Szökés a törökszentmiklósi Alcatrazból

Bírósági esetek 6.
2021.07.29.
Ha ezt Don Siegel ismerte volna! Nem, filmet akkor sem készít belőle – ez nem Frank Morris (és társai) kalandos, fejkészítős, alagútásós története, amiben Clint Eastwood a mozi székébe ragasztja az egyszeri nézőt. Itt nincs Pillangó, nincs Billy Hayes, nincs Andy Dufrense, nincs Michnay Gyula. Itt jövedéki kihágás, 100 pengő kölcsön és többszöri „fogolyszökés” van – ez utóbbi otthoni alvással és hajnali visszaosonással súlyosbítva.

A kép forrása: http://kepeslaptar.vfmk.hu/

 

Ügyszám: B.2049/1939. (nyomozati iratok)
Terhelt: Török Ivánné Papp Mária
A vád tárgya: fogolyszöktetés

 

A törökszentmiklósi járásbíróság fogházában 1937 októberében kezdte meg jövedéki kihágás – engedély nélkül árult ugyanis tűzkövet, sacharint és szivarkapapírt – miatt kiszabott büntetését Ratkai Orbánné Petrik Ilona (1903-1956).

 

 

A fogháznak egyetlen őre („igazgató, gondnok és fogházőr egy személyben”) volt, Török Iván (1886-), aki feleségével és gyermekeivel a fogház épületében lakott. A vallomások szerint Ratkainé már a bekerülése utáni következő naptól Törökék háztartását vezette – takarított, főzött, mosott. Október közepén a fogházőr felesége, Papp Mária (1893-) 100 pengőt kért kölcsön a fogvatartottól, aki – helyzete javulását remélve – sógornőjétől megszerezte az összeget. Az így kialakult bizalmas köteléknek is köszönhető, hogy Ratkainé három alkalommal is elhagyhatta a fogházat.

 

1. Fogolyszökés kölcsönkerékpárral

 

A filmvászonra kívánkozó esetet egy szemtanú (Szabó Mihály, aki szintén büntetését töltötte a fogházban) így elevenítette fel: „Egyik nap délutánján Törökné asszony kihívott engem a zárkából, hogy a kerékpárt [Szabó ugyanis kerékpárral érkezett a fogházba] rövid időre adjam oda neki, mert Ratkai Orbánnét ki akarja küldeni a bognármesterhez megtudni, hogy egy 100-110 literes káposztás hordó mibe kerülne. Én azután Törökné asszonnyal kimentem a fáskamrába, a kerékpár gumiját felfújtam[2] és a nyerget levettem és odaadtam a gépet. Ratkai Orbánné vette át tőlem a gépet és láttam, hogy az udvaron kivezette, de hogy azután tovább mi történt, azt nem tudom. Azt sem tudom, hogy azután Ratkai Orbánné a gépet mikor hozta haza, másnap reggel láttam, hogy ott van a fáskamrában.”

 

 

2. Fogolyszökés hajnali visszatéréssel

 

November végén, december elején Török Iván Budapestre kísért egy letartóztatottat. Este Törökné nemcsak, hogy kiengedte Petriknét, hanem a fogház kapujának kulcsát is átadta neki azzal, hogy menjen haza estére, és kora reggel visszatérve a fáskamrában várja meg őt. A részleteket is alaposan kidolgozták: „Hogy a zárkatársaimnak feltűnő ne legyen, hogy nem hálok a zárkában, a dunnámat és párnámat onnan azzal hozatta ki, hogy én majd bent hálok nála [a fogházőr feleségénél], mert Török úr nincs otthon és nem akar egyedül lenni. A dunnát és párnát aztán betettük a 6-os zárkába.”

 

3. Fogolyszökés Karácsony előtt

 

Az alaposan kitervelt akcióról ismét Petrikné beszámolóját közöljük: „Harmadízben Törökéknél való disznóölés után voltam odahaza egy délután – amikor Török úr megint valamilyen ügyben el volt utazva, – mikor elvégeztem a munkálatokat, Törökné hurkát, töpörtőt, disznófülét, stb.-t csomagolt össze, azt nekem ideadta azzal, hogy vigyem haza a családnak. Én azonban ez alkalommal nem mentem haza, mert az úton hallottam, hogy a férjem már nincsen odahaza s így elmentem keresztanyámékhoz, onnan pedig Ratkai Istvánékhoz, ahol aztán találkoztam az urammal és neki a küldött csomagot átadtam, majd körülbelül másfél órai ottlét után visszamentem a fogházba, ahová Törökné asszony engedett be.”

 

Hogyan kerülhetett az eset az ügyészség elé?

Ratkaiék szerint minden rendben volt 1938. március 17-ig. Ezen az ominózus csütörtöki napon azonban Ratkai Orbán visszakérte a 100 pengős kölcsönt a fogházőr feleségétől, aki feldúltan reagált. Másnaptól nem kellett mennie ház körüli munkára Ratkainénak, már a rabkosztot kapta ő is és – állítása szerint – „Törökné mindig szekírozott az anyám Istenével s mikor milyen káromkodás jött a szájára, szidalmazott, sőt Török úr előtt is mindenféle büdös …-nak lehordott”. Április 2-án – ezen a napon rendezte a 100 pengős kölcsönt Török Ivánné – Rátkai Orbánné testvére a nővére lakásán vasaláshoz szedte össze a ruhákat, amikor egy sógora által írt levelet talált, amiben magát vádolva búcsúzik a feleségétől és az élettől („Én meg a síromból is csókollak, Isten Veled miattam szenvedő párom.”). Másnap ezért az ügyészséghez fordult az esettel és kérte a büntetés félbeszakítását.

A Török Iván megindult vizsgálat végül 1938. május 10-én zárult le.


 

A fogházőrt vétkesnek találták és „írásbeli feddésben” részesült:

  • nem ellenőrizte a fogoly és látogatója közötti magánbeszélgetést, azzal illetéktelen és arra nem jogosított egyént bízott meg
  • 153 napon át engedély nélkül magánszolgálatra használta fel Ratkai Orbánnét: letartóztatási ideje alatt magánlakását takaríttatta, saját házi szükségletére mosatott, vasaltatott; a munka után járó díjat és rabbiztosítási díjat nem számította fel

Ellenben felmentették az alábbi pontokban:

  • a fogolytól a kölcsönt nem ő, hanem felesége kérte
  • a „fogolyszöktetésekről” nem tudott, azok idején mindig távol volt
  • nem bizonyított, hogy Ratkainét durván szidalmazta volna

 

Mivel a fogolyszökés „megvalósult”, így az ügyészség bíróság elé vitte az ügyet, melyet a Törvényszék 1939 nyarán tárgyalt. A Folkusházy Sándor vezette tanács fogolyszöktetés vétségében bűnösnek mondta ki Török Ivánnét, és – felfüggesztve – egy havi fogházra ítélte.[3]

1939 szeptemberében az Ítélőtábla megváltoztatta az elsőfokú ítéletet és a fogházőr feleségét felmentette azzal az indoklással, hogy „Ratkaynénak nem volt szándéka a szökés”.[4]

 

Néznivaló:

-------------------------------------------------------------------------------------------------

[1] https://www.imdb.com/title/tt0079116/

[2] https://indavideo.hu/video/A_biciklijavito_Bicycle_Repair_Man_Monty_Python_Repulo_Cirkusza

[3] Nemzeti Jövőnk, 1939. június 24. 5. és 8 Órai Ujság, 1939. június 25. 5.

[4] Friss Ujság, 1939. szeptember 28. 4.

 

Összeállította: Bojtos Gábor főlevéltáros

 

 

 

Utolsó frissítés:

2021.08.16.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges