1963. december 27. MSZMP B.-A.-Z. Megyei Bizottsága pártbizottsági ülése

Levezető elnök /01. 00:00-01:18/

1. napirend: Az ipar és a mezőgazdaság 1963. évi tervteljesítése és az 1964. évi feladatok

Előadó: Bárczi Béla, a megyei pártbizottság ipari és közlekedési osztálya vezetője /01. 01:27-23:51/

              Vaskó Mihály, a megyei pártbizottság mezőgazdasági osztálya vezetője /01. 24:01-36:20, 02. 00:00-12:00/

Levezető elnök /02. 12:04-12:33/

2. napirend: A pártbizottság 1964. I. félévi munkatervének a megvitatása.

Előadó: Veres Sándor /02. 12:37-15.45/

Levezető elnök /02.15:50-17.01/

3/1. napirend: Személyi kérdések

Előadó: Szurdi István, a Központi Bizottság titkára /02. 17:04-26:16/ (bejelenti, hogy Cseterki Lajost a Központi Bizottság titkárává választották, s helyette a megyei pártbizottság első titkárává dr. Bodnár Ferencet, titkárává Vaskó Mihályt válasszák meg)

Hozzászólások:

Monos János, a Borsodi Szénbányászati Tröszt igazgatója /02. 26:43-30:49/

Varga Ferenc, a MEDOSZ megyei bizottságának titkára /02. 31:15-34:52/

Majoros Balázs /02. 35:13-37:38/

Dr. Simon Sándor, a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem rektorhelyettese /03. 00:13-02:33/

Radvánszky István, a megyei pártbizottság revíziós bizottságának elnöke /03. 02:55-05:12/

Levezető elnök /03. 05:35-08.17/ (személyi változások megszavazása)

3/2. napirend: Szervezeti és egyéb személyi kérdések

Előadó: Veres Sándor /03. 08:23-17:29/

Cseterki Lajos, a Központi Bizottság titkára /03. 17:36-29:05/

Dr. Bodnár Ferenc, a megyei pártbizottság első titkára /03. 29:15-33:02/

Levezető elnök /03. 33:11-33.56/