1966. november 4-5. MSZMP B.-A.-Z. Megyei Bizottsága pártbizottsága párt értekezlete

MSZMP B.-A.-Z. Megyei Bizottsága pártértekezlete

1966. november 4-5.

Dr. Bodnár Ferenc, a megyei pártbizottság első titkára /01. 00:00-09:12/

Dojcsák János levezető elnök (a megyei pártbizottság titkára) /01. 09:16-12:26/

1. napirend: A megyei pártbizottság beszámolója a végzett munkáról

Előadó: dr. Bodnár Ferenc, a megyei pártbizottság első titkára /01. 12:38-43:35, 02. 00:00-10:00/

2. napirend: A megyei revíziós bizottság jelentése

Előadó: Radvánszky István, az MSZMP megyei bizottsága revíziós bizottságának elnöke /02. 10:22-16:19/

Vaskó Mihály levezető elnök /02. 16:52-17:25/

3. napirend: A megyei pártbizottság tagjainak és a kongresszusi küldöttek megválasztása

Előadó: Dr. Tóth István, a Mandátumvizsgáló bizottság elnöke /02. 17:34-22:15/

Hozzászólások:

Havasi Béla, a miskolci városi pártbizottság első titkára /02. 22:55-45:39/

Imri Gyula, a szerencsi járási pártbizottság első titkára /03. 00:12-18:24/

Jánosi Márton, a Tiszapalkonyai Erőmű kazángépésze /03. 19:17-30:10/

Lázár Pálné, mezőkövesdi termelőszövetkezeti dolgozó /03. 30:33-45:31, 04. 00:00-05:35/

Dr. Papp Lajos, a megyei tanács elnöke /04. 05:57-32:04/

Nemeskéri János, a miskolci Lenin Kohászati Művek pártbizottsága első titkára /04. 32:27-45:59, 05. 00:00-08:50/

Kocsis Erzsébet, a Borsod megyei Építőipari Vállalat közgazdásza /05. 09:13-20:08/

Dr. Papp Lajos elnököl

Csépányi Sándor, az Ózdi Kohászati Üzemek vezérigazgatója /05. 21:09-32:42/

Cseterki Lajos, a Politikai Bizottság póttagja, a Központi Bizottság titkára /05. 33:03-44:20, 06. 00:00-45:55, 07. 00:00-00:14/

Juhász István, a sátoraljaújhelyi Új Erő termelőszövetkezet elnöke /07. 01:11-19:59/

Antal Boza József, a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem pártbizottságának titkára /07. 20:24-46:01, 08. 00:00-04:46/

Szaniszló Bálint, a Diósgyőri Gépgyár esztergályosa, alapszervezeti titkár /08. 07:38-20:24/

Havasi Béla elnököl

Pásztor Béla, szirmabesenyői általános iskolai tanár /08. 20:53-25:20/

Monos János, a Borsodi Szénbányászati Tröszt igazgatója /08. 25:52-46:42/

Dudás Tiborné, az Északmagyarországi Vegyiművek mérnöke /09. 00:00-10:59/

Jakó András, a Szakszervezetek Megyei Tanácsának vezető titkára /09. 11:15-29:48/

Kapás Pál, a tolcsvai állami gazdaság igazgatója /09. 30:18-43:35/

Kovács Sándor, a KISZ megyei bizottságának titkára /09. 43:53-44:11, 10. 00:00-22:05/

Stock János, ezredes, a miskolci helyőrség parancsnoka /10. 22:27-35:25/

Hegyi István, a hangácsi Dobó István termelőszövetkezet elnöke /10. 35:49-46:37, 11. 00:00-06:40/

Cservák Ferenc, az encsi járási pártbizottság első titkára /11. 06:55-19:11/

 

1966. november 5.

Dojcsák János elnököl

Takács István, a Borsodi Vegyi Kombinát pártbizottsági titkára /11. 23:16-41:32/

Dr. Koleszár István, a megyei rendőrfőkapitányság vezetője /11. 41:49-45:54, 12. 00:00-13:28/

Mező István, a mezőcsáti járási pártbizottság első titkára /12. 13:44-24:02/

Gulyás Mihály, a Napjaink c. újság főszerkesztője /12. 24:46-36:33, 13. 00:00-01:28/

Nagy Miklósné, az ózdi járási nőtanács munkatársa /13. 01:53-10:13/

Deme László, a megyei pártbizottság titkára /13. 10:27-31:52/

Rónaszéki László, a MÁV miskolci járműjavítója párttitkára /13. 32:09-43:49/

Dojcsák János levezető elnök /13. 43:56-46:00, 14. 00:00-03:40/

Dr. Bodnár Ferenc összefoglalója /14. 04:04-31:00/

Radvánszky István összefoglalója /14. 31:18-34:22/

Dojcsák János levezető elnök /14. 34:28-35.19/

Dr. Bodnár Ferenc bejelenti a megyei pártbizottság lemondását /14. 35:27-36:30/

Dojcsák János levezető elnök /14. 36:34-37:20/

Gyárfás János, a jelölőbizottság elnöke jelentése /14. 37:39-43:32/

Dojcsák János levezető elnök (szavazás, javaslatok) /14. 43:36-44:04, 15. 00:00-13:03/

Tóth József, a szavazatszedő bizottság elnöke /15. 13:21-15:34/

/szavazás/

Tóth József, a szavazatszedő bizottság elnöke jelentése /15. 18:53-28:18/

Dojcsák János levezető elnök /15. 28:20-29:27/

N. N. (pártbizottság által választott tisztségviselők ismertetése) /15. 29:30-31.03/

Dr. Bodnár Ferenc, a megyei pártbizottság első titkára /15. 31:14-33:47/

Dojcsák János levezető elnök /15. 33:57-39:02/

Internacionálé /15. 39:10-40:28/