„Jobbra hajts!”

2019.07.05.

„… az európai szárazföldön ma már Magyarország az egyetlen ország, ahol a közúti forgalomban a balrahajtás kötelező. Hazánknak ez a kivételes helyzete nemcsak idegenforgalmi, hanem forgalombiztonsági szempontból is kétségtelenül rendkívül hátrányos, s ezért feltétlenül szükséges, hogy Magyarország is áttérjen a jobbrahajtásra.”- az 1941. május 6-án tartott Minisztertanácson vezette elő Varga József a kereskedelem -, és közlekedésügyi minisztérium vezetésével megbízott iparügyi miniszter úr a fentieket, a Minisztertanács elhatározását kérve a jobboldali közlekedés bevezetésére hazánkban is. Varga József egyben jelezte, hogy az átállás bizony tekintélyes költségekkel fog járni, a teljes összeget 9 millió pengőre tette. Felvetését a Minisztertanács részéről elvi elhatározás kísérte.

Magyarországon a közlekedés rendjét ezidőtájt az 1890. évi I. (a közutakról és vámokról szóló) törvény 107. szakasza szabályozta. E szerint a járműveket balra kell hajtani, a szembejövőnek balra kell kitérnie, előzni pedig jobbról szabad. A jogszabályban foglaltakat erősítette meg a 250.000/1929. számú B.M. rendelet mely kimondja, hogy az úttesten annak menetirány szerinti bal oldalán kell közlekedni.

A miniszter úr javaslatát gyorsan tettek követték, az 1941. június 10-én tartott Minisztertanács már konkrét időpontokat fogadott el, vidéken 1941. július 6-át, Budapesten és környékén pedig ugyanazon év november 9-ét jelölték meg a jobboldali közlekedésre való átállás dátumául.

Tolna Vármegye Alispánjának iratai között 10.964/1941 szám alatt találjuk a jobboldali közlekedésre való átállással kapcsolatos iratokat, ezekből szemezgetünk.

1941. június 7-i dátummal került iktatásra „Valamennyi törvényhatóság első tisztviselőjének” szóló 186.100/1941. számú Magyar Királyi Belügyminisztériumi leirat, mely a jobboldali közlekedésre való áttérés előkészítésének gyakorlati teendőit sorolja fel, illetve a lakosság megfelelő tájékoztatásának fontosságát hangsúlyozza.


1941. június 11-én Tolna Vármegye Alispánja Szongott Edvin a jobboldali közlekedésre való áttérés tárgyában az alábbi leiratában hívta fel a különböző hatóságok figyelmét a zökkenőmentes átállás ügyében végzendő feladataikra.

Ugyancsak június 11-i dátummal külön valamennyi község elöljárósága megkapta az alispán következő utasítását.

 

A hatékony tájékoztatás érdekében egyebek mellett falragaszokon hozták az állampolgárok tudomására az új rendszerre való áttéréssel kapcsolatos tudnivalókat. 12.000 darab plakátot rendeltek meg, hogy azokat az egyes településeken kifüggesztve mindenki értesülhessen az új közlekedési rendről.

A hirdetmények kihelyezése sajnos nem volt zökkenőmentes, Kisvejke, Závod és Lengyel körjegyzője Padányi Henrik június 30-án jelzi, hogy még nem érkeztek meg az ígért falragaszok.

{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}

1941. július 2-án az alispán a Közúti Alap terhére a szekszárdi Molnár-féle Nyomdai Műintézetnek 300 pengőt kér kiutalni, az elkészített plakátok ellentételezéseként.

 

Végezetül pillantsunk bele a Tolnamegyei Újság 1940. július 2-i számába (XXIII. évf. 48. szám). „Július 6-tól jobbra hajts” címmel a lap viszonylag terjedelmes cikket közöl a jobboldali közlekedésre való áttérés várható hatásairól.

 

Irodalom:

-          Tolna Vármegye Alispánjának iratai 10.964/1941, A jobboldali közlekedésre áttérés

-          Minisztertanácsi jegyzőkönyvek, 1941. május 6., 22. napirendi pont, A jobb oldali forgalomra való áttérés (KeKöM) http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944

-          Minisztertanácsi jegyzőkönyvek, 1941. június 10., 8. napirendi pont, A jobb oldali közlekedésre való áttérés határideje (KeKöM) http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944

-          1890. évi I. törvénycikk a közutakról és vámokról, https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=89000001.TV

-          250.000/1929. számú B.M. rendelet a közúti közlekedés rendjének és a közutakon a közrend fenntartásának szabályozása (1929. augusztus 8.) https://library.hungaricana.hu/hu/view/OGYK_RT_1929/?pg=1381&layout=s&query=227

-          Tolnamegyei Újság 1940. július 2., XXIII. évf. 48. szám, 1-2. old.

-      Az Indexkép forrása: Fortepan.hu

Utolsó frissítés:

2019.10.15.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges