Természettudományos muzeológusok látogatása levéltárunkban

2018.09.04.

 

2018. augusztus 29–31. között a Petőfi Irodalmi Múzeum – Kazinczy Ferenc Múzeuma adott helyt a Természettudományos Muzeológusok XXXV. Országos Találkozójának Sátoraljaújhelyben.

A szakmai tanácskozás harmadik napján, 2018. augusztus 31-én, pénteken a konferencia mintegy 30 fős csoportja számára Oláh Tamás osztályvezető tartott az Archívumban levéltárismertetést, bemutatva Zemplén Vármegye Levéltára múltját és Kazinczy Ferenc kapcsolatát a vármegye levéltárával. Majd ezt követően olyan 18–19. századi történeti forrásokat mutatott be figyelemfelkeltésként, amelyek a természettudományi kutatások során is használhatóak. Így például természeti jelenségek, csapások leírásait (árvizek, jégverések, rövid leírás az 1834. évi földrengés tarcali hatásairól), vagy tudománytörténeti forrásokat, kiemelten is a zempléni születésű, nemesi származású Frivaldszky Imre botanikus, zoológus, az MTA tagja (Bacskó, 1799. 02. 06. – Jobbágyi, 1870. 10. 19.) családjára, életére vonatkozó néhány adatot (1797. évi nemesi összeírás, iskolai tanulmányi iratok, orvosi diplomájának kihírdetése).

Ezek közül most a honlap olvasói számára is közzétesszük az alábbi forrást:

Frivaldszky Imre természettudósnak a „Pesti Nemzeti Universitás” orvosi fakultásán szerzett, Pesten, 1823. március 24-én kelt orvosi diplomáját Zemplén vármegye Sátoraljaújhelyben, 1824. október 6-án tartott megyegyűlésén hirdetik ki.

Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár IV. 2001/g. Zemplén Vármegye Nemesi Közgyűlésének, Bizottmányának és Haynau-féle közigazgatásának iratai 1214–1850 (1937). Közgyűlési és megyei közigazgatási jegyzőkönyvek 1823–1850. 2. köt. (Prot. 161.) Protocollum Juridico-politicum 1824. (1824. évi megyegyűlési jegyzőkönyv) No. 798/1219. sz. jkv. bejegyzés. Frivaldszky Imre orvosi diplomájának kihirdetése. Sátoraljaújhely, 1824. október 6-ai megyegyűlés. 457. p.

Oláh Tamás

 

 

Utolsó frissítés:

2018.09.24.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges