„Isten veled Murga, éljen soká Gömbös-Gyula”

Murga község névváltoztatási ügye
2020.07.22.

Egy település mindig büszkén emlékszik azon szülötteire, kik kebeléből kiszakadva indultak el a nagyvilágba. Különösen igaz ez a kisebb közösségekre, falvakra, községekre, hiszen az innen elinduló személy pályáját az itt maradók figyelme kíséri.

Ezen kitétel alól nem volt kivétel Murga, ez, a történetünk idején mintegy hétszáz lelket számláló, a Tolnai dombok között meghúzódó, németek lakta kicsiny falu sem.

A település máig leghíresebb szülötte, Gömbös Gyula 1886. karácsony másnapján látta meg a napvilágot az evangélikus tanítói lakban. Innen indulva ívelt karrierje felfelé, egészen Magyarország miniszterelnöki bársonyszékéig.

Szülőfaluja mindvégig rajta tartotta szemét pályáján, és 1936-ban bekövetkezett halála után nem sokkal érdekes lépésre szánta el magát a miniszterelnök emlékét megőrzendő.

Märcz János, Murga község bírája 1940. augusztus 20.-ra rendkívüli képviselőtestületi gyűlést hívott össze. A napirendet mindössze egyetlen pont alkotta: „Murga község nevének és ezzel kapcsolatban a községi bélyegzőnek megváltoztatása”.

A témában javaslatot Rumy Ernő főjegyző terjesztett elő, illetve kérte, hogy a település régi óhajának eleget téve a község nevét „Gömbösháza”-ban állapítsák meg, valamint a község pecsétjében a Gömbös család címerét tűntessék fel. Indoklásként azt hozta fel, hogy a község büszkén vallja szülöttének Gömbös Gyulát, és jó szívvel, szeretettel emlékezik reá!

A képviselőtestület egyhangú lelkesedéssel fogadta az indítványt, és annak a Vármegyei Törvényhatósági Bizottsághoz való felterjesztését rendelte el, felkérve a Bizottságot javaslatuk belügyminiszter elé való eljuttatására.

Ugyanezen a napon – illetve ugyanezen dátummal – született egy nyilatkozat is, melyben özv. Gömbös Gyuláné hozzájárult a családi címer községi pecsétben való szerepeltetéséhez.

A képviselőtestület döntéséről a Tolnamegyei Újság is beszámolt augusztus 28-i száma első és második oldalán, gyakorlatilag szó szerint idézve a testületi ülés jegyzőkönyvében leírtakat.

Murga község elöljárósága a képviselőtestület által hozott határozatot 15 napon keresztül közszemlére tette, a lakosság észrevétellel élhetett volna, de a kifüggesztés ideje alatt „ellene észrevétel vagy fellebbezés ehelyütt be nem adatott.”

A Tolnamegyei Újság 1940. szeptember 11-i számában dr. Széll Sándor tollából „Gömbösháza, vagy Gömbös-Gyula” címmel érdekes cikk jelent meg a község elnevezésének lehetőségéről. A szerző a „Gömbös-Gyula” név mellett tette le a voksát.

A község névváltoztatási kérelmét övező eufória közepette szintén érdekes színfolt volt a Zomba-paradicsompusztai származású Dr. Dőry Ferenc nyugalmazott országos levéltári igazgató cikke. A Tolnamegyei Újság 1940. szeptember 25-i számában megjelent írás a „hátrább az agarakkal” elvet követve igyekezett nyugodtabb mederbe terelni a kérdést, egyben a történelmi „Murga” név megtartása mellett tette le a voksát.

Tolna Vármegye Törvényhatósága 1940. november 12-én tárgyalta Murga község névváltoztatási ügyét. A Község-, és helynevekről szóló 1898. évi IV. törvénycikk rendelkezései alapján a község nevét azonban nem „Gömbösháza”, hanem „Gömbösgyula” formában javasolták megállapítani.

Az ülésről a Tolnamegyei Újság is írt november 16-i számában, a kisgyűlés legfontosabb ügyének mondva a névváltoztatási kérelem dolgát.

A Törvényhatósági Bizottság határozatát, egyben Murga község kérelmét a megfelelő formai követelmények betartásával felterjesztette a Belügyminisztérium felé. Mintegy másfél év elteltével, 1942. július 13-i dátummal keltezett a válasz, mely a névváltoztatás kérelmét elutasította, tekintettel arra, „hogy a község éppen, mint a néhai Gömbös Gyula születési helye vált közismertté, tehát a volt miniszterelnök emlékét ezzel a névvel is megőrzi.”

 

A Völgységi dombok között megbúvó kis település neve tehát Murga maradt, sem a „Gömbösháza”, sem pedig a „Gömbösgyula” nevet nem vette fel.

A mindmáig egyetlen Tolna megyei származású miniszterelnök emlékét ma szülői háza őrzi a faluban.

 

Forrás:

Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára (MNL TML), IV.404.b. Tolna Vármegye Alispánjának iratai, 15813/1942, Murga község nevének megváltoztatása

MNL TML V.736.ea. Murga község iratai, Önkormányzati iratok, Képviselőtestületi jegyzőkönyv, 1940. augusztus 20., 7.rkkgy.1940.

Tolnamegyei Újság, 1940. augusztus 28., XXII. évf., 61. szám, 1-2. old.

Tolnamegyei Újság, 1940. szeptember 11., XXII. évf., 65. szám, 1-2. old.

Tolnamegyei Újság, 1940. szeptember 25., XXII. évf., 69. szám, 2. old.

Tolnamegyei Újság, 1940. november 16., XXII. évf., 83. szám, 2. old.

Borítókép forrása: MNL TML XV.12., Képeslapgyűjtemény Tolna megyei településekről, „Üdvözlet Murgáról”.

 

Összeállította: Asztalos Zoltán, segédlevéltáros

Utolsó frissítés:

2020.07.22.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges