Pécsi Harctéri Kiállítás (1914. október 19. – november 16.)

A hónap dokumentuma
2015.06.03.
Egy páratlan pécsi kezdeményezés

 

Pécsi Harctéri Kiállítás (1914. október 19. – november 16.)


A Nagy Háború kitörésével egy időben megmozdult a pécsi társadalom: különböző civil kezdeményezések indultak a bevonult katonák családjairól való gondoskodás jegyében, illetve a harctéren megsebesült, megbetegedett katonák ellátása érdekében.

A pécsi hivatalos segítőakció megindításáról a Pécsi Napló augusztus 5-én megjelent számában olvashatunk. Dr. Visy László, Pécs szabad királyi város főispánja vállalta el a hadba vonultak családjait segítő bizottság elnöki posztját, a pénztárosi teendők elvégzésére Bolgár Tivadart kérték fel.

A társadalom minden rétege lehetősége szerint kivette részét a jótékonykodásból, ki pénzzel, ki természetbeni adománnyal, ki pedig jótékonysági akciók, rendezvények szervezésében, lebonyolításában való részvétellel. Az adakozók névsorát, és a felajánlott adományaikat a napilapok részletesen leközölték.

A rendezvények sorában kiemelkedő helyet foglalt el a Monarchiában egyedülálló vállalkozásként megvalósult harctéri kiállítás Bolgár Tivadar, és a pécsi festőművész Gebauer Ernő szervezésében. A pécsi sajtó a kiállításról már a kezdetektől tudósított. A Dunántúl és a Pécsi Napló c. napilapokban is kérik a közönséget, hogy akiknek a szerbiai és oroszországi harcterekről emlékük van, állítsák ki azokat. Ez lehet fegyver, löveg, ékszer, érem, szőnyeg, ruhaféle. Igen sokan vannak ugyanis, akik rendelkeznek ilyen emléktárgyakkal.

A Monarchiában elsőként Pécsett megrendezett kiállítás, melyet a „jótékonyság és szeretet találkozóhelyeként” aposztrofáltak, október 19-én nyílt meg a Király utcában, a Pécsi Nemzeti Kaszinó nyári helyiségében. A belépődíjat a rendezők alacsony összegben határozták meg, a cél ugyanis az volt, hogy minél többen megtekinthessék az eredetileg tíz naposra tervezett kiállítást. Természetesen lehetőség volt felülfizetésre, valamint a helyszínen elhelyezett perselyekbe, gyűjtőládába is lehetett adakozni. A bevételt a rendezők jótékony célokra kívánták fordítani. A megnyitón jelen volt gróf Zichy Gyula dr. megyéspüspök, Nendtvich Andor Pécs szabad királyi város polgármestere, aki a megnyitó beszédet tartotta, illetve a város társadalmának előkelő és jótékonykodó személyiségei.

A kiállított tárgyak részletes, darabszintű leírása mind a Dunántúl c. napilapban, mind pedig a Pécsi Naplóban olvasható volt. A terembe belépőt a legfőbb hadúr, Ferenc József terem közepén elhelyezett szobra fogadta. Füchsl (Forbát) Alfréd műegyetemi hallgató 52 eredeti rajza is látható volt, melyeket az alkotó a segélybizottság javára, pamutfonal beszerzés céljára ajánlott fel. A falakon körülfutó képek Gebauer Ernő alkotásai voltak, melyek a pécsi 8-as huszárok, 19-es honvédek, majd pedig a 69-es „közösök” vitéz rohamát, egy nagy csatahajót, egy repülő tábori pilótát mutattak be. A látogatókra legnagyobb hatást a terem végében látható háborús dioráma gyakorolta, mely egy csatatéri képet jelenített meg, ember nagyságú bábok kiegészítésével. A kiállított tárgyak között láthatóak voltak: a Bosnische Post külön kiadása, mely elsőként adott hírt a magyar trónörökös pár haláláról; Taussig Aladár pécsi pilóta főhadnagy által az ostromlott Przemysl városából hozott Tábori Újság, Potiorek táborszernagy ajándéka, egy fatörzsbe fúródott, fel nem robbant szerb srapnel. (A veszélyes tárgyra: „Közeledni tilos!” feliratú tábla hívta fel a figyelmet.) Látható volt teljes orosz katonai felszerelés, szerb, orosz és magyar géppuskák, lövegek, rendjel, pénz és levelezőlap gyűjtemény. Az öreg pécsi katonák Bosznia okkupációja során szerzett emléktárgyaikat állították ki. Szabácsból származó török, szerb szőnyegek is gazdagították a kiállítást.

A hatalmas érdeklődésre való tekintettel a kiállítás nyitva tartását többször is meghosszabbították. A rendezvény sikeréről Bolgár Tivadar december 3-án kelt beszámolójában olvasható adatok tanúskodnak: a kiállítás 9701 látogatót vonzott, és 3204,53 korona tiszta bevételt eredményezett. Ezt az összeget többek között: a katonák téli ruhájához szükséges pamutfonalra, a pécsi segélyalap javára, a város számára szükségessé vált mentőkocsi beszerzésének elősegítésére, a katonák karácsonyi ajándékára fordították.

A kiállítás jelentőségét mutatja, hogy az Alföldi Magyar Közművelődési Egyesület az általa tervezett országos harctéri kiállításhoz, Dr. Visy Lászlónak küldött levélben kérte a pécsi kiállítás anyagát. A főispáni válasz nemleges volt, hiszen a kiállítási anyagot már visszaadták tulajdonosaiknak, akik a kiállítás többszöri meghosszabbítása miatt már aggódtak beadott tárgyaik sorsa miatt.

A kiállításról fotóalbum is megjelent. A képeket Zelesny Károly pécsi udvari fényképész készítette. Az album, melyet Bolgár Tivadar a „leghűségesebb szövetségeshez” címez, kilenc fényképet tartalmaz. A kiadványt, a dátumot figyelembe véve, valószínűleg karácsony alkalmával ajándékozhatta szeretett feleségének. Az egyedi készítésű, kizárólag fényképeket tartalmazó album paraméterei a következők: 245 X 355 mm, a benne elhelyezett képek mérete: 160 X 225 mm.

 

Forrás:

Pécsi Napló és a Dunántúl c. napilapok 1914. szeptembertől decemberig megjelenő számai

Tegzes Ferenc: A Pécsi Harctéri Kiállítás - kézirat (megjelentetés alatt)

Pécsi Harctéri Kiállítás fotóalbuma - MNL BaML szakkönyvtára

 

Szerző: Vargháné Szántó Ágnes levéltáros

Utolsó frissítés:

2020.11.11.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges