Az MNL Somogy Megyei Levéltárának 2022. május 24-én Kaposvárott tartott XLII. levéltári napjáról

2022.05.26.

 

Az MNL Somogy Megyei Levéltára a COVID-járvány miatt 2022 májusában rendezte meg az eredetileg 2021-re tervezett levéltári napját. A Személyek, családok szerepe a megye történetében című tanácskozás intézményünk konferenciatermében délelőtt 10 órától délután 14 óráig tartott.

Házigazdaként először Polgár Tamás, az MNL Somogy Megyei Levéltárának igazgatója köszöntötte a megjelenteket. Utána Biró Norbert, a Somogy Megyei Önkormányzat elnöke méltatta a rendezvényt. A Magyar Nemzeti Levéltár nevében dr. Rácz György tudományos igazgatóhelyettes üdvözölte a résztvevőket, egyúttal kitért a konferencia jelentőségére is.

Az előadók sorát prof. dr. Fedeles Tamás rektorhelyettes, tanszékvezető egyetemi tanár (PTE BTK Történettudományi Intézet Középkori és Koraújkori Történeti Tanszék) nyitotta Az Újlaki család és Somogy megye a 15. század második felében címmel. Majd Kanász Viktor, történész, tudományos segédmunkatárs (MTA–PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport) Somogyi papok és tanítók az 1770-es években című előadása következett. Eztán a házigazda intézmény három tudományos munkatársa került sorra: Polgár Tamás, főlevéltáros, levéltár-igazgató Egy nem törzsökös somogyi család a megye szolgálatában, a Kacskovicsok, Kiss Norbert Péter, főlevéltáros, igazgatóhelyettes A Svastics család és Somogy megye kapcsolata a 19–20. században és Nübl János, főlevéltáros Dr. Hegyi Árpád (1879–1963) országgyűlési képviselő élete és kora című előadásával. Szünet után Varga István, könyvtáros, helytörténész, mb. igazgató (Fonyódi Kulturális Intézmények) Csetfalvától Kaposvárig – dr. Szaplonczay Manó élete és munkája ismertetője következett. Végezetül ismét a somogyi levéltár három egykori, illetve jelenlegi tudományos munkatársa tartott referátumot: Farkas Péter, főlevéltáros Gyergyóújfaluból Kaposvárra – Győrffy Antal szerepe a kaposvári kommunista mozgalomban, dr. Szántó László, ny. főlevéltáros, igazgatóhelyettes Kovács Andor és őseinek tettei Csurgó közössége szolgálatában és dr. Lesz Éva, főlevéltáros A Somogy megye déli határsávjából 1950–1953 során kitelepített családok történetéből címmel.

A levezető elnöki tisztet Récsei Balázs, az MNL SML főlevéltárosa látta el. A levéltári napon közel félszázan vettek részt.

 

A rendezvényről a helyi médiumok is beszámoltak, amelyek az alábbi linkek segítségével érhetők el:

https://www.sonline.hu/helyi-kultura/2022/05/somogyi-csaladok-tortenetet-mutattak-be-a-leveltari-napokon (Somogyi családok történetét mutatták be a levéltári napokon)

 

https://www.youtube.com/watch?v=NKhoynNY2WI&list=PLI9aDM63L0W4SLgHVCUCwqXZKApRNVLCT&index=1 (Somogy TV híradó: 6:37-től)

 

Illetve vágott változata itt is megtekinthető:

https://youtu.be/29Ra4TiCvqs

 

 

 

Kaposvár, 2022. május 25.

 

Récsei Balázs


 

 

Képek a rendezvényről a köszöntők és előadók sorrendjében

 

A hallgatóság egy része


 

 

 

 

Utolsó frissítés:

2022.06.28.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges