XVI. A NÉPKÖZTÁRSASÁG ÉS A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG FORRADALMI SZERVEI

 XVI. A NÉPKÖZTÁRSASÁG ÉS A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG FORRADALMI SZERVEI 
     

A RAKTÁRI ELHELYEZÉSRE, KUTATÁSI LEHETŐSÉGRE VONATKOZÓ RÖVIDÍTÉSEK:  

A = Alsózsolcai Fióklevéltár, 3571 Alsózsolca, Kossuth utca 149. szám    

K = központ, 3525 Miskolc, Fazekas út 2. szám   

S = Sátoraljaújhelyi Fióklevéltár, 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. szám

     
 33Borsod vármegye kormányzótanácsi biztosának iratai19190,05 fmK
     
     
34A Borsod Megyei Forradalmi Munkás-Katona-Földmíves Tanács és Intézőbizottság jegyzőkönyvei19190,02 fmK
     
35A Borsod-Miskolci Direktórium iratai19190,01 fmK
     
36Borsod vármegye meg nem szállt területe direktóriumának  (Mezőkövesd) iratai19190,03 fmK
     
37Borsod Vármegye Intézőbizottságának iratai19190,01 fmK
     
38A Borsod Vármegyei Népbiztosok Tanácsának és politikai népbiztosának iratai19190,02 fmK
     
39Borsod Vármegye Közigazgatási Biztosságának és közigazgatási biztosának iratai19190,05 fmK
     
40Borsod Vármegye Munkástanácsa Művelődési Osztályának iratai19190,03 fmK
     
41A Miskolci járás Forradalmi Munkás-Katona-Földmíves Tanácsának és Intézőbizottságának jegyzőkönyvei19190,01 fmK
     
101Borsod megyei községek munkás-paraszt tanácsainak és intézőbizottságainak iratai1918-19190,07 fmK
     
201Borsod megyei nemzeti tanácsok iratai19180,02 fmK
 a) A Miskolci Nemzeti Tanács iratai19180,01 fmK
 b) A Járdánházi Nemzeti Tanács iratai19180,01 fmK
     
202Az Abaúj Megyei Birtokrendező és Termelést Biztosító Bizottság Műszaki Hivatalának iratai19190,02 fmK
     
203Az Abaúj-Torna megyei gazdasági biztos iratai19190,01 fmK
     
204Borsod Vármegye Birtokrendezési Ügyosztályának iratai19190,08 fmK
     
205Az Edelényi járási gazdasági biztos iratai19190,02 fmK
     
206A Gönci járási gazdasági biztos iratai19190,01 fmK
     
207A Mezőkeresztesi Birtokrendező és Termelést Biztosító Bizottság járási gazdasági megbízottjának iratai19190,02 fmK
     
208A Mezőkövesdi járás gazdasági biztosának iratai19190,05 fmK
     
209Az Ózdi járás mezőgazdasági felügyelőjének (mezőgazdasági biztos) iratai19190,02 fmK
     
210A Szikszói járási gazdasági biztos iratai19190,01 fmK
     
211A Szikszói Körzeti Gazdasági Főintézőség iratai19190,01 fmK
     
212Az Országos Ismeretterjesztő Bizottság Miskolci Csoportjának iratai19190,10 fmK
     
502A Sátoraljaújhelyi (Zemplén Megyei) Forradalmi Törvényszék  iratai1919 (1969)0,07 fmS
     
751Az Edelényi járás szocializált gazdaságainak iratai19190,12 fmK
     
752A Mezőcsáti járás szocializált gazdaságainak iratai19190,01 fmK
     
753A Mezőkeresztesi járás szocializált gazdaságainak iratai19190,03 fmK
     
754A Mezőkövesdi járás szocializált gazdaságainak iratai19190,02 fmK
     
755A Miskolci járás szocializált gazdaságainak iratai19190,01 fmK
     
756Az Ózdi járás szocializált gazdaságainak iratai19190,02 fmK
     
757A Sajószentpéteri járás szocializált gazdaságainak iratai19190,01 fmK