XXXIV. – Az Új Magyar Központi Levéltár iratai

XXXIV. fondfőcsoport

Évkör és terjedelem: (1960) 1970-1992 (1994); 70,36 ifm

A fondfőcsoportba egyetlen fond, az 1970 és 1992 között működött Új Magyar Központi Levéltár iratai tartoznak. A XXXIV-1 jelzetű irategyüttes az általános és az ún. TÜK iratok mellett tartalmazza az intézmény vezetőinek iratanyagait, valamint a Módszertani osztály, a Gazdasági-műszaki osztály iratait és az Új Magyar Központi Levéltár 1991-1992. években keletkezett kárpótlási iratait. Az iratok irattári segédletek és raktári jegyzékek alapján kutathatók