-es számú irodájában tehette meg a helyi járási tanácstagok fogadóóráján. Bizonyos napokon a lakosság kedvezményesen vásárolhatott zöldséget vagy gyümölcsöt a tanácsházánál, vagy a tsz-eknél kedvezményes áron. Amennyiben valaki munkanélküli volt, a dobolás során értesülhetett arról is, hogy hol keresnek munkaerőt a községben. Bizonyos esetekben – lejárt személyi igazolványok cseréjére való felhívás, körözések – a rendőrkapitányság is felhívást intézett a lakossághoz. Számos alkalommal került sor elveszett tárgyak – pénztárca, kesztyű, személyi igazolvány – kerestetésére. Nagy figyelmet fordítottak a lakosság légvédelmi oktatására is, mely minden nap 18–20 óráig tartott.[3]

Érdekesebb hírek az 1930-as évekből

Kerékpárverseny rendezése 1932. augusztus 27.
HU MNL KEML V.249. Szőny község iratai 1836-1949 (1955) 52. nagydoboz. Dobolási könyv 1932-1936.

 

Adómérséklés hadigondozottak és vitézségi éremtulajdonosok részére – 1933. június 10.
HU MNL KEML V.249. Szőny község iratai 1836-1949 (1955) 52. nagydoboz. Dobolási könyv 1932-1936.

 

A volt 12. közös gyalogezred bajtársi törzsének emlékünnepsége 1934. szeptember 30.
HU MNL KEML V.249. Szőny község iratai 1836-1949 (1955) 52. nagydoboz. Dobolási könyv 1932-1936.

 

 Felhívás a földbirtokreform alkalmával földhöz, házhelyhez jutottak részére – 1935. szeptember 29.
HU MNL KEML V.249. Szőny község iratai 1836-1949 (1955) 52. nagydoboz. Dobolási könyv 1932-1936.

 

Károly csapatkereszt igénylése 1936. március 28.
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1roly-csapatkereszt
Utolsó elérés: 2018.04.12.

HU MNL KEML V.249. Szőny község iratai 1836-1949 (1955) 52. nagydoboz. Dobolási könyv 1932-1936.

 

A szőnyi kultúrház felavatása 1936
HU MNL KEML V.249. Szőny község iratai 1836-1949 (1955) 52. nagydoboz. Dobolási könyv 1932-1936.

Hírek az 1960-as évekből

Sertéspestis lépett fel a környéken – 1960. augusztus 2.
HU MNL KEML XXIII.763.b.  Szőny nagyközségi tanács közigazgatási iratok. 1950-1977  174. doboz. 
Dobolási könyvek 1960-1970

 

Tatai országos állat és kirakodóvásár 1960. szeptember 6.
HU MNL KEML XXIII.763.b.  Szőny nagyközségi tanács közigazgatási iratok 1950-1977  174. doboz. 
Dobolási könyvek 1960-1970

 

Felhívás dohánytermelési szerződés kötésére – 1960. szeptember 1.
HU MNL KEML XXIII.763.b. Szőny nagyközségi tanács közigazgatási iratok 1950-1977 174. doboz. Dobolási könyvek  1960-1970

 

Feketevágás tiltása – 1960. október 19.
HU MNL KEML XXIII.763.b.  Szőny nagyközségi tanács közigazgatási iratok 1950-1977 174. doboz.
Dobolási könyvek 1960-1970

 

Az Országos Takarékpénztár komáromi sorházépítési akciója – 1961. október 31.
HU MNL KEML XXIII.763.b.  Szőny nagyközségi tanács közigazgatási iratok 1950-1977 174. doboz.
Dobolási könyvek 1960-1970

 

A Nagy Októberi Szocialista Forradalom évfordulójára rendezett ünnepség a szőnyi kultúrházban –
1961. november 4.

HU MNL KEML XXIII.763.b.  Szőny nagyközségi tanács közigazgatási iratok 1950-1977 174. doboz.
Dobolási könyvek 1960-1970

 

 A második világháborúból visszamaradt, fel nem robbant bombák, lőszerek bejelentése – 1961. július 22.
HU MNL KEML XXIII.763.b.  Szőny nagyközségi tanács közigazgatási iratok 1950-1977 174. doboz.
Dobolási könyvek 1960-1970

 

Az ácsi földművesszövetkezet lakberendezési kiállítása és vására Szőnyben 1962. április 8.
HU MNL KEML XXIII.763.b.  Szőny nagyközségi tanács közigazgatási iratok 1950-1977 174. doboz.
Dobolási könyvek 1960-1970

 

Védekezés az amerikai szövőlepke ellen – 1962. július 9.
HU MNL KEML XXIII.763.b. Szőny nagyközségi tanács közigazgatási iratok 1950-1977 174. doboz.
Dobolási könyvek 1960-1970

 

Az Állami Vidám Cirkusz Szőnybe érkezik 1963. június 7.
HU MNL KEML XXIII.763.b. Szőny nagyközségi tanács közigazgatási iratok 1950-1977 174. doboz.
Dobolási könyvek 1960-1970

 

Filmvetítéssel egybekötött légoltalmi tájékoztató oktatás 1963. november 13. és december 19. között
HU MNL KEML XXIII.763.b. Szőny nagyközségi tanács közigazgatási iratok 1950-1977 174. doboz.
Dobolási könyvek 1960-1970

 

 

Utolsó frissítés:

2018.07.03.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges