Meghívó a Klebelsberg és kora c. tudományos konferenciára, 2022. október 5-7.

2022.09.29.

KLEBELSBERG ÉS KORA TUDOMÁNYOS KONFERENCIA

Szerda (10.05.)

15:00 KÖSZÖNTŐK:
Prof. Dr. Miseta Attila, a PTE rektora
Prof. Dr. Fedeles Tamás, a PTE rektorhelyettese, a Centenáriumi Programirányító Bizottság elnöke
Prof. Dr. Heidl György, a PTE BTK dékánja
Prof. Dr. Font Márta, a Pécsi Akadémiai Bizottság alelnöke

I. SZEKCIÓ: EURÓPAI ÉS MAGYAR FELSŐOKTATÁS A HOSSZÚ 19. SZÁZADBAN
elnök: Fedeles Tamás DSc (egyetemi tanár, PTE BTK Történettudományi Intézet)

16:00 Dr. habil. Szögi László CSc (c. egyetemi tanár, ny. főigazgató, ELTE Könyvtár és Levéltár): Magyarországi felsőoktatási intézmények az egyetemek európai hálózatában
16:40 Schwendtner Tibor DSc (egyetemi tanár, EKKE Filozófia Tanszék): Weszely Ödön és a német egyetemi hagyomány
17.20 vita

Csütörtök (10.06.)

II. SZEKCIÓ: FOLYTONOSSÁG ÉS MEGSZAKÍTOTTSÁG: AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ
ÉS KLEBELSBERG ÚJ RENDSZERE
elnök: Dr. habil. Hornyák Árpád (egyetemi tanár, PTE BTK Történettudományi Intézet)

8:30 Bevezető előadás: Ujváry Gábor CSc (intézetvezető, VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár; főiskolai tanár, tanszékvezető, Kodolányi János Egyetem): „Kultúra nélkül nincs Magyarország”. Klebelsberg Kuno útja a kultuszminiszterségig
9:00 Dévényi Anna PhD (Mathias Corvinus Collegium, Debreceni Képviselet): Korszakváltás és nemzetépítés - Kornis Gyula, a klebelsbergi oktatáspolitika spiritus rectora
9:20 Dr. habil. Gőzsy Zoltán (egyetemi docens, PTE BTK Történettudományi Intézet; igazgató, Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára): Levéltárak és levéltárügy Klebelsberg korában
9:40 vita
10:00–10:30 kávészünet

III. SZEKCIÓ: EGYETEMVÁROS – EGYETEM ÉS VÁROS
elnök: Ujváry Gábor CSc (intézetvezető, VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár; főiskolai tanár, tanszékvezető, Kodolányi János Egyetem)

10:30 Bevezető előadás: Dr. habil. Pilkhoffer Mónika PhD (egyetemi docens, PTE BTK Történettudományi Intézet): Változó hátszéllel: A vidéki egyetemek infrastrukturális különbségei
11:00 Vajda Tamás (levéltárvezető, SZTE Egyetemi Levéltár): Város és egyetem Szegeden
11:20 Lengvári István (igazgató, PTE Egyetemi Levéltár): Város és egyetem Pécsett
11:40 Molnár László PhD (igazgató, SE Központi Levéltár): Fejlesztés és stagnálás. A Testnevelési Főiskola és a budapesti orvoskar Klebelsberg minisztersége idején
12:00 vita
12:30–14:00 ebédszünet

IV. SZEKCIÓ: POLITIKA ÉS EGYETEM
elnök: Dr. habil. Vitári Zsolt PhD (intézetvezető, PTE BTK Történettudományi Intézet)

14:00 Bevezető előadás: Dr. habil. Kerepeszki Róbert PhD (egyetemi docens, DE BTK Történelmi Intézet): A „tudomány fellegvárából” közéleti „csatatér” – Az egyetem mint a politizálás színtere a Horthy-korban
14:30 Vonyó József DSc (c. egyetemi tanár, PTE BTK Történettudományi Intézet): Gömbös Gyula és Klebelsberg Kuno díszdoktori címe – szakmapolitikai kapcsolataik tükrében
14:50 Raposa Vivien (PhD hallgató, PTE BTK Történettudományi Intézet): A pécsi egyetemisták politikai megmozdulásai a két világháború között
15:10 vita
15:30–16:00 kávészünet

V. SZEKCIÓ: A HALLGATÓSÁG ÉS MOBILITÁSA A KORSZAKBAN
elnök: Zsidi Vilmos (levéltárvezető, BCE Egyetemi Levéltár)

16:00 Bevezető előadás: Dr. habil. Zeidler Miklós PhD (egyetemi docens, ELTE BTK Történeti Intézet; tudományos főmunkatárs, ELKH BTK Történettudományi Intézet): Az egyetemi numerus clausus végrehajtása – a felvételi eljárások tanulságai
16:30 Kissné Bognár Krisztina (levéltárvezető, VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár): Intézmények közötti hallgatói mobilitás a mezőgazdasági felsőoktatásban a két világháború közötti időszakban

16:50 Árvai Tünde (egyetemi tanársegéd, DE BTK Történelmi Intézet): Az Egyetemet és Főiskolát Végzett Magyar Nők Egyesülete
17:10 vita

Péntek (10.07.)

VI. SZEKCIÓ: OKTATÓK, PROFESSZOROK
elnök: Molnár László PhD (igazgató, SE Központi Levéltár)

8:30 Bevezető előadás: Dr. habil. Kiss Zsuzsanna PhD (intézetigazgató, egyetemi docens, ELTE TáTK Szociológia Intézet): A hazai tudáselit kutatások helye a nemzetközi és a magyar elitkutatási hagyományban
8:50 Szeberényi Gábor (főigazgató, PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont): „Tomiban ősz van.” A pécsi (bölcsész)professzori kinevezés biográfiai helyiértéke (Holub József és Halasy-Nagy József példáján)
9:10 Zsidi Vilmos (levéltárvezető, BCE Egyetemi Levéltár): Tanári karrierlehetőségek és karrierpályák az új Közgazdaságtudományi karon az 1920-as években
9:30 Balogh Ágnes PhD (egyetemi docens, PTE ÁJK Büntetőjogi Tanszék): Irk Albert, a pécsi egyetem első büntetőjogász professzora
9:50 vita
10:10–10:40 kávészünet

VII. SZEKCIÓ: EMLÉKEZET ÉS KÖZGYŰJTEMÉNYI PREZENTÁCIÓ
elnök: Dr. habil. Pilkhoffer Mónika PhD (egyetemi docens, PTE BTK Történettudományi Intézet)

10:30 Bevezető előadás: Polyák Petra PhD (főlevéltáros, Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára): Egyetem Pécsett vagy pécsi egyetem? Történeti és emlékezeti narratívák az egyetemtörténet-írásban
11:00 Kohári Gabriella (segédlevéltáros, PTE Egyetemi Levéltár): Életpálya töredékekben: Vargha Damján hagyatékának rekonstrukciója és forrásértéke két közgyűjteményből
11:20 Pálmai Dóra (könyvtáros, PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont): A „Pécs – Debrecen – Szeged. Klebelsberg Kuno és a magyar felsőoktatás” című kiállítás készítése
11:40–12:00 vita
 

Csatolt állományok: 

Utolsó frissítés:

2022.10.13.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges