70 éve történt

Évfordulós jelentés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár II. világháborús kárairól
2015.11.10.
1945 őszén a béketárgyalások előkészítésével kapcsolatban a Magyarországot ért anyagi károk számbavételét írta elő a Pénzügyminisztérium. A levéltári iratanyagban történt károk összeírását egy központi kérdőív alapján kellett elvégeznie a levéltáraknak.

1945 őszén a béketárgyalások előkészítésével kapcsolatban a Magyarországot ért anyagi károk számbavételét írta elő a Pénzügyminisztérium. A levéltári iratanyagban történt károk összeírását egy központi kérdőív alapján kellett elvégeznie a levéltáraknak.

 

Szedő Antalnak, a levéltár megbízott igazgatójának jelentése, 1945. november 9.

 

T. Országos Levéltár!

(…) A levéltár középkori anyaga, 45 darab középkori oklevél az épületet fenyegető állandó légiveszély (közúti Tisza-híd mintegy 100 méterre van az épülettől, emiatt egy ízben 6 darab 1000 kilós bomba esett az épülettől 30 méterre le és a légnyomás az épületben tetemes károkat okozott).

1944 május havában Jászapáti községbe szállíttatott és itt a járási főszolgabíró magánlakásán őriztetett. Ezt a község nyilas kiürítése alkalmából egy eddig még ki nem derített helyre szállították.

A levéltár felekezeti anyakönyvei 1944 október havában Esztergomba a vármegyeházára szállították és onnan egész csekély károkkal f. évi október havában régi helyükre szállíttattak vissza. (…)

A felszabadulás időpontja 1944. november 4-én – a Vármegyeháza orosz hadikórház lett. Ekkor elpusztultak a levéltárban helyszűke miatt őrzött 1939. évi, 1940. évi, 1941. évi közigazgatási iratok; ezeket az oroszok értéküket fel nem ismerve feltüzelték. A levéltár lényeges állagát, anyakönyveket, vízikönyveket, stb. a kórház parancsnoksága lepecsételt ajtók mögött őriztette és ezeket kár nem érte. (…)

Megközelítőleg a levéltári iratanyag 5 százaléka pusztult el. (…)

A levéltár jelenleg használható állapotban van, ügyforgalom jelenleg az anyakönyvi másodpéldányokból kiállított másolatokban van, mivel Mezőtúr városában és több községben a háborús események folytán az anyakönyvek elpusztultak.

 

Jászberény város polgármesterének, Tóth György Istvánnak jelentése, 1945. október 27.

 

A felszabadulás 1944. november 15. napján történt. A bevonuló felszabadító csapatok a levéltárat feltörték, az összes iratok mintegy 80 %-át az állványokról leszórták, össze-vissza taposták, utcára leszórták, gyújtósnak használták Ennek következtében jelenleg az iratanyag mintegy 20 %-a a régi helyén van, 70 %-a a levéltár padozatán kb. 80 cm. vastag rétegben a legnagyobb összevisszaságban fekszik, 10 %-a pedig elkallódott, megsemmisült. (…) Az iratanyag (…) 70 %-nak rendezéséhez 5-6 ember kb. 1 évig tartó rendező munkájára volna szükség.

 

 

Az iratok jelzete:

MNL JNSZML XV.7. Közvetlenül levéltárba utalt iratok gyűjteménye, 3/1945.

MNL JNSZML V.73. Jászberény város polgármesterének iratai, 10.653/1945.

Utolsó frissítés:

2016.04.29.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges