1958. szeptember 18. Aktívaértekezlet

1958. szeptember 18. Aktívaértekezlet
1. napirend: A választások politikai előkészítő munkája
2. napirend: A gazdasági helyzetről, a termelőszövetkezeti mozgalomról, a népi ellenőrzési bizottságokról
3. napirend: A választások politikai és szervezeti kérdései