Beszámoló az NKA Közgyűjtemények Kollégiumánál elnyert, 204108/1585 számú pályázatról

 

Beszámoló

 

a Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltárának

2022. március 9-én Kaposvárott tartott XLI. levéltári napjáról

 

Pályázati azonosító: 204108/1585

 

Az MNL Somogy Megyei Levéltára a COVID-járvány miatt 2022 tavaszán rendezte meg az eredetileg 2020-ra tervezett levéltári napját. A határkérdések és megyei integritás címmel tartott tanácskozás intézményünk konferenciatermében délelőtt 10 órától délután 14 óráig zajlott.

Házigazdaként először Polgár Tamás, az MNL Somogy Megyei Levéltárának igazgatója köszöntötte a megjelenteket. Utána Huszti Gábor, a Somogy Megyei Önkormányzat alelnöke méltatta a rendezvényt. A Magyar Nemzeti Levéltár nevében dr. Germuska Pál főigazgató-helyettes üdvözölte a résztvevőket és kitért a konferencia jelentőségégére is.

Az előadók sorát dr. habil. Bertalan Péter tudományos főmunkatárs (VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár), egyetemi docens (KRE BTK) nyitotta az Egyházak a térben és időben a Dél-Dunántúlon, 1957–1968 címmel. Majd Farkas Péter főlevéltáros (MNL SML) lépett a mikrofonhoz és Az 1952-es határőrséggel, határőri munkával kapcsolatos jelentések tanulságait ismertette. Utána dr. Lesz Éva főlevéltáros (MNL SML) A Somogy megyei déli határsáv változásai, 1958–1965 című referátuma hangzott el. Őt dr. Hatos Pál intézetigazgató (MATE Kaposvári Campus Rippl-Rónai Művészeti Intézet) követte, aki a Határ, határtalanság 19181919-ben témában adott elő. Szünet után Kiss Norbert Péter főlevéltáros, igazgatóhelyettes (MNL SML) (Vár)megyehatár-rendezések és közigazgatás Somogyban az 1850-es évektől térképekkel illusztrált ismertetőjét tekinthették, illetve hallgathatták meg az érdeklődők. Hatodikként dr. habil. Gőzsy Zoltán egyetemi docens (PTE BTK Újkortörténeti Tanszék), igazgató (MNL Baranya Megyei Levéltára) Határok és joghatóság kérdése a Dél-Dunántúlon a 17–18. század fordulóján című előadása hangzott el. Végezetül dr. Varga Szabolcs tudományos munkatárs (Történettudományi Intézet ELKH BTK) A határok változása a Dél-Dunántúlon a török korban címmel tartott előadást.

 

Zárszóul Polgár Tamás foglalta össze a tanácskozást. A levéltári napon több mint 50 fő vett részt.

A szakmai beszámoló elérhető a http://mnl.gov.hu/mnl/sml/kozerdeku_adatok aloldalunkon.

 

A rendezvényt a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégium támogatásával valósítottuk meg. Pályázati azonosító 204108/1585.

 

 

Köszönjük a támogatást!

 

 

 

 

Kaposvár, 2022. március 10.

 

 

 

 

Polgár Tamás

levéltár-igazgató

Képek a rendezvényről a köszöntők és előadók sorrendjében