Raktárséta a levéltárban

Ajánlott: általános iskola felső tagozatától, első levéltári látogatás alkalmával

A foglalkozás célja: a levéltárnak helyt adó Vármegyeháza bemutatása, hivatali funkcióinak ismertetése a régi börtönben található raktáraink megtekintésével egybekötötten. A könyvtár és kiállítóterem bejárásával megismerhető nemcsak az épület, de Tolna megye és Magyaroroszág történetének néhány fontosabb eseménye is. 

A foglalkozás időtartama: igény szerint 45-90 perces 

Iratok: igény szerint egyeztetés alapján tantárgyhoz kapcsolhatóan oklevelek, családtörténeti dokumentumok, térképek, stb. 

Bejelentkezés: Hecker Henrietta segédlevéltáros, 74/311-718 120-as mellék, hecker.henrietta@mnl.gov.hu