Nagykőrös városának díszpolgára - Megemlékezés Gróf Apponyi Albertről

2023.02.14.
1933. február 7-én, Genfben hunyt el gróf Apponyi Albert, a dualizmus korának egyik legjelentősebb és legtekintélyesebb politikusa, aki többek között a róla elnevezett 1907. évi oktatási törvénnyel és a párizsi békekonferencián részt vevő magyar békedelegáció vezetőjeként vált világszerte ismertté.


Felhívás a város számára gróf Apponyi Albert festményének megrendelésére (HU-MNL-PML V. 276. c. 951/1933.)

A nagyra becsült magyar politikus halálának híre megrázta a világot, külföldön is számos médium emlékezett meg róla. Temetésére 1933. február 14-én, uralkodóknak kijáró tisztelettel került sor. Pompáját és reprezentációját tekintve ez volt a két világháború közötti Magyarország legnagyobb hatású temetése. Az állami gyász jeléül Budapest összes üzletét bezárták és Hóman Bálint kultuszminiszter rendeletére valamennyi magyar oktatási intézményben tanítási szünetet rendeltek el. A temetési menet az Országháztól a Lánchídon át haladt egészen a Mátyás-templomig, ravatalát itt a templom előtt álló Szentháromság-szobornál állították fel. Az esemény jelentőségét jól jelezte, hogy a rádió élőben közvetítette, egyszerre négy nyelven, valamint a Magyar Világhíradó is készített archív felvételeket. Első nyughelye – Gömbös Gyula miniszterelnök javaslatára és a parlament döntése nyomán – a Mátyás-templom kriptájában volt. Közel tíz évig nyugodott itt, amikor is özvegye halálakor, 1942-ben áttemették az éberhardi birtokra a családi mauzóleumba, miután a település 1938-ban az első bécsi döntés értelmében ismét magyar fennhatóság alá került.
 
 

 

A temetésről készült összefoglaló videó (Forrás: Filmhíradók Online) 


Még életében 1921-ben Nagykőrös Város Díszpolgára Kitüntető Címet adományozott a város vezetősége Apponyi Albertnek, aki Kossuth Lajos (1892), Jókai Mór (1893), Galgóczy Károly (1897), Beniczky Ferenc (1900), Fazekas Ágoston (1912), gróf Károlyi Mihály (1914) és Tanárky Béla (1917) után nyolcadikként kapta meg az elismerést. Magától értetődően a város elöljáróit és a lakosokat is mélyen lesújtotta a hirtelen érkezett gyászhír, erről tanúskodnak a korabeli táviratok.

 

„Szétdarabolt hazánk igazságáért a nemzetek foruman utolsó lehelletéig küzdő legnagyobb ügyvédünk, a békének pótolhatatlan apostola elvesztése által okozott mélységes gyászban Nagykőrös város minden polgára bánatos szívvel osztozik.”

„A világbéke pótolhatatlan bajnokának elvesztése által az árván maradt jászberényi választó kerület mélységes gyászában együtt érez Nagykőrös város közönsége.”

 

HU-MNL-PML V. 276. c. 951/1933.

 

A nagykőrösi képviselőtestület a Budapesten tartandó temetésre egy háromtagú küldöttséget jelölt ki, akik a Polgármester vezetésével a szertartáson méltóképpen képviselték a város lakóit és kifejezték részvétüket a gróf özvegye, Mensdorff Klotild előtt. Ezzel egyidejűleg elrendelték, hogy a Horthy Miklósné által kezdeményezett nyomorenyhítő akció javára 30 pengőt koszorúmegváltás jogcímén utaljanak ki. A koszorúmegváltás egy ma is ismert és gyakran alkalmazott szokás, mikor egy haláleset alkalmával a koszorú vásárlásából befolyt összeget felajánlják az elhunyt családja részére vagy jótékony célra adományozzák. Mindemellett felkérték Dezső Kázmér polgármestert, hogy az elhunyt emlékének maradandó formában való megőrzésére – néhány évvel ezelőtt a városban már neveztek el utcát Apponyiról – tegyen javaslatot és terjessze majd a későbbiekben a képviselőtestület elé.

 

HU-MNL-PML V. 276. c. 951/1933.
 

A római katolikus egyház az elhunyt tiszteletére február 14-én délelőtt 9-kor egy ünnepélyes szentmise tartását rendelte el, amire a hivatal munkatársait és a város elöljáróit is meghívták.


HU-MNL-PML V. 276. c. 951/1933.
 
 

Megemlékező írásomat a trianoni védőbeszédből átvett rövid idézettel zárnám:

"Érzem a felelősség roppant súlyát, amely reám nehezedik abban a pillanatban, amikor Magyarország részéről a békefeltételeket illetőleg az első szót kimondom. Nem tétovázom azonban és nyíltan kijelentem, hogy a békefeltételek, úgy, amint Önök szívesek voltak azokat nekünk átnyújtani, lényeges módosítás nélkül elfogadhatatlanok."

írta: Pálfi Ádám 

Utolsó frissítés:

2023.02.20.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges