Levéltári kiadványok akciós áron

2015.06.02.
Az akciós könyvvásárban minden levéltári kiadvány jelentős árengedménnyel vásárolható meg a levéltár Fazekas utcai központjában.
Megvásárolható kiadványaink - most akciós áron!
Akciós ár
Acta Archivistica sorozat
 
Hőgye István: Tudósok, művészek levelei Zemplén Levéltárában (Acta Archivistica 1.)300 Ft
Árva Ferenc-Rózsa György Gyula: Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc dokumentumai a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltárban (Acta Archivistica 4.)300 Ft
Rásó József: 1956 dokumentumai Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltárban (Acta Archivistica 5.)300 Ft
G. Jakó Mariann-Hőgye István: Választási dokumentumok a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltárban 1848-1948 (Acta Archivistica 6.)300 Ft
Dobrossy István-G. Jakó Mariann: A gazdasági élet dokumentumai a Miskolci Kereskedelmi és Iparkamara irataiban (Acta Archivistica 7.)300 Ft
Borsod-Abaúj-Zemplén megye Levéltári Évkönyvei sorozat
 
Csorba Csaba: Borsod-Abaúj-Zemplén Levéltári Évkönyve VI.300 Ft
Dobrossy István: Borsod-Abaúj-Zemplén Levéltári Évkönyve VII.300 Ft
Dobrossy István: Borsod-Abaúj-Zemplén Levéltári Évkönyve VIII.300 Ft
Dobrossy István: Borsod-Abaúj-Zemplén Levéltári Évkönyve IX.300 Ft
Dobrossy István: Borsod-Abaúj-Zemplén Levéltári Évkönyve X.400 Ft
Dobrossy István: Borsod-Abaúj-Zemplén Levéltári Évkönyve XI.400 Ft
Dobrossy István: Borsod-Abaúj-Zemplén Levéltári Évkönyve XII-XIII.400 Ft
G. Jakó Mariann-Veres László-Viga Gyula: Borsod-Abaúj-Zemplén Levéltári Évkönyve XIV.400 Ft
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Levéltári füzetek sorozat
 
Hőgye István-Seresné Szegőfi Anna-Tóth Péter: Borsod-Abaúj-Zemplén megye történeti helységnévtára 1870-1983 (Levéltári füzetek 16-18)300 Ft
Tóth Péter: A miskolci Kötelkönyv (Levéltári füzetek 22.)200 Ft
Tihanyi Endre: Kapitalizmuskori pecsétnyomók a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltárban (Levéltári füzetek 24.)200 Ft
Hőgye István: Kazinczy Ferenc és családjára vonatkozó iratok, dokumentumok Zemplén Vármegye Levéltárában (Levéltári füzetek 30.)200 Ft
Csorba Csaba: Abaúj - Torna vármegye katonai leírása: 1780-as évek (Levéltári füzetek 33.)200 Ft
Csorba Csaba: Gömör vármegye katonai leírása: 1780-as évek (Levéltári füzetel 34.)200 Ft
Tóth Péter: Gömör vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1. 1571-1579 (Levéltári füzetek 35.)300 Ft
Faragó Tamás: Miskolc 18-19. századi történetének ajánlott irodalma (Levéltári füzetek 37.)200 Ft
Hideg Ágnes: Borsodi földrajzi évkönyv - Repertórium (Levéltári füzetek 38.)300 Ft
Kárpáti Béla: Miskolc várostörténeti kalendáriuma 1300-1960 (Levéltári füzetek 39.)350 Ft
Tóth Péter: Zemplén vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái II. 1561-1563 (Levéltári füzetek 40.)400 Ft
Barsi János: Borsod vármegye közgyűléseinek regesztái I. 1577-1578 (Levéltári füzetek 41.)300 Ft
Holopcev Péter-Irha Melinda: Eltanácsoltak: Miskolc-Hortobágy 1952-1953 (Levéltári füzetek 42.)400 Ft
Tóth Péter: Két tanulmány és válogatott források Szirma történetéhez (Levéltári füzetek 43.)400 Ft
Bodnár Tamás: Borsod vármegye adózása a török korban (Levéltári füzetek 44.)400 Ft
Kis József: Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 1956 : Sátoraljaújhely és a Szerencsi Járás (Levéltári füzetek 46.)400 Ft
Kis József: Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 1956 : Abaújszántói, Edelényi és Encsi Járás (Levéltári füzetek 47.)400 Ft
Tóth Péter: A Mária Terézia-kori úrbérrendezés kilenc kérdőpontos vizsgálatai. Gömör vármegye, 1771. (Levéltári füzetek 48.)600 Ft
Szegőfi Anna-G. Jakó Mariann: Borsod megyei egyesületek adattára (Levéltári füzetek 50.)600 Ft
Tóth Péter: Borsod vármegye közgyűlési és törvényszéki jegyzőkönyvei (Levéltári füzetek 51.)600 Ft
Tóth Péter: Gömör vármegye közgyűlési és törvényszéki jegyzőkönyvei 2. 1580-1587 (Levéltári füzetek 52.)500 Ft
Miskolc írásban és képekben sorozat
 
Dobrossy István: Miskolc írásban és képekben 3.400 Ft
Dobrossy István: Miskolc írásban és képekben 4.400 Ft
Dobrossy István: Miskolc írásban és képekben 8.400 Ft
Dobrossy István: Miskolc írásban és képekben 9.400 Ft
Dobrossy István: Miskolc írásban és képekben 10.400 Ft
Miskolc története sorozat
 
Dobrossy István: Miskolc története I. A kezdetektől 1526-ig1 000 Ft
Dobrossy István: Miskolc története II. 1526-1702-ig1 000 Ft
Dobrossy István: Miskolc története III/1. III/2. 1702-1847-ig2 000 Ft
Dobrossy István: Miskolc története IV/1. IV/2. 1848-1918-ig2 500 Ft
Tanulmányok Diósgyőr történetéhez sorozat
 
Balázs József: Egyházak és iskolák Diósgyőrben (Tanulmányok Diósgyőr történetéhez 3.)350 Ft
Marosváry László: A Diósgyőri Hengerművek története (Tanulmányok Diósgyőr történetéhez 5.)350 Ft
Czeglédy Ilona-Lovász Emese: Élet a diósgyőri várban (Tanulmányok Diósgyőr történetéhez 7.)350 Ft
Dobrossy István-Viga Gyula : A pálosok építészeti és művelődéstörténeti emlékei Borsodban (Tanulmányok Diósgyőr történetéhez 8.)350 Ft
Dobrossy István: Baán István emlékkönyv; A Diósgyőri Vas – és Acélgyár (LKM) története 1944-1988 (Tanulmányok Diósgyőr történetéhez 10.)350 Ft
Kováts György: A diósgyőr-vasgyári művelődés története (1885-1965) (Tanulmányok Diósgyőr történetéhez 11.)250 Ft
Porkoláb László: Források Diósgyőr-Vasgyár történetéhez 1770-1919 (Tanulmányok Diósgyőr történetéhez 12.)400 Ft
Boros Árpád: Események és tények a diósgyőri kohászat életéből, 1770-2003 (Tanulmányok Diósgyőr történetéhez 14.)400 Ft
Sorozaton kívüli kiadványok
 
Pestovics János: A földtulajdonlás története Borsod megyében I.300 Ft
Pestovics János: A földtulajdonlás története Borsod megyében II.300 Ft
Tóth Péter: A lengyel királyi kancellária Libri Legationum sorozatának magyar vonatkozású iratai: 1526-1541300 Ft
Tóth Péter: A Mária Terézia-kori úrbérrendezés kilenc kérdőpontos vizsgálatai. Borsod vármegye, 1770.200 Ft
Dobrossy István: A miskolci ortodox templom és sírkertje900 Ft
Bánkuti Imre: A Rákóczi-szabadságharc történetének dokumentumai 1705.200 Ft
Dobrossy István: A Rákóczi szabadságharc dokumentumai: Abaúj-Torna, Borsod, Gömör-Kishont és Zemplén vármegyékből, 1703-1704400 Ft
Bánkúti Imre: A Rákóczi szabadságharc dokumentumai: Abaúj-Torna, Borsod, Gömör-Kishont, és Zemplén megyékből, 1705-1707500 Ft
Bánkúti Imre: A Rákóczi szabadságharc dokumentumai: Abaúj-Torna, Borsod, Gömör-Kishont, és Zemplén megyékből, 1708-1709500 Ft
Bánkúti Imre: A Rákóczi-szabadságharc dokumentumai : Abaúj-Torna, Borsod, Gömör-Kishont és Zemplén megyékből, 1710-1711500 Ft
Rácz Imre: Adács: A római katolikus templom, a plébánia és a népoktatás története200 Ft
Hörcsik Richárd: A Sárospataki Református Kollégium gazdaságtörténete, 1800-1919300 Ft
Hideg Ágnes: A történelmi és régészeti közlemények repertóriuma 1926-1928200 Ft
Seresné Szegőfi Anna: Adalékok Miskolc város közlekedésének történetéhez200 Ft
Somorjai Lehel: Borsod-Abaúj-Zemplén megye hon- és népismerete. Tanári segédkönyv400 Ft
Pesti Frigyes: Borsod vármegye leírása 1864-ben200 Ft
Ringer Árpád: Emberelődök nyomában. Az őskor emlékei Északkelet-Magyarországon900 Ft
Dobrossy István: Fából és deszkából. A miskolci Deszkatemplom500 Ft
Oláh Tamás: Kossuth Lajos és Zemplén vármegye800 Ft
Barsi János: Magyarország történeti helységnévtára: Abaúj-Torna200 Ft
Barsi János: Magyarország történeti helységnévtára: Borsod200 Ft
Barsi János: Magyarország történeti helységnévtára: Zemplén I-II.200 Ft
Dobrossy István: Mikrotörténelem: Vívmányok és korlátok400 Ft
Dobrossy István: Miskolc a millecentenárium évében I.300 Ft
Dobrossy István: Miskolc a millecentenárium évében II.300 Ft
Dobrossy István: Miskolc az ezredfordulón800 Ft
Dobrossy István – Fazekas Csaba: Miskolc – segédkönyv a város megismeréséhez általános és középiskolák részére500 Ft
Nagy Károly-Seresné dr. Szegőfi Anna-Tót h Péter: Régi históriák: Ózd és környéke múltjának írott forrásai (Ózdi honismereti közlemények 4.)400 Ft
Dobrossy István: Református templom és temető a miskolci Avason200 Ft
Balassa István: Sárospatak történeti helyrajza a XVI-XX. században200 Ft
Dobrossy István: Szűcs Sámuel naplói 1-2900 Ft
Bencsik János: Tokaj társadalma a tárgyak tükrében, 1774-1849200 Ft
Oláh Tamás: Zemplén levéltára : Sátoraljaújhely300 Ft
Tóth Péter: Zemplén vármegye közgyűlési jegyzőkönyvei I.300 Ft
Erdmann Gyula: Zemplén vármegye reformellenzéke 1830-1836200 Ft
Hőgye István: Zempléni históriák400 Ft

 

Utolsó frissítés:

2017.04.12.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges