A tisztaság fél egészség! A „Tisztaság hónapja” mozgalom 1954. áprilisban

Hónap dokumentuma
2019.04.15.

A tisztaság fél egészség!

A „Tisztaság hónapja” mozgalom 1954. áprilisban

Az Egészségügyi Minisztérium által kiadott 823/T/3/1954. V/1. Eü. M. számú rendelet intézkedett az előző évek mintájára 1954. április 1. és 30. között megvalósításra kerülő, a lakosság nagymérvű bevonásával történő tisztasági mozgalom megszervezéséről.[1] A mozgalmat a megyei, járási és városi egészségügyi osztályok (csoportok) szervezése, irányítása és ellenőrzése mellett a végrehajtó bizottságok erre a feladatra kijelölt osztályainak a társadalmi és tömegszervezetekkel (Magyar Vöröskereszt, Úttörő, DISZ, MNDSZ), az állandó bizottságokkal, orvos-előadókkal, közegészségügyi, körzeti-, iskola-, és üzemorvosokkal, védőnőkkel, egészségőrökkel együttműködve kellett megvalósítani.[2]

A mozgalom szorosan beleillett „Kormányunk új programmjába, mely az életszínvonal emelésében a dolgozó nép, a lakosság legszélesebb rétegeit érdekeltté kívánja tenni! Az életszínvonal emelésének egyik legfontosabb és legszembetűnőbb területe a köztisztaság emelése.”[3] A mozgalom eredményességét a fokozott propaganda is segítette. A Dunántúli Napló rendszeresen közölt tájékoztató, felvilágosító cikkeket.[4] Dr. Hal József Pécs Város Tanácsa V.B. Egészségügyi. Osztályának vezetője, Pécs Város Tanácsa V.B. Titkárságát felkérte, hogy a Hangos Híradóban[5] április hónap folyamán naponta a következő jelmondatokból olvassanak be 2-3-at: Ne szemetelj! Ne köpködj! Óvd a növényeket, saját egészségedet véded! Takarítsd házad járdáját! Légy segítségére a Köztisztaság dolgozóinak! Figyelmeztesd dolgozó társaidat is a tisztaságra! A szemét és piszok a rovarok életének feltétele! Pusztítsd a kártékony állatokat és rovarokat, mert ezek súlyos betegségeket terjesztenek! Fordíts fokozott gondot ruházatod tisztántartására! Piszkos kézzel sohasem kezdj étkezéshez! Tanítsd gyermekeidet tisztaságra önmaguk és környezetük iránt! A tisztaság fél egészség![6]

Az egészségügyi osztályok irányítása alatt a mezőgazdasági, a kereskedelmi, az ipari, a városgazdálkodási és az oktatási osztály is kapott feladatokat a tisztasági mozgalomban. Ez utóbbi gondoskodott az iskolák, óvodák, napközi otthonok épületeinek kitakarításáról, meszeléséről, a felszerelési tárgyak tisztításáról, a hiányzók pótlásáról, az udvarok tisztításáról, salakkal, homokkal történő sármentesítéséről, zöldesítéséről, fásításáról, a WC-k, árnyékszékek kitakarításáról. Ezen kívül feladata volt a tisztasági hónappal kapcsolatban nevelési célú ismeretterjesztő előadások tartása, a tanulókkal dolgozat íratása a tisztaság fontosságáról és jelentőségéről. A diákok közül osztályonként „tisztasági heteseket” kellett kijelölni a tisztaság ellenőrzésére, tisztaság táblákat kellett kihelyezni az iskolákban, valamint tisztasági versenyeket kellett rendezni. Az órák közötti szellőztetés, a szünidőben teljes átszellőztetés volt az elvárás. A tanulók részére ivóedényeket és ivópoharakat kellett biztosítani, a fejgombásokat, tetveseket, rüheseket fel kellett kutatni és a hatósági orvosnak erről jelentést kellett adni. A tanulók ruházatának, lábbelijének és egyéni tisztálkodásának propagálása és folyamatos ellenőrzése is előírás volt.[7]

Dr. Hal József 1954. május 31-én tett összefoglaló jelentést a mozgalom eredményeiről. Pécsett 1620 udvar került rendezésre, Ennek kb. 20%-át az árnyékszékek és környékük kitisztítása tette ki, de az udvarokból történő trágyakihordás, valamint a kutak környékének renoválása is az elvégzett feladatok között volt. 380 lakóház külső tatarozása, illetve meszelése, 23 munkásszállás meszelése, nagytakarítása, DDT porozása történt meg, 5 esetben volt parkosítás. 121 üzemi konyha és élelmiszerbolt megvizsgálását követően 56 esetben volt szükség rendbehozatalra, 17 iskolában volt tisztasági gyakorlat, 22 iskolában írtak dolgozatot a tisztaság témájában. 3 tér és 2 utca fásítása, illetve parkosítása valósult meg, 54 közkút környéke került felújításra. 10 helyen volt szervezett verseny: 1 a KOKSZMŰ egyes üzemrészei között, 3 fűszerüzletek között, a többi 6 pedig iskolák között folyt. Elméleti sikerként könyvelték el a dolgozók köztisztasági öntudatának emelését.[8]

Az iratanyagban fellelhető körzeti orvosok, védőnők, tisztaságfelelősök által írt jelentések révén képet kaphatunk Pécs városának köztisztaságot érintő akkori problémáiról: utcán tornyosuló szemétdombokról, eltömődött vízelvezető árkokról, helytelen állattartásról, WC-k, árnyékszékek rossz állapotáról olvashatunk.

Az MNL Baranya Megyei Levéltárában dinnyeberki, helesfai, bükkösdi kisdiákok tisztaság témakörben írt dolgozatai[9] maradtak fenn. Ezekben a gyerekek megfogalmazták, hogy mit is jelent nekik a Tisztaság hónapja.

 

 

Az elkészült dolgozatok hasonló felépítésűek és tartalmúak, megadott vezérfonal mentén születtek. Egyes írások azonban egyéni hangvételűek, gondolataik, megfogalmazásuk eltér az átlagos szövegektől. Némelyik a tisztasági mozgalom harcos jellegét hangsúlyozza ki. Ezekből a dolgozatokból – az eredeti helyesírást megtartva – szemezgetek az alábbiakban:

„A tisztasággal védjük a mi és a dolgozó nép egészségét és életét. A tisztasággal Előre!" Geibl Irén VII. o.t. , Bükkösdi Állami Általános Iskola

„Minden tanuló legelső dolga, hogy mielőtt eljön az iskolába a cipőjjét (sic!) kipucolja a ruháját kikefélje és a körmét kipucolja. És nem köpköd le a padlóra mert betegséget okoz. […] Minden héten tiszta inget és alsónadrágot kell váltogatni.” Zombár István VI. a. o.t.

„Egyik délután azt mondta a tanítóbácsi, hogy a tisztaság fél egészség. Nekünk is van rendes tisztaságfelelősünk, az minden nap megnézi a körmeinket és a megérdemelt jegyet kapjuk. A hónap végén pedig megnézi a tanító bácsi, hogy kinek van legkevesebb rossz jegye és azt megdicséri. […] A védőnéni szokott jönni nyakat, fület és a körmöt nézni. És mesél arról, hogy régen még csak minden második, harmadik faluban volt egy orvos. Ma már az ötéves terv segített azon, hogy minden faluban legyen orvos. […] Még az is az egészséghez tartozik, hogy a padban vagy máshol mindig egyenesen üljünk. Sok régi ember azért megy ilyen görbén, mert az osztályban is görbén ült.” Hüge József

„az a gyerek aki tiszta és rendes az egészséges is. Ezért harcoljunk mi is közös erővel a tisztaságért. Előre! Előre! A tisztaságért!” Erdősi Kató VI. b.

„Hajunkat reggel rendesen fésüjük meg és ne gondozatlanul jöjünk iskolába. Ha nem mossuk meg a fejünket és piszkos akkor tetű is megterem a hajon. A tetű pedig egy rossz rovar, és betegséget is kaphatunk. Hallotuk hazánkba, hogy 800 000 ember meghalt a tivusz betegségben. […] Minden kétthétbe megkell mosni a fejet.” Esztergomi Márta VI. b. osztály

„A jó gazda az istálót sem hagyja pókhálósan és a trágya dombot is össze takarítja. Nem csak otthon tartunk rendben mindent, hanem ami második kis családi otthonunkban is az iskolában.” Szuk Erzsébet VI. b. Helesfa

 

Vargháné Szántó Ágnes levéltáros[1] Helyi Tanácsok Közlönye, 1954. március 11., 225.

[2] MNL BaML XXIII. 112. a., Pécs Megyei Jogú Város Tanácsa V.B. Egészségügyi Osztálya iratai. 823-56/1954.

[3]  A mozgalommal kapcsolatos újságcikk megrendelése Uo.

[4] Az újság az MDP Baranya megyei pártbizottságának napilapja volt. Dunántúli Napló, 1954. április 1., 2., Uo. 1954. április 21., 4., Uo. 1954. április 22. 4., Uo. 1954. április 24. 4.,

[5] A korábbi kidobolást felváltó, általában a tanács, illetve községházákon, középületeken elhelyezésre kerülő, rendeletek, utasítások, helyi hírek kihirdetésére szolgáló hangosító berendezés. http://mnl.gov.hu/mnl/keml/hirek/recsegve_begerjed_a_larmafa_a_hangos_hiradok_kora#_edn2 [2019. április 14.]

[6] MNL BaML XXIII. 112. a., 823-56/1954.

[7] A Baranya Megyei Tanács V.B. XI. Egészségügyi Osztálya, Pécs Város Tanácsa V.B. IX. Egészségügyi Osztályának Dr. Hajnik József által a Tisztasági hónap megszervezésével kapcsolatban kidolgozott 1954. március 25-én kelt szempontjai. Uo. 823-56/2/1954.

[8] Uo., 823-56/12/1954.

[9] MNL BaML XXIII. 12. Baranya Megyei Tanács V. B. Egészségügyi és Szociálpolitikai Osztályának iratai. 823-18/1954.

 

Utolsó frissítés:

2019.06.04.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges