Négy munkatárs is rangos szakmai elismerésben részesült

2023.12.08.
Átadták a 2023-as Pro Archivo Nationali díjakat a Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) munkatársainak, amelyeket az érintettek csütörtökön a Pest Vármegyei Levéltárban, az intézmény idei utolsó összevont vezetői értekezletén vehették át Szabó Csabától, az MNL főigazgatójától.

A Pro Archivo Nationali díj I. (arany) fokozatát olyan munkatársak kaphatják, akik egyetemi végzettséggel rendelkeznek, és tudományos, szakmai (levéltáros) munkakörben tevékenykednek. Ilyen elismerésben részesült Németh László Sándor, aki 1983 óta dolgozik a hazai levéltárügyben. Pályáját 1983-ban a Zala Megyei Levéltárban kezdte, ahol 2008-ig tevékenykedett, levéltárosként a 18-19. századi zalai közigazgatás- és jogtörténeti iratanyag referenseként dolgozott. Később társadalomtörténeti kutatásokat folytatott a 18-19., majd a 20. századi Zala megyei zsidóság, illetve zalai jogszolgáltatás területén. 2000-től 2005-ig a megyei levéltár kutatószolgálatát vezette, majd a levéltár állománygyarapítási, gyűjtőterületi munkáját szervezte. 2008-tól a Magyar Országos Levéltár kormányzati gyűjtőterületi főosztályán dolgozott előbb főosztályvezető-helyettesi, majd főosztályvezető munkakörben, 2011-től 2019-ig pedig a Magyar Országos Levéltár Főigazgatói Titkárságát vezette. A 2012-ben bekövetkezett levéltári integráció nyomán Mikó Zsuzsanna főigazgatóval, és vezető kollégáival részt vett az intézmény új, működőképes struktúrájának kialakításában.

Németh László Sándor emellett részt vett a levéltár tudományos programjaiban is, 2014-15-ben projektvezető-helyettese volt az intézmény Holokauszt emlékév programjának. Továbbá 2015-ben kurátora volt az MNL OL első interaktív kiállításának, amely az új, Bécsi kapu téri konferencia és kiállítótérben kapott helyet Nyomot hagytak címmel. 2019-től az MNL Szakmai Koordinációs Igazgatóságának az igazgatója, közvetlenül az általános főigazgató-helyettes alá rendelve, négy szakmai területet felügyelve (Köziratvédelmi hatósági és iratkezelés-felügyeleti Osztály, Állományvédelmi Osztály, Módszertani, képzési és levéltár-pedagógiai Osztály, Minőségirányítás).

Németh László Sándor tananyagszerzőként, oktatóként is részt vesz az intézmény belső és külső képzési programjainak megszervezésében, kialakításában. 2018 és 2023 között közreműködött az MNL szakmai módszertani stratégiájának, majd az intézmény szakmai minőségirányítási rendszerének kidolgozásában, amelynek célja az MNL ISO 9001:2015 szabvány követelményeinek való megfelelés. Tagja volt az MNL delegáltjaként a Levéltári Kollégium „Közlevéltárak modernizációja” című munkacsoportnak. Továbbá tagja, illetve munkacsoportvezetője volt az MNL delegáltjaként a Levéltári Kollégium fertőzött köziratok problémájával foglalkozó Fertőtlenítési munkacsoportjának. Tudományos publikációi az országos történettudományi, jogtörténeti, irodalomtörténeti szaklapokban is megjelennek. Németh László Sándor szerkesztője, illetőleg Tanácsadó testületi tagja a OL Levéltári Közleményeknek.

 

Közel négy évtizedes veretes pályaív

Szintén a Pro Archivo Nationali díj I. (arany) fokozatát adományozták Sárközi Jánosnak, az MNL Országos Levéltára gazdasági levéltári osztály vezetőjének. Ő már a főiskola alatt, 1984-ben elkezdett a Pest Megyei Levéltárban dolgozni, majd nyolc év múlva, 1992-ben levéltárosként a Magyar Országos Levéltárba került. Itt kezdetben a II. Polgári kori kormányszervek osztályán a gazdasági minisztériumok iratanyagának referenseként tevékenykedett, mint főlevéltáros, majd 1994. június 1-jével a IV. Gazdasági szervek osztályának vezetője lett. 1999-től az előző év áprilisában az ÁPV Rt. által a privatizációs folyamat során a központi privatizációs szerveknél keletkezett iratok őrzésére és rendezésére létrehozott PRIV-DAT Dokumentum Archiváló és Tároló Kft. szakmai igazgatójává nevezték ki. 2020 márciusában tért vissza a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárba, ahol a gazdasági levéltári főosztály, majd a gazdasági levéltári osztály vezetője volt. Emellett 1994–1998 között szerkesztője és egyben főszerkesztő-helyettese volt a Levéltári Szemlének, 1997–1998 között pedig szerkesztőségi tagja a Levéltári Közleményeknek. A levéltári szakfelügyelet 1998. évi megújításától kezdve 15 éven keresztül közlevéltári szakfelügyelőként vett részt a testület munkájában, 2019-től tagja a Levéltári Kollégiumnak. Az 1990-es évek második felében, illetve a 2000-es évek első évtizedében a felsőfokú levéltáros képzésben is részt vett, majd a Magyar Nemzeti Levéltárba történő visszatérését követően a Nemzeti Közszolgálati Egyetem record management szakirányú továbbképzési szak meghívott előadójaként tartott órákat, és témavezetőként pedig szakdolgozóit támogatta. Sárközi János eddig közel negyven évet töltött el a szűkebb és tágabb értelemben vett levéltárosi pályán, az adott feladatokhoz mindig lendülettel és máig nem szűnő lelkesedéssel fogott hozzá. A munkáját mindig kiválóan végezte és végzi.

 

Helytállás a szerteágazó feladatokban

A Pro Archivo Nationali díj II. (ezüst) fokozatát Takács Ábel levéltáros, az MNL közművelődési és közönségkapcsolati főosztály munkatársa kapta, aki 2014 októberében kezdett dolgozni a levéltárban, eleinte olvasószerkesztői feladatokat látott el. Feladatai ezután a különböző honlapok szerkesztésével és a sokrétű közművelődési feladatok ellátásával bővültek. Takács Ábel – miként a laudációjában fogalmaztak – a legnagyobb odaadással ügyel az MNL intézményi honlapjára és az ArchívNet oldalra, a technikai szerkesztői feladatait azóta is folyamatosan végzi. Az új gyűjtőportál létrehozásában is szerepet vállalt, teszteli és szakmailag szakérti a készülő új honlapot.

Munkaidején túllépően hatalmas szerepet vállal a levéltári kisfilmek kreatív koncepciójának megteremtésében és szerkesztésében, hogy a levéltáros szakmát reflektorfénybe helyezve megismertesse az utca emberével a levéltári tevékenységet. Az utóbbi időkben a technikai újítások lehetővé tették számunkra, hogy néhány komolyabb mozgóképes tartalmat is létrehozzunk, amelyekben Ábel operatőrként, vágóként dolgozik. A kezdetektől segíti a rendezvények lebonyolítását, valamint a felvételek rögzítését. A webes felületeken kívül Ábel lelkiismeretesen kezeli és karbantartja a levéltár online közösségi média felületeit és virtuális kiállításait, végzi a levéltáros szaknyelvi fordításokat. Részt vesz az Országos Levéltár kiállításainak anyaggyűjtésében, szöveggondozásában, fordításában és a katalógusok szerkesztésében, mely feladatokban szintén kiválóan helyt állt.

 

Akinek mindannyian köszönettel tartozunk

A Pro Archivo Nationali díj III. (bronz) fokozatát Száll Yvette kapta, aki 2013. augusztus 8-án lépett be az Magyar Nemzeti Levéltárba, mint munkaügyi ügyintéző, jelenleg pedig humánpolitikai ügyintézői munkakörben dolgozik. Száll Yvette az MNL összes munkavállalójával kapcsolatban látja el feladatkörét, amely kiterjed a munkavállalók beléptetésére, munkaszerződés módosítások elkészítésére, munkavállalók kiléptetésére, különféle nyilvántartások vezetésére. A tevékenysége teljesen összefonódik a Magyar Nemzeti Levéltár integrációjával. Száll Yvett szakértelmével, alaposságával, kedvességével és lojalitásával kivívta mind kollégái, mind pedig vezetői megbecsülését.

 

 

Utolsó frissítés:

2023.12.18.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges