XXXII. 2.

XXXII. fondfőcsoport - Gyűjtemények
1938-1994; 90,35 fm

A gyűjtemények irategyüttese nem nagy terjedelmű, de említést érdemelnek a Bethlen Istvánra és Esterházy Jánosra vonatkozó, a moszkvai KGB-irattárból származó másolatok (XXXII-18; 1944-1949; 0,03 fm), vagy a külföldi levéltárakból származó és az 1956-os magyar forradalomra vonatkozó iratmásolatok (XXXII-16; 1955-1958; 0,60 fm). Az iratok raktári jegyzékek alapján kutathatóak.