VIII. 2.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár

Sátoraljaújhelyi Fióklevéltára

VIII. 2.

A Comenius Tanítóképző Főiskola, Sárospatak (1959-1976: /Felsőfokú/ Tanítóképző Intézet, Sárospatak, Sárospataki Tanítóképző Intézet) iratai

1959-1978

30 doboz                Terjedelem: 3,6 ifm

 

1. doboz       1960            sz. n.  órarendi kimutatás, munkatervek, jkv., nyári munka, vizsgaszabályzat és vizsgatételek, hirdető könyv 1958-60.6

 

2. doboz       1961            sz. n.  tanári beszámolók, jelentések, munkatervek, öszöndíj ügyek, jkv-k, könyvtárügy, nyári társadalmi munka, oktatás-nevelés, tematika (1961-62. I. félév).

                    1959-61       sz. n.  Pályázatok

 

3. doboz       1962            sz. n.  oktatás-nevelés, munkatervek, programok, gyakorló álrt. Isk. jkv. 1960-62, jelentések, tematika 1961-62. II. félév

 

4 doboz        1963.           sz. n.  kitüntetéses diplomák, vizsga, államvizsga, felvételi tájékoztató, oktatás-nevelés, tervezés, statisztikák, jelentések, minősítések.  

 

5. doboz       1964            sz. n.  munkaterve, jelentések, tematika, statisztikák, kitüntetéses diplomák, szakdolgozatok, állami támogatás, hallgatói minősítések.

 

6. doboz       1965            sz. n.  hallgatói minősítések, kitüntetéses diplomák, szervezeti reform, belső szabályok, jelentések, jkv-k, statisztikák.

 

7. doboz       1966            sz. n.  könyvtárügy, pályázatok, külföldi kapcsolatok, tematika, statisztikák állami támogatás, hallgatói minősítések.

                    1959-66.      sz. n.  iskolai események

                    1967            sz. n.  társadalmi tanulmányi ösztöndíj, oktatói pályázatok, kitüntetéses diplomák, munkatervek, MSZMP iratok, könyvtári ügyek, külföldi kapcsolatok, statisztikák.

 

8. doboz       1967            sz. n.  ideológiai, politikai rendezvénnyel kapcsolatos iratok, pályázatok, utóvizsga, tanulmányi osztály levelei, jkv-k,  tudományos diákkör, tanulmányi rend, kitüntetéssel kapcsolatos iratok.

 

9. doboz       1968            sz. n.  kitüntetéses diplomák, szakdolgozati témaválasztás társadalmi  ösztöndíj, kollégiumi ügyek, tudományos munkákkal kapcsolatos iratok, statisztikák.

 

10. doboz     1968            sz. n.  jkv-k, nevelési konferencia, kulturális bizottsági ügyek, külföldi kapcsolatok (barátsági szerződések), pályázati anyagok.

                    1969            sz. n.  az állambiztonsági szervek és a tanítóképző viszonya 1968-ban, külföldi látogatók fogadása, kitüntetéses diplomák, kitüntetések, pályázatok, állami támogatás, szociális segélyek, társadalmi tanulmányi ösztöndíj.

 

11. doboz     1969            sz. n.  szervezeti reform, jkv-k, MSZMP-iratok, pályázatok, munkatervek, statisztikák, oktató-nevelő munka.

 

12. doboz     1970            sz. n.  jegyzőkönyvek, ideológiai politikai rendezvény, tudományos diákkör, statisztikák, szervezeti ügyek, belső szabályok, állami támogatás, kollégiumi ügyek, oktatói pályázatok munkatervek, jelentések,

 

13. doboz     1970            sz. n.  tudományos diákkör, hallgatói minősítések, tudományos emlékülés, (Comenius), kapcsolatok a várossal.

                    1971            sz. n.  tantárgyi program, munkatervek, jelentések, továbbképzés, működési szabályzatok, statisztikák.

 

14. doboz     1971            sz. n.  oktatás-nevelés, jegyzőkönyvek, szervezeti reform, belső szabályok, pénzügyi iratok, kollégiumi ügyek, hallgatói minősítés, tanulmányi ösztöndíjak.

 

15. doboz     1971            sz. n.  csehszlovákiai hallgatók, külföldi kapcsolatok, együttműködés a várossal, az Öreg-diákok baráti körével, KNEB vizsgálat, tudományos diákkör, tanterv, kitüntetéses diplomák, SZMSZ, tudományos terv.

                    1972            sz. n.  társadalmi ösztöndíj, a kulturális csoport ügyei (nagyrészt a Pedagógus jelöltek I. és II. Országos Találkozójára vonatkozó ir.), szakdolgozatok, tételek, személyi ügyek, tudományos munkatervek és beszámolók.

 

16. doboz     1972            sz. n.  programterv, irányelvek; könyvtárügy, külföldi kapcsolatok, statisztikák, igazgatói beszámoló, SZMSZ. Munkatervek, óvoda építés, pénzügyi iratok oktatás-nevelés.

 

17. doboz     1972            sz. n.  igazgatói ügyiratok, jegyzőkönyvek, KISZ iratok, külföldi ösztöndíjak, oktatás-nevelés, fegyelmik, emlékeztetők.

                    1961-1972   sz. n.  iskolalátogatási bizonyítványok iktatókönyve.

 

18. doboz     1973            sz. n.  szakdolgozati témák, kollégiumi ügyek, állami támogatás, jegyzőkönyvek, határozatok, emlékeztetők, fegyelmik, tanterv és program általános pszichológiából, tanácsülési anyagok, vezetési ügyek, szervezeti ügyek, belső szabályok, munkatervek.

 

19. doboz     1973            sz. n.  tantervek, tanrendek, tantárgyi programok, statisztikák, vezetési ügyek, oktatás-nevelés, vegyes ügyiratok, ösztöndíjak, jelentések, beszámolók, külföldi kapcsolatok.

 

20. doboz     1973            sz. n.  Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató, politikai, ideológiai nevelőmunka, intézeti tájékoztató gimnazistáknak, állami és szociális támogatás, óvónőképzés, továbbképzés szakmai-módszertani anyaga (1972-73), könyvtárügy, az intézet tudományos tevékenységével kapcsolatos iratok, kulturális és sportügyek (a Pedagógusjelöltek I. és II. Országos Találkozójához kapcsolódó iratok), pénzügyi iratok, tanítóképző kontra Keresztesné és társai perének iratai.

                    1965-1973   sz. n.  Lakásügyek

 

21. doboz     1974            sz. n.  felvételi iratok, ideológiai-politikai rendezvény, rendtartás, utasítások, javaslatok, jegyzőkönyvek, intézeti tanácsi előadmányok, tudományos munkaterv, beszámoló, tudományos ülés, oktatási segédanyag, statisztikai kimutatás, TK. Int. Dolgozóiról, ellenőrzési jegyzőkönyvek, kitüntetéses diplomák, külföldi (csehszl.) hallgatók, külföldi kapcsolatok.

 

22. doboz     1974            sz. n.  munkatervek, jelentések, pénzügyi iratok, kollégiumi felvétel, kollégiumi menzaügyek, jegyzőkönyv, belső szabályok, szervezeti reform.

 

23. doboz     1968-74       sz. n.  KNEB iratok, az úttörők és a TK kapcsolata, állami támogatás, oktatás-nevelési ügyek, jelentések.

                    1968-74       szakdolgozati bírálatok.

 

24. doboz     1975            sz. n.  állami támogatás (1974-75. II. félév, 1975-76. I. félév), jelentések a félévi és a tanári munkáról, tanulmányi ösztöndíj, könyvtárügy, kollégiumi menzaügyek, Diákjóléti Bizottság-jegyzőkönyvei, szervezeti reform, belső szabályok, takarékossági int. Terv, felvételi előkészítő, külföldi kapcsolatok, kitüntetéses diplomák.

 

25. doboz     1975            sz. n.  tudományos munka, válaszok, felvilágosítások, szervezési és oktatási kérdésekben, szakmai módszertani tanfolyam, ideológiai politikai rendszertani tanfolyam, ideológiai politikai rendezvény, tanárok oklevéllel rendelkezők iratai, jegyzékek pénzügyi kérdésekben, a várossal és különböző intézetekkel való kapcsolatok, társadalmi munka, oktatás-nevelés, pályaválasztási tájékoztató, hirdetések, tanévnyitó igazgatói ünnepi beszéd, kollégiumi ügyek.

 

26. doboz     1970            sz. n.  munkatervek, jelentések, jegyzőkönyvek, emlékeztetők, fegyelmi határozatok, jegyzőkönyvek, tanrend, órafelosztás.

                    1962-1975   sz. n.  szakdolgozati kimutatások

 

27. doboz     1976            sz. n.  tematika, társadalmi-tanulmányok ösztöndíjak, kollégiumi ügyiratok, könyvtárügyek, tudományos munkával kapcsolatos iratok, pénzügyi  gazdasági iratok, társadalmi munkák, külföldi kapcsolatok.

 

28. doboz     1976            sz. n.  statisztikák, munkatervek, beszámolók, takarékossági program és ezzel kapcsolatos iratok, felvételi előkészítő, munkaköri leírások, tanrend, kimutatások, főiskolai fejlesztéssel kapcsolatos iratok, jegyzőkönyvek, emlékeztetők, kitüntetéses diplomák.

 

29. doboz     1976            sz. n.  levelező tantárgyi programok, munkatervek, tanácsülési anyagok, oktatás-nevelés, tanrendek, tantervek, kimutatás az állami támogatásról.

 

30. doboz     1976-77.      sz. n.  rendszeres pénzbeli támogatás, tanulmányi ösztöndíj.

 

31. doboz     1977            sz. n.  kimutatás a levelező hallgatók tandíjáról, felvételi előkészítők.

                    1971-77       sz. n.  A TK. SZMSZ. 4. melléklete, a gazdasági hivatal szervezeti, ügyrendi és ügyviteli szabályzata.

                    1978            sz. n.  Felvételi előkészítő, beszélgetés a tudományos kutatásokról, a kutatóhelyek statisztikai adatai.

                    1982-1991   sz. n.  Átadójegyzék az 1869-1978 közötti évek irataihoz.