Márciusi hónap dokumentuma

Bedekovich Lőrinc „Az építendő Nagy Kun ház eránt való gondolattya”
2016.03.02.
A Jászkun Kerületek Nemesi Közgyűléseiket többségében a Kerületek központjában, Jászberényben tartották. Ezen gyűlések alkalmával főként a lakosság szállásolta el az egyes települések képviselőit, a szállásolási költségeket pedig utóbb egyenlítették ki a közösségi kasszából.

Ugyanakkor előfordult olyan eset is, hogy az adott városban nem tudták megfelelően elhelyezni a delegátusokat, ezért azok valamelyik vendégfogadóban voltak kénytelenek szállást bérelni, persze sokkal borsosabb összegekért. Feltehetően ezen ok vezérelhette a Nagykun településeket, amikor a küldötteik számára egy rossz állapotban levő házat vásároltak Jászberényben. A megvétel részletei egyelőre ismeretlenek, annyi azonban bizonyos, hogy bár állt valamilyen épület a megvásárolt telken, az annyira kicsi és rossz állapotban volt, hogy a delegátusok számára alkalmatlannak bizonyult.

Mivel egyéb forrás eddig még nem került elő, szintén bizonytalan, hogy Bedekovich Lőrinc hivatalánál fogva készítette el a közölt dokumentumot, avagy a tulajdonosok kérték meg erre. Ami bizonyos, hogy az alaprajzot a szerző „gondolatnak”, vagyis egyfajta elképzelésnek nevezi, nem pedig tervrajznak (delineatio), tehát feltételezhető, hogy ez csak előzetes terv lehetett. Az iratot 1799. november 8-i keltezéssel zárta a mérnök, a postamester számára pedig még külön utasítással is ellátta: „A Szabad Nagy Kun Kerületbeli városok és helységek érdemes Deputatusainak sietséggel adasson”, tehát a geometrát az idő is szorította.

Ahogy a közölt forrásban látható, a mérnök egyszintes épületet vázolt fel hat lakószobával (minden nagykun város képviselőinek egy-egy), ebédlővel, konyhával és sütőházzal, valamint egy kamrával. A megadott léptékben lemérve az épület körülbelüli méretei a következők: a két rövidebb oldala 10,83 m és 12,72 m, míg a két hosszabb 19,33 m és 22,76 m. A terv egy hét alatt körbejárt a nagykun települések között, míg visszajutott az ekkori kapitányi székhelyre, Kisújszállásra. A nagykun települések Bedekovich Lőrinc tervét végül tisztázatlan okok miatt nem fogadták el.

Összeállította: Horváth Gergő levéltáros

Forrás helye: MNL JNSzML V-200. Kisújszállás város iratai. Tanácsülési és közgyűlési jegyzőkönyvek mellékletei 196/1800.

Utolsó frissítés:

2016.05.03.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges