1964. október 22. MSZMP B.-A.-Z. Megyei Bizottsága pártbizottsági ülése

Dr. Bodnár Ferenc levezető elnök (a megyei pártbizottság első titkára) /01. 00:00-01:33/

1. napirend: Jelentés a Központi Bizottság 1962. február 9-i és 1963. december 5-i (megyei pártbizottság 1964. január 13-i) határozata végrehajtásának tapasztalatairól

Előadó: Bárczi Béla, a megyei pártbizottság ipari és közlekedési osztálya vezetője /01. 01:38-25:30/

Hozzászólások:

Imri Gyula, a szerencsi járási pártbizottság első titkára /01. 27:48-34:21/

Dojcsák János, a megyei pártbizottság titkára /02. 00:00-12:33/

Lipovszki Gyula, a Diósgyőri Gépgyár igazgatója /02. 13:03-28:08/

Monos János, a Borsodi Szénbányászati Tröszt igazgatója /02. 28:39-39:47, 03. 00:00-06:31/

Dr. Pintér László, Miskolc városi tisztifőorvos /03. 06:54-15:43/

Nemeskéri János, a miskolci Lenin Kohászati Művek pártbizottsági titkára /03. 15:51-33:11/

Lőcsei Lajos, az Ózdi Szénbányászati Tröszt igazgatója /03. 33:28-35:46, 04. 00:00-15.49/

Vincze Géza, a Borsodi Építőipari Vállalat igazgatója /04. 15:50-34:28/

Zsiga Lajos, a MÁV Miskolci Igazgatósága igazgatóhelyettese /04. 34:48-37:28, 05. 00:00-03:23/

Szomája N. /05. 03:42-15:05/

Dr. Simon Sándor, a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem rektorhelyettese /05. 15:08-29:43/

Bárczi Béla válasza /05. 29:57-38:10, 06.00:00-05:21/

Dr. Bodnár Ferenc, a megyei pártbizottság első titkára /06. 05:25-09:59/

2. napirend: Szóbeli tájékoztató az időszerű mezőgazdasági munkák állásáról

Előadó: Vaskó Mihály, a megyei pártbizottság titkára /06. 10:02-38:36, 07. 00:00-06:22/

Dr. Bodnár Ferenc, a megyei pártbizottság első titkára /07. 06:24-08:12/

3. napirend: Javaslat a tag- és tagjelölt-felvételi munkára

Előadó: Veres Sándor /07. 08:15-13:46/

N. N. elvtársnő javaslata /07. 15:07-15:50/

Hozzászólások:

Radvánszky István, a megyei pártbizottság revíziós bizottságának elnöke /07. 16:01-23:54/

Dr. Bodnár Ferenc, a megyei pártbizottság első titkára /07. 23:55-39:32, 08. 00:00-02:29/