Írás – források – történelem

Írás – források – történelem

Az NKA által támogatott levéltári foglalkozások során a következő témakörök közül választhatnak az érdeklődő csoportok:

1. Az írás gyakorlata és funkciói a XV. századtól a XVIII. századig
    Írásminták – prezentáción és másolatokon (magyar nyelvűeknél némi olvasásgyakorlat)
    A papír – a merített papír, a papíröntés bemutatása restaurátorműhelyünkben
    –  íráspróba lúdtollal, merített papírra
    –  a pecsét
   A különféle iratok hajtogatása – pecsét elhelyezése, viaszolvasztás, pecsételés

2. Gyula középkori történetének forrásai
    Prezentáció – Gyula XV–XVI. századi történetének képekkel illusztrált bemutatása
    Források a várbeli és a városi életről, a vár ostromáról (magyarra fordított leltárrészletek a várról, oklevélkivonatok, krónikarészletek, Szerémi György, Istvánffy Miklós)

3. Források a XVIII. századi Békés megye hétköznapjairól
    Rövid, prezentációval kísért előadás a korszakról
    Források: Markovitz Mátyás leírásának részletei – táj, házak
    Tessedik Sámuel írásaiból – gazdálkodás
    Boszorkányperek, járványok beszámolóinak részletei

4. Anyakönyvek – a személyes múlt dokumentumai
    Az anyakönyvek megjelenése, a bennük foglalt információ
    Anyakönyvi kutatás
    A feltárt adatok ingyen letölthető családfa-programba illesztése
    Ki is volt az én dédnagyapám? – források arról, hogy az anyakönyvi adatokat miként lehet személyessé tenni

5. Botrány a vármegyékben. Egy Békés vármegyei főispáni adminisztrátor beiktatása   
    1836-ban
    Rövid, prezentációval kísért előadás a megye reformkori történetéről
    Az adminisztrátor (kiindulás: Jókai Mór A kőszívű ember fiai c. regényéből Rideghváry Bence alakja)
    Az 1836. évi gyulai beiktatás dokumentumai: közgyűlési iratok,  jegyzőkönyv, a Kossuth-féle Törvényhatósági Tudósítások (mindezeken keresztül a reformkori megye bemutatása, tisztségek)

6. 1848
    Rövid, prezentációval kísért előadás Békés megye 1848-as történetéről
    A gyulai március 15-e, egy héttel a pesti forradalom kitörése után
    A gyulai események leírása az iratokban, a Pesti Hírlap tudósításaiban
    A források elemzése: kik a résztvevők, kik a beszélők, érzelmi, értelmi érvelés – a legfontosabb törekvések

7. Személyes dokumentumok a XVIII–XIX. századból
    Naplók, memoárok, levelek, más személyes feljegyzések
    A Békés Megyei Könyvtár Régi Könyvek Gyűjteménye alapján: lelkészek, tanítók után maradt naplók, feljegyzések elemzése
    Az élet különböző színtereit sorra véve rövid forrásrészletek alapján:
    –  család, gyermekkor, tanulás
    –  utazás
    –  gazdálkodás
    –  „életem fordulatai”

8. Egy per a Rákosi-korszakból
    Az írás korabeli eszközei (írógép, indigó)
    Egy jellegzetes Békés megyei kulákper nyomozásszerű feldolgozása a nyomozati, ügyészségi szakaszoktól kezdve a bírósági szakaszon át az ítéletig, rehabilitációig