Kaba I. világháborús hősi emlékműve és hősi halottai

Könyvismertető
2017.01.25.
2016 novemberében „Kaba I. világháborús hősi emlékműve és hősi halottai” címmel jelent meg Szikla Gergő főlevéltáros, igazgatóhelyettes tollából a Hajdú-Bihari Levéltári Füzetek 7. kiadványa, amely több mint egyszerű forrásközlés. A szerző ugyanis mindazon túl, hogy taglalja az emlékmű 1924-es felállításának 1917-től húzódó előzményeit, majd a díszközgyűlési jegyzőkönyv és a veszteséglista szöveghű közlésének metodikai részleteit, önálló kutatások alapján az elesettekről meglévő információkat is kiegészíti.

Küllemét tekintve a 62 oldalas kiadvány borítóján maga az emlékmű látható, lapjait a nemzeti trikolór, azt pedig fekete gyászkeret veszi körbe ezzel tisztelegve a hazájukért halt kabai hősöknek, egyben megidézve a közölt eredeti díszközgyűlési jegyzőkönyv és veszteséglista egyedi megjelenését. A kiadvány hátlapján a díszközgyűlési jegyzőkönyvben is idézett Gyóni Géza: Csak egy éjszakára… című költeménye olvasható, amelyben a költő dermesztő módon verselte meg a keleti fronton személyesen átélt háború borzalmait, az értelmetlenül halálba küldött bajtársak szenvedéseit. A vers egyszerre sugall háborúellenességet és vált ki együttérzést a honvédek tragikus sorsa iránt.

Jelen publikáció kiemelkedő példája annak, hogy egy látszólag kizárólagos adattartalommal bíró mű milyen sokrétű és precíz egyeztetést kíván meg a műemléki, közgyűlési, anyakönyvi, illetve internetes adatokban fellelhető információk stilisztikai és helyesírási szempontokra is odafigyelő összehangolásával.

A bevezetésben szó esik a Gách István szobrász által készített a „Magyar Nemzet Géniuszának karjai között haldokló hőst” ábrázoló szobor leleplezéséig tartó kálváriájáról. A szobor talapzatán elhelyezett emléktáblák felújított változata nem tartalmazza pontosan és hiánytalanul „Kaba hős fiai” névsorát, ahogyan a díszközgyűlés jegyzőkönyvének veszteséglistája sem. Ezen csorbát kiköszörülve hiánypótlónak számít a kiadvány, mivel a kabaiak és hősi halottaik leszármazottai így már a legteljesebb veszteséglista ismeretében emlékezhetnek. A hősi halottak névsora a táblán szereplő 284-ről 304-re egészült ki. A kabai áldozatok felsorolása azonban egy további tragikus elemmel, a román megszállók által 1919-ben lemészárolt civil lakosok listájával 317 főre bővült. Mindehhez hozzászámolva a hadisir.hu honlapon talált kabai születésű halottakat, a legfrissebb lista 320 főt tartalmaz.

A háborús helyszíneken való eligazodást a kiadvány végén helynévtár segíti, amely hadszínterek, települések és tájak bontásban tartalmazza az elhalálozások földrajzi pozícióit, az emlékműről és a hősi sírokról pedig a kiadvány közepén 8 színes fotó is található.

Kijelenthető, hogy Szikla Gergő kiadványa más települések jövőben megjelenő munkáihoz is elsőrangú zsinórmértékként szolgálhat, méltó mementót állítva az első világégésben elhunyt hősi halottaiknak.

 

Kovács Gergely

 

A kiadvány adatai:
Szikla Gergő: Kaba I. világháborús hősi emlékműve és hősi halottai. (Hajdú-Bihari Levéltári Füzetek 7.) Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára, Debrecen, 2016. 62 p.

 

 

Utolsó frissítés:

2017.03.12.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges