Szakmai továbbképzés kárpátaljai levéltárosoknak

2017.10.04.
A Magyar Nemzeti Levéltár munkatársai Beregszászon jártak, hogy továbbképzést tartsanak kárpátaljai levéltárosok részére.

A Magyar Nemzeti Levéltár egyik alapfeladatának tekinti a magyarországi és a határon túli magyar emlékezetkultúra ápolását, a nemzeti és a helyi önazonosságtudat erősítését, a kulturális javakhoz való hozzáférés megkönnyítését. Nemzetpolitikai kulturális, oktatási misszióként fogja fel a határon túli magyar kollégákkal való együttműködés szorosabbra fűzését, szakmai felkészülésük elősegítését. E célok elérése érdekében az intézmény vezetősége úgy döntött, hogy 2017-től kiterjeszti és rendszeressé teszi szakmai képzéseit a határon túli partnerintézmények magyar anyanyelvű dolgozói részére is. Az új kihívásokkal való szembenézés, az új ismeretek elsajátítása ugyanis a környező országok levéltárosai számára is kritikus terület a szervezett és rendszeres képzések hiánya miatt.

A szakmai képzés második állomása 2017. szeptember 13-án Kárpátalja, ezen belül Beregszász volt. A Magyar Nemzeti Levéltár munkatársai számos témában mélyítették el a résztvevők ismereteit. L. Balogh Béni tudományos titkár az európai levéltárak rendszerét hasonlította össze történeti megközelítésben. Mikó Zsuzsanna általános főigazgató-helyettesa az elektronikusan keletkezett iratok átvételéről, tárolásáról, kutathatóságáról és az európai szabványokról tartott előadást, majd pedig a levéltári nyilvántartó rendszereket ismertette. Szabó Csaba főigazgató Levéltári adatbázisok, digitalizálás – A Gulág projekt, Németh László Sándor főosztályvezető A modern kommunikáció a levéltárban címmel tartott előadást. Farkas Andrea főlevéltáros, közművelődési koordinátor a közművelődés és a levéltárpedagógia feladatait ismertette. Nemesné Zsigmondi Erzsébet gazdasági igazgató pedig az Európai Uniós pályázatokról beszélt. A képzés magyar nyelven zajlott a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. Közel harminc érdeklődő vett részt rajta, akik főként Kárpátalján élő és dolgozó levéltárosok voltak. Mellettük több történelem szakos hallgató is képviseltette magát. Jelenlétük biztató volt a kárpátaljai magyar levéltári utánpótlás szempontjából.

Utolsó frissítés:

2017.12.20.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges