Pro Archivo Regni 2017

2017.03.02.
Pusztainé dr. Pásti Judit, a Gazdasági levéltári főosztály főtanácsosa kapta a 2017-es Pro Archivo Regni díjat. Az elismerést dr. Mikó Zsuzsanna, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatója adta át.

A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának a 836/1994. számú főigazgatói utasítással alapított díja, amelyet évente egy személy kaphat meg az intézmény főfoglalkozású, határozatlan időre kinevezett dolgozói köréből, aki legalább 15 éve az MNL OL dolgozója és munkáját az intézmény érdekében huzamosabb időn át kiemelkedő színvonalon látja el.

Az idei díjazott, Pusztainé dr. Pásti Judit a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen szerzett történelem szakos középiskolai tanár és etnográfus diplomát 1978-ban. Ezt követően a Hajdú-Bihar Megyei Levéltárban helyezkedett el. 1984-ben bölcsészdoktori fokozatot szerzett a Kossuth Lajos Tudományegyetemen. Ugyanebben az évben az MSZMP Hajdú-Bihar Megyei Archívumának munkatársa lett és elkezdte az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar levéltár kiegészítő szakját. Levéltárosi diplomáját 1987-ben kapta meg. 1989. július 1-jével az Új Magyar Központi Levéltárban kezdett dolgozni, mint az akkori III. (vállalati) osztály munkatársa. 1993-tól főlevéltáros. Munkáját 2004-ben tanácsosi, 2010-ben főtanácsosi címmel ismerte el az intézmény.

Első komolyabb publikációja a chemnitzi kézműves legények szabályzatairól született 1980-ban. Ezt követően több tanulmánya jelent meg, elsősorban levéltári szakkiadványokban. Publikált egyes Hajdú-Bihar megyei települések helytörténetéről és néprajzáról, illetve több forrást közölt az egészségügy és oktatás történetének köréből.

A Magyar Országos Levéltárban a referenciájához tartozó szakmai kérdésekhez, munkákhoz kapcsolódnak publikációi. Ő állította össze Az államosítás előtt működött kereskedelmi vállalatok repertóriumát (2006), illetve részt vett Az államosítás előtt működött textil-, szőrme- és bőripari vállalatok repertóriuma, továbbá Az államosítás előtt működött élelmiszeripari vállalatok repertóriuma összeállításában, de publikált a szovjet-magyar vegyes vállalatok iratrendezésének tapasztalatairól is.

Ezévi nyugdíjba vonulásával csaknem huszonnyolc évet töltött a vállalati iratanyagokkal foglalkozó osztályon, illetve főosztályon, habár három levéltári szervezeti egységnek volt munkatársa, miközben ugyanazokkal az iratokkal foglalkozott.

A keze alól kikerült munkáknak csak kis hányadát jelentik publikációi, emellett az évek során számos ügyirat, belső feldolgozó munka, és az iratképző szervekkel kapcsolatos feladatok ellátása tanúsítja szakmai elkötelezettségét, hozzáértését. A vállalati iratanyaggal foglalkozó szervezeti egységben ráadásul folyamatosan, egészen máig, a levéltárosi munka szinte minden fázisát és teljes vertikumát végeznie kellett és kell az iratok (ez esetben köz- és magániratok egyaránt) keletkezésétől, azok levéltári hasznosulásáig: a kutatók, érdeklődők, ügyfelek elé kerüléséig.

Ezt a sokrétű levéltárosi munkát a hosszú évek alatt mindig példaadóan és szorgalmasan, egyben rutinosan, de még a nyugdíjhoz közeledve is nagy lelkesedéssel végezte, lett légyen szó a legáltalánosabb ügyirati kérdésről, vagy a kezdő kollégák, egyetemi gyakorlatot végzők mentorálásáról.

Pusztainé Pásti Judit azon munkatársak közé tartozik, akik hosszú időn keresztül, alázatosan, a felületes szemlélő számára szinte észrevétlenül végezték, és végzik munkájukat. Jobban megnézve azonban kiderül, hogy a levéltár sokkal kevésbé tudná, illetve tudta volna betölteni küldetését e nélkül a munka nélkül.

A rendezvényen került sor a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára éves címadományozásainak átadására is. Arany Krisztina, Farkasová Andrea, Kiss Péter, Lux Zoltán, Száll Yvette és Zetkó Éva tanácsosi, Bubik Gyöngyi, Haász Réka Judit, Kovács Zsuzsanna és L. Balogh Béni főtanácsosi, Darabont Zsuzsanna, Hudák István és Tóth Bálint munkatársi, Erszényi Zoltán, Kovácsné Rajcsányi Emőke, Léhárt Mária és Tóth Zoltánné főmunkatársi, Fiziker Róbert, Kovács Tamás és Zsupos Zoltán főlevéltárosi címben részesültek.

Fotók: Czikkelyné Nagy Erika és Varga Máté

Utolsó frissítés:

2017.04.12.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges