70 éve történt

A Bonyhádi ág. hitvallású evangélikus gimnázium államosítása
2018.06.12.

 

1948. júniusa fontos mérföldkő volt a magyarországi felekezeti iskolák történetében. A magyar országgyűlés ugyanis hetven esztendeje, 1948. június 16-án fogadta el az egyházi iskolák államosításáról szóló törvényt. A nem állami iskolák és az azokkal összefüggő ingatlanok állami fenntartás alá, a személyzet pedig állami szolgálatba került. A választott forrásunk bemutatásával szeretnénk megemlékezni erről a meghatározó eseményről. A Tolna Vármegyei Tanfelügyelőség irataiban található „Állami ingatlan vagyon okmánytára” kutatása során bepillantást nyerhetünk megyénk iskoláinak állami tulajdonba vétele körüli időszakában képződött irataiba.

 

 

A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium államosítási dokumentumai közt több látványos, az iskola épületéről és a hozzá tartozó internátusról, konviktusról készült alaprajz, homlokzati rajz, helyszínrajz található. Az iratok közt megtalálható Bonyhád község megközelítési vázlata, illetve részletes leírást olvashatunk a diákotthon fekvéséről is.

Értékes információkkal szolgálnak a kutatóknak. az ún. „Nyilvántartási lapok építményekről”. Megadják benne az épület rendeltetését; telekkönyvi adatait: a kataszteri birtokív számát, helyrajzi számot; az építmény megnevezését, korabeli címét; alapterületet; az épület értékét; az épülethez tartozó telkek területét; a lakások, szobák, mellékhelyiségek számát valamint az épület műleírását, az akkori állapotának részletes leírását. A nyilvántartási lap hátoldalán az épület fekvésének helyszínrajza valamint az épület vonalas alaprajza látható, amely jól használható a település-és iskolatörténet iránt érdeklődőknek.

A telkekről is hasonló nyilvántartási lapok készültek, itt a telkek részletezése művelési áganként történt, a területét és az értékét is megadták a telek rövid műleírása mellett. Nagyon értékesek az ingatlanokról készült korabeli fényképek is: jelen esetben a gimnázium diákotthonához tartozó tápintézet étterméről és az ephorus (tápintézet vezető) lakásáról csatoltak fotókat az államosítási dokumentumokhoz.

Az iskola államosítási iratai közt található községi bizonyítvány, ingatlan vagyonleltár, az ingatlan vagyon tulajdoni lapjai és az ingatlan értékbecslésére vonatkozó iratok szintén informatívak, további adatokkal szolgálnak a kutatók számára.

 

Az iskolák államosítási okmánytára az oktatástörténeti kutatások értékes forrásai, amelyek nem csupán az egyes településeken lévő, volt felekezeti és községi iskolák állapotáról számolnak be, hanem az adott települések helyzetére, valamint az egyházközségek adottságaira vonatkozóan is értékes tájékoztatást adnak.

 

Jelzet: MNL TML VI. 501. c. Tolna Vármegyei Tanfelügyelőség iratai, „Állami ingatlan vagyon okmánytára”

 

 

Utolsó frissítés:

2018.10.02.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges