MSZMP B.-A.-Z. Megyei Bizottsága pártbizottsági ülése 1962. augusztus 19.

Levezető elnök /1. 00:00-00:51/

1. napirend:

Tájékoztató a Központi Bizottság 1962. június 16-18-i üléséről (a VIII. kongresszus irányelvei, az MSZMP szervezeti szabályzatának tervezete, a személyi kultusz éveiben elkövetett törvénysértések lezárása).

Előadó: Cseterki Lajos, a megyei pártbizottság első titkára /01. 00:52-37:20, 02. 00:00-37:19, 03. 00:00-13:12/

Levezető elnök /03. 13:15-13:29/

Kérdések és Cseterki Lajos válasza /03. 13:41-21:12/

Levezető elnök /03. 21:13-23:39/