Új napirendi jegyzék az AOL2 portálon!

2021.01.07.
A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában régóta cél és eredményekkel járó feladat a politikai kormányszerveknél készített döntéshozatali dokumentumok közreadása.

A művelődésügyi ágazat felső államigazgatási szerveinél – jelesül a minisztériumoknál – keletkezett vezetőtestületi ülések kidásának már szintén nagy hagyománya van. Keresztes Csaba főlevéltáros szerkesztette és állította össze az oktatást és a kulturális területeket irányító minisztériumok vezetőtestületeinek napirendi jegyzékei első részeként a kollégiumi ülések napirendjét. (A kollégium a 1949 és 1983 között a minisztériumok legfőbb kollektív döntéshozó testülete volt.) Elérhető a HUNGARICANA közgyűjteményi portálon:
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLsegedl_27/?pg=0&layout=s

Az Adatbázisok Online2 (AOL2) felületen jelent meg a másik miniszteriális szintű döntéshozó fórum, a miniszterhelyettesi értekezletek napirendi jegyzéke.

A gyakorlati jellegű (ahogy a korban mondták: „operatív”) kérdések eldöntésére hivatott testületi rendszert 1953-ban hozták létre és időközben kissé megváltozott néven 1990 után is működött.

Elsőként az 1953 és 1974 közötti időszakban, három minisztériumnál (Népművelési Minisztérium, Oktatásügyi Minisztérium, Művelődésügyi Minisztérium) keletkezett iratok napirendi pontjai kerültek az AOL2 publikációs felületre (https://adatbazisokonline.hu/adatbazis/muvelodesugy-miniszteriumainak-vezetotestuleti-ulesei/hierarchia)

Aki a művelődésügyi vonalon hozott tárgyi, intézményi vagy éppen személyi döntésekre kíváncsi, érdekli a művelődési szféra döntési mechanizmusa, annak érdemes áttanulmányoznia a nyilvánosságra hozott napirendi pontokat – melyet megkönnyít a felület keresési szolgáltatása. Kissé rendhagyó módon, de a történelmi kutatás elősegítése céljából a vonatkozó napirendi pontnál minden az adott iratban feltüntetett személynév feltüntetésre került. A jegyzék napirendi pontjainál bő tárgymeghatározás szerepel, a kapcsolódó iratokat a hagyományos kutatói munkával, az iratok kutatótermi kikérésével lehet megtekinteni.

Ízelítő gyanánt a mellékelt képek néhány, a korszakot jellemző, témát mutatnak be. 1954-ből a tömegszórakoztatás helyzetének rendezéséről szóló előterjesztés első lapja és a Jászai Mari-díj adományozása, 1957-ből a forradalomban részt vevő művészek elleni megtorlás dokumentumai, míg 1964-ből egy kollégiumi verekedésről szóló jelentés olvasható.

Utolsó frissítés:

2021.01.07.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges