MSZMP B.-A.-Z. Megyei Bizottsága pártbizottsági ülése 1963. július 11.

Levezető elnök /01. 00:00-01:42/

1. napirend: A megye mezőgazdasági termelésének főbb irányelvei, a lejtős területek termelési lehetőségei és fejlesztésének feladatai

Előadó: Vaskó Mihály /01. 01:46-38:42, 02. 00:00-08:06/

Hozzászólások:

Benárd Géza, pártonkívüli meghívott /02. 09:24-22:41/

Laczkó István, a megyei tanács elnökhelyettese /02. 23:12-38:22, 03. 00:00-05:54/

Monos János, a Borsodi Szénbányászati Tröszt igazgatója /03. 06:23-12:04/

Deák István, a hangonyi Zöldmező termelőszövetkezet elnöke /03. 25:14/

Sipos N., mezőgazdasági kutató /03. 25:44-36:05, 04. 00:00-01:54/

Dr. Papp Lajos, a megyei tanács elnöke /04. 02:17-20:27/

Balla Antal, az Állami Gazdaságok Borsod és Heves Megyei Igazgatósága igazgatója /06. 00:00-14:23/

Demeter Árpád /06. 46:46-29:46, 07. 00:00-00:10/

Gergely N. /07. 00:24-27:46/

Szaniszló Bálint /07. 28:44-38:19, 08. 00:00-04:23/

Cseterki Lajos, a megyei pártbizottság első titkára /08. 04:33-30:00/

Vaskó Mihály válasza /08. 30:26-36:33/

2. napirend: A megyei pártbizottság 1963. II. félévi munkaterve

Előadó: Cseterki Lajos, a megyei pártbizottság első titkára

3. napirend: Szervezeti kérdések

Előadó: Cseterki Lajos, a megyei pártbizottság első titkára