XI. GAZDASÁGI SZERVEK

 XI. GAZDASÁGI SZERVEK   
     
     A RAKTÁRI ELHELYEZÉSRE, KUTATÁSI LEHETŐSÉGRE VONATKOZÓ RÖVIDÍTÉSEK:  

A = Alsózsolcai Fióklevéltár, 3571 Alsózsolca, Kossuth utca 149. szám    

K = központ, 3525 Miskolc, Fazekas út 2. szám   

S = Sátoraljaújhelyi Fióklevéltár, 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. szám

     
 Ipari üzemek és vállalatok   
     
1A Borsodi Bányatársulat iratai1880-19270,34 fmA
     
3A Felsődobszai Vízierőmű iratai1931-19470,30 fmA
     
4A Gibárti Elektromos Művek Rt. iratai1931-19481,73 fmA
     
5A Borsodi Szénbányák Rt. iratai1928-19460,36 fmA
     
6A Diósgyőri (Magyar Királyi) Vas- és Acélgyár Bányaüzemeinek (Múcsony, Ormospuszta) iratai1900-1945 (1949)0,51 fmA
     
7A Miskolci Gőztéglagyár Igazgatóságának iratai1920-19420,20 fmA
     
 a) Igazgatósági ülések jegyzőkönyvei1920-19330,03 fmA
 b) Üzleti jelentések és  zárszámadások1929-19390,02 fmA
 c) A Görömbölyi Telep iratai1920-19420,15 fmA
     
8A Sátoraljaújhelyi Dohánygyár iratai1912-19470,83 fmS
     
9A Miskolci Villamossági Rt. iratai1897-19486,14 fmA
     
10A „Részvénytársaság Villamos és Közlekedési Vállalatok számára” Miskolci Világítási Üzemeinek iratai1901-1949 (1952)8,75 fmA
     
11A Diósgyőri Magyar Királyi Vas- és Acélgyár Igazgatóságának iratai(1789) 1905-19441,64 fmA,K
     
13A Diósgyőri Papírgyár Rt. iratai1882-198810,27 fmA
     
14A Magyar Cukoripari Részvénytársaság Szerencsi Gyárának (Ungarische Zucker-Industrie Actien-Gesellschaft Filiale Szerencs) iratai1920-19470,10 fmS
     
15A Magyar Kakaó- és Csokoládégyár Részvénytársaság Szerencsi Gyárának iratai1935-1948 (1949)0,54 fmS
     
17A Magyar Állami Kőszénbányák Rt. Miskolc-Diósgyőri Mésztelepének Üzemvezetősége, Hejőcsaba iratai1925-19490,12 fmA
     
18A MÁV Járműjavító Központ, Miskolc iratai1933-1956    4,20 fmA
     
20A Miskolci Vízművek, Fürdők és Csatornázási Vállalat (Miskolc thj. Város Vízvezetéki és Csatornázási Üzem) iratai1900-1984    9,34 fmA
     
21A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. vasérc- és kőszénbányáinak iratai1931-19490,22 fmA
     
 Kereskedelmi és közlekedési vállalatok   
     
102A Miskolci Magyar (Királyi) Dohányáruraktár iratai1939-19470,60 fmA
     
103A Miskolci Újságkiadó Rt. iratai1927-19490,28 fmA
     
105A Miskolc-Diósgyőri Helyiérdekű Vasút Rt. iratai1906-19472,50 fmA
     
106Tapolca Gyógyfürdő Rt. üdülőhelyi biztosának iratai19470,12 fmK
     
107A Szerencsi Csokoládé és Cukorka Forgalmi Részvénytársaság iratai(1941) 1944-1948 (1949)0,10 fmS
     
 Hitel- és biztosításügyi szervek   
     
202A Borsod-Miskolci Hitelbank Rt. Mezőkövesdi Fiókjának iratai1929-19480,76 fmA
     
203A Borsod Megyei Takarékpénztár Rt.  iratai1894-19481,71 fmA
     
204A Mezőcsáti Takarékpénztár Rt. iratai1945-19490,03 fmA
     
205Az Ózdi Takarékpénztár iratai1931-19500,06 fmA
     
206A Szikszói Takarékpénztár Rt. iratai19310,12 fmA
     
207A Magyar Általános Hitelbank Rt. Miskolci Fiókjának iratai1923-19523,00 fmA
     
210A Mezőkövesdi Járási Hitelszövetkezet iratai1926-19500,26 fmA
     
211A Miskolc és Vidéke Hitelszövetkezet iratai1920-19510,76 fmA
     
212Az Abaújszántói Takarékpénztár Rt. iratai1940-19420,01 fmA
     
213A Putnoki Takarékpénztár és Hitelbank Rt. iratai1938-19400,01 fmA
     
220A Bőcsi Hitelszövetkezet iratai1948-19500,02 fmA
     
225A Diósgyőri Hitelszövetkezet iratai1928-19500,02 fmA
     
236A Karcsai Hitelszövetkezet iratai1922-19500,20 fmS
     
238A Legyesbényei Hitelszövetkezet iratai1935-19490,03 fmS
     
240A Mezőcsát és Vidéke Hitelszövetkezet iratai1940-19510,24 fmA
     
241A Mezőkeresztesi Hitelszövetkezet iratai1911-19500,24 fmA
     
242A Ricsei (Nagyrozvágy és Vidéke) Hitelszövetkezet iratai1933-19520,27 fmS
     
248A Pálházai Községi Hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet (1947. júliustól: Országos Szövetkezeti Hitelintézet) tagja iratai1906-19490,07 fmS
     
253A Sajóvámos és Vidéke Hitelszövetkezet iratai1948-19500,03 fmA
     
255A Sátoraljaújhely és Vidéke Hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet (1947. júliustól: Országos Szövetkezeti Hitelintézet) tagja iratai1928-19530,36 fmS
     
263A Tarcali Hitelszövetkezet iratai1927-19490,02 fmS
     
264A Tállyai Hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet (1947. júliusától: Országos Szövetkezeti Hitelintézet) tagja iratai1936-19500,07 fmS
     
265A Tokaji Hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet (1947. júliusától: Országos Szövetkezeti Hitelintézet) tagja iratai1935-19520,26 fmS
     
266A Zemplénagárd és Vidéke (Községi) Hitelszövetkezet iratai1909-1949 (1950)0,03 fmS
     
267A Miskolci Takarékpénztár Rt. iratai1855-19572,06 fmA
     
268Az Országos Szövetkezeti Hitelintézet Mezőkövesdi Járási Fiókjának iratai1950-1951    0,26 fmA
     
269Az Országos Szövetkezeti Hitelintézet Tornai Járási Fiókjának iratai1950    0,01 fmA
     
270Az Országos Szövetkezeti Hitelintézet Mezőcsáti Fiókjának iratai1946-1952    0,48 fmA
     
271Az Országos Szövetkezeti Hitelintézet Mezőkeresztesi Fiókjának iratai1946-1950    0,06 fmA
     
272A Sárospataki Ipari és Gazdasági Hitelszövetkezet (Sárospataki Hitelszövetkezet) iratai1950-19520,24 fmS
     
273A Szerencsi Járási Takarék- és Hitelszövetkezet, mint az Országos Szövetkezeti Hitelintézet tagja (1951-től: Szerencsi Hitelszövetkezet) iratai1950-19530,32 fmS
     
274A Tolcsvai Takarék és Hitelszövetkezet iratai19500,06 fmS
     
278A Borsod-Miskolci Hitelbank Rt. iratai1909-19531,60 fmA
     
279A Miskolci Kereskedelmi és Gazdasági Bank Rt. iratai1903-19480,24 fmA
     
280A Nemzeti Hitelintézet Rt. Miskolci Fiókjának iratai1924-19481,13 fmA
     
281A Miskolci Takarékpénztár Rt. Szikszói Fiókjának iratai1928-19480,14 fmA
     
282A Miskolci Takarékpénztár Rt. Diósgyőri Fiókjának iratai1940-19480,08 fmA
     
283A Miskolci Takarékpénztár Rt. Mezőkeresztesi Fiókjának iratai1931-19500,05 fmA
     
284A Borsodmegyei Hitelszövetkezet iratai1929-19450,05 fmA
     
285A Diósgyőri Hitelintézet Rt. iratai1939-19460,21 fmA
     
286A Szikszói Hitelintézet Rt. iratai1927-19470,04 fmA
     
287A Miskolci Népbank Rt. iratai1943-19440,01 fmA
     
288A Zemplénmegyei Takarékpénztár és Forgalmi Bank Rt. iratai1923-19480,12 fmS
     
 Mező- és erdőgazdasági üzemek   
     
601A Diósgyőri Koronauradalom iratai1721-18690,90 fmK
 a) Vegyes iratok1721-18690,56 fmK
 b) Úriszéki jegyzőkönyvek és iratok1763-18470,34 fmK
     
604A Putnoki Mezőgazdasági Rt. iratai1918-19420,12 fmA
     
606A Tokaji Koronauradalom iratai1700-XIX. sz.0,12 fmK
     
 Gazdasági szövetkezetek   
     
801A Diósgyőr-Vasgyári Fogyasztási Szövetkezet iratai19160,03 fmA
     
802A Sárospataki Hangya Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet iratai1899-19500,65 fmS
     
803Zemplén Vármegye Közjóléti Szövetkezetének iratai1941-19486,60 fmS
 a) Jegyzőkönyvi számú iratok1942-19440,24 fmS
 b) Iratok1941-19486,36 fmS
     
804  A Sátoraljaújhelyi Városi Közjóléti Szövetkezet iratai1942-19440,24 fmS
     
805Az Abaúj Vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai1945, 1947, 1949    0,01 fmA
     
806A Borsod Vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai1941-1951   0,92 fmA
     
807A Miskolc thj. Városi Közjóléti Szövetkezet iratai1947-1948    0,01 fmA
     
808A Szikszói Villamos Mezőgazdasági Üzemi Szövetkezet iratai19210,01 fmA