Igmándy-Hegyessy Géza százados 1917 áprilisában kelt „Belohnungsantrag”[1] –ja

A hónap dokumentuma
2015.06.03.

 

Igmándy-Hegyessy Géza százados 1917 áprilisában kelt „Belohnungsantrag”[1] –ja


Igmándy-Hegyessy Géza (1882-1980) Magyarország két háború közötti történetének egyik meghatározó személyisége volt. Kiváló katona, a vitézi szék ügyvezető törzskapitánya, testőr-altábornagy, aki Horthy legbelsőbb köréhez tartozott mint annak személyes tanácsadója és bizalmasa. Jelen írásnak nem pusztán az első világégés szomorú mementója ad aktualitást, hanem egyben az ő személye is. Két évvel ezelőtt ugyanis Szigetváron rendeztek életútját fókuszba állító konferenciát. Az elhangzott előadások között azonban egy sem volt, amely Hegyessy Géza első világháborús szerepvállalását tárgyalta volna. Noha nyilvánvaló, hogy későbbi hírnevét és dicsőségét a nagy háború legvéresebb küzdelmeiben alapozta meg, ezért véleményem szerint semmiképpen sem szabad elsiklani katonai karrierjének e korai szakasza fölött. Minden altábornagy volt ugyanis fiatalabb korában főhadnagy, illetve százados is, és nincs ez másként az ő esetében sem.

Hegyessy Géza főhadnagy rendkívüli népszerűségnek örvendett a pécsi 52-esek körében, akik nemes egyszerűséggel „Kapitány Úr”-nak szólították.[2] Az 52. közös gyalogezred hadialbumában a „például szolgáló kimagasló hőstettek” felsorolása között szerepel alakja. A visszaemlékezések szerint a legmagyarabb, legvitézebb, legszókimondóbb tiszt volt az 52-esek között. A bécsi hadikórházra gyűjtendő alapba például nem adott pénzt, és a parancsnoksága alá tartozó zászlóaljtól sem szedette be. Kijelentette ugyanis, vállalva ennek minden következményét: „A cél nemes, de a magyarok pénzéből ne Bécsben, hanem magyar földön építsenek kórházat”.[3] A legnehezebb harci feladatokat kereste és vállalta, amik egy tiszt számára a nagy háború poklában adódhattak. Több ízben súlyosan megsebesült,[4] és még jóformán fel sem gyógyult, de már önként jelentkezett harctéri szolgálatra. Szinte a fronton élt, alig volt az ezrednek olyan jelentősebb ütközete, amiben részt ne vett volna. Bátor és mindig harcra kész katona volt.

Ugyanezen tulajdonságok az egész családra jellemzőek voltak. Kelet-Galíciában, az orosz fronton például 1916-ban még édesapja, Hegyessy János szigetvári járási főszolgabíró is kint volt fiával a harcvonalban, kijelentve, hogy ő is szeretné kivenni részét az orosz csapatok visszaszorításában. Géza testvérei, László és Iván is súlyosan megsebesültek a harctéren, és érdemeikért magas katonai kitüntetéseket kaptak.[5]

Bár Hegyessy Géza legnevezetesebb hőstettei a háború végső szakaszához, az 1918. évi olasz offenzíva harcaihoz kötődnek,[6] mégis elmondható, hogy a háború kezdetétől fogva, már a szerb hadszíntéren is a tűzvonalban küzdött katonáival együtt, még századosi kinevezése[7] után az orosz fronton is. Igazságos és jó parancsnok volt. Nem véletlen, hogy a harcászat fejlődése során létrehozott „Jagdkompanie”-k, a rohamszázadok parancsnoka is ő lett 1917-ben az 52. közös gyalogezred esetében. A visszaemlékezések szerint rendkívül szerény volt és igazi bajtárs. Katonáinak szeretete és ragaszkodása kísérte végig nem csupán a nagy háború alatti működését, de egész katonai pályafutását is.

A most bemutatott dokumentum egy 1917. április 5-én kelt „jutalmazási kérelem”, melyben elöljárója Hegyessy Géza századost az „Ezüst Katonai Érdemérem a Hadiékítményekkel” való kitűntetésre javasolja kiváló hadi szolgálatkészségének elismeréseként. Ez az iratanyag megtalálható a Hegyessy-család irathagyatékában, mely még 1966-ban került az akkori Pécsi Állami Levéltár birtokába vásárlás útján. A Hegyessy-család iratai megtekinthetőek az MNL Baranya Megyei Levéltárának Rét utcai részlegében.

 

Felhasznált levéltári források

MNL BaML XIII. 1. g. 2 (62) = Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára. Családok iratai. Az Igmándy-Hegyessy család iratai. Hegyessy Géza iratai. Hegyessy Géza „Belohnungsantragja” 1917.09.27.

MNL BaML XIII. 1. g. 3 (62) = Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára. Családok iratai. Az Igmándy-Hegyessy család iratai. Hegyessy Géza iratai. Hegyessy Géza „Alkalmazás a háborúban /időrend szerint/” 1914-1918

MNL BaML XIII. 1. g. 11 (63) = Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára. Családok iratai. Az Igmándy-Hegyessy család iratai. Hegyessy Géza iratai. Hegyessy Géza századossá történő előléptetése 1915.01.01.

MNL BaML XIII. 1. g. 21 (63) = Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára. Családok iratai. Az Igmándy-Hegyessy család iratai. Hegyessy Géza iratai. Hegyessy Géza „Belohnungsantragja” 1917.04.05.

 

Felhasznált irodalom

TÁBORI 1935 = TÁBORI Jenő (szerk.): A Cs. és Kir. "Frigyes Főherceg" 52. Gyalogezred Hadialbuma. Budapest-Pécs. 1935.

V. A. 1939 = Vitézek Albuma. Merkantil Ny. Budapest. 1939.

 

Szerző: Dr. Zóka Péter PhD főlevéltáros / tudományos titkár

Utolsó frissítés:

2018.10.24.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges