Dr. Cseh Géza

Cseh Géza: Támadás és összeomlás a tiszai fronton. A Vörös Hadsereg hadműveleti naplójának feljegyzései (1919. július 1-31.) Zounuk – A Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve 4. 397-418.

 

Az alábbiakban közölt forrás a Tanácsköztársaság haderejének utolsó, egyben tragikus következményekkel járó hadműveletéhez, a Tiszántúl felszabadításáért indított offenzíva történetéhez kíván adatokat szolgáltatni.

A Vörös Hadsereg vezérkara a hadihelyzetről naplót vezetett, melynek bejegyzései a legfontosabb eseményeket és hadmozdulatokat ismertetik. A hadműveleti napló 1919. április 21-től, a Vörös Hadsereg Főparancsnokságának felállításától kezdve 1919. július 31-ig, a katonai és politikai összeomlás bekövetkezéséig az adatokat folyamatosan rögzíti. Ezek között április végén és május elején a keleti frontról érkezett hírek, illetve az oda irányuló hadműveleti utasítások, május közepétől június végéig az északi arcvonal, végül júliusban ismét a tiszai front eseményei kerülnek túlsúlyba. A Vörös Hadsereg felvidéki offenzívája idején keletkezett bejegyzések a román királyi hadsereg ellen folytatott szórványos harcokról kevés adatot tartalmaznak. Annál több megyénkkel kapcsolatos hír olvasható a naplóban az április végi visszavonulással és a július 20-án megindított támadással kapcsolatosan.

A közölt dokumentum az 1919. július 1. és július 31. közötti feljegyzések hiánytalan, kihagyások nélküli ismertetése. Mivel a Vörös Hadsereg offenzívájának előkészítése már július első napjaiban megkezdődött, célszerűnek tartottuk nemcsak a hadműveletekre, hanem a támadást megelőző csapatösszevonásokra, az ellenséggel folytatott tárgyalásokra és az antant hatalmak haditerveire vonatkozó részeket is ismertetni.

 

Online: https://library.hungaricana.hu/hu/view/JNSM_Ek_04/?pg=398&layout=s